En Levende Bok

1 Peters 5

Råd til forstandere og ungdommer

1Nå en advarsel til dere som er ledere i menigheten. Jeg er jo selv forstander og har med egne øyne sett all den lidelsen Jesus Kristus måtte gå gjennom. Jeg skal også sammen med dere få dele herligheten i Kristus når han kommer igjen.

Jeg vil at dere skal være som en gjeter for menigheten, den flokken Gud har satt dere til å lede. Ta godt vare på alle, ikke fordi dere blir tvunget til det, men fordi dere selv ønsker det. Det er slik Gud vil ha det. Ta ikke vare på menigheten for å tjene penger eller ha andre fordeler, men fordi dere vil tjene Gud av et helt hjerte. Ikke opptre som en hersker over flokken, men led menigheten ved å gå foran med et godt eksempel. Da vil Jesus selv, den øverste gjeteren, lønne dere den dagen han kommer igjen. Dere skal for evig få del i herligheten hos ham.

Dere som er unge, må tilpasse dere etter dem som er eldre og har fått i oppdrag å lede menigheten. Men for alle gjelder det at ingen må være stolte, uten å erkjenne sitt behov av andre. Det heter i Skriften:

”Gud misliker dem som er stolte,
    men han er god mot dem som erkjenner sitt behov av ham.”[a]

Erkjenn derfor behovene dere har av Gud og hans kraft, så vil han en dag opphøye dere. Overlat alle bekymringer til ham, for han tar hånd om dere.

Vær på vakt

Vær på vakt og tenk klart. Ta dere i vare for djevelen som er en fiende. Han raser omkring som en brølende løve blant dere og leter etter hvem han kan sluke. Stå imot angrepene hans og hold fast ved troen på Jesus. Gi ikke opp når dere må lide. Husk på at alle troende i hele verden må gå gjennom de samme prøvelsene.

10 Gud har i sin godhet innbudt oss til evig herlighet. Dette får vi på grunn av det Jesus Kristus har gjort for oss. Det er bare en kort tid dere må å lide. Gud vil støtte dere og gi dere kraft så dere kan holde fast ved troen. 11 Hans er makten i all evighet. Ja, det er sant![b]

Sluttord

12 Jeg har skrevet dette brevet til dere med hjelp av Silvanus. Han er en troende bror som jeg stoler fullt og helt på. Jeg ville med disse korte linjene oppmuntre dere og minne dere om Guds godhet og kjærlighet, slik at dere alltid vil holde fast ved troen på ham.

13 Menigheten her i Babylon[c], som på samme måte som dere har takket ja til Guds innbydelse om å tilhøre ham, hilser til dere. Markus, min unge medarbeider[d], hilser også til dere. 14 Hils hverandre med et kyss for å vise den kjærlighet dere har.[e]

Med ønske om at Guds fred skal fylle alle dere som lever i fellesskap med Kristus.

Notas al pie

  1. 5:5 Se Salomos Ordspråk 3:34.
  2. 5:11 På gresk: Amen!
  3. 5:13 Babylon var sannsynligvis et kodenavn for Roma. Se Johannes åpenbaring Johannes syn 14–18.
  4. 5:13 På gresk: sønnen min.
  5. 5:14 På gresk: Hils hverandre med et kjærlighetens kyss. Det var et ritual som inngikk i menighetens gudstjenester. De kysste hverandre, mennene for seg og kvinnene for seg.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

1 Пет 5

Наставления старейшинам

1Будучи сам старейшиной и свидетелем страданий Масиха, а также соучастником Его славы, которая должна открыться, я прошу ваших старейшин: пасите стадо Аллаха, оставленное вам на попечение, наблюдая за ним не по принуждению, а с желанием, как угодно Аллаху, и не ради низкой корысти, а из усердия. Не властвуйте над вверенными вам людьми, но подавайте стаду хороший пример. И когда придёт Тот, Кто является Пастухом над вами, тогда вы получите неувядающий венец славы.

Наставления верующим

Вы же, молодые, подчиняйтесь старейшинам. И все будьте смиренны по отношению друг ко другу, потому что

«Аллах – противник гордых,
    но смиренным Он даёт благодать»[a].

Поэтому смиритесь под могучей рукой Аллаха, и Он возвысит вас в своё время. Возложите все ваши заботы на Него, ведь Он печётся о вас.[b]

Будьте бдительны и бодрствуйте. Ваш враг, Иблис, бродит вокруг, как рычащий лев, в поисках жертвы. Будьте тверды в вере и противостаньте Иблису, помня, что по всему миру ваши братья терпят такие же страдания.

10 После вашего кратковременного страдания Аллах, источник всякой благодати, призвавший вас к вечной Своей славе через Ису Масиха, восстановит вас, даст твёрдость, силу и стойкость. 11 Ему принадлежит вся власть вовеки, аминь!

Заключительные приветствия

12 С помощью Силуана[c], которого считаю верным братом, я написал вам это короткое письмо, ободряя и свидетельствуя о том, что написанное мной есть истинная благодать Аллаха. Стойте в ней твёрдо.

13 Община верующих в Вавилоне[d], избранная, как и вы, а также Марк, который мне как сын, передают вам привет. 14 Приветствуйте друг друга поцелуем любви[e].

Мир всем вам, живущим в единении с Исой Масихом.

Notas al pie

  1. 5:5 Мудр. 3:34.
  2. 5:7 См. Заб. 54:23.
  3. 5:12 Силуан   – по всей вероятности, тот же человек, что и Сила (см. Деян. 15:22).
  4. 5:13 По всей вероятности, Вавилоном здесь назван Рим.
  5. 5:14 Поцелуем приветствовали и приветствуют доныне друг друга жители Ближнего Востока. Подобное можно наблюдать и в Центральной Азии.