En Levende Bok

1 Peters 2

1Dere har tatt imot Guds evige budskap. Kvitt dere derfor med all ondskap og falskhet. Slutt med å spille perfekte, og legg bort misunnelse og stygt snakk om hverandre. 2-3 ”Dere har jo fått smake Herrens godhet.”[a] Vær derfor som nyfødte barn, som lengter etter å få suge i dere mer av den åndelige melken. Ja, sug i dere av Guds budskap, så skal dere vokse opp og forstå mer og mer av den frelse han har gitt dere.

Levende steiner i Guds tempel

Dere har kommet til den levende Jesus Kristus. Han er den steinen som ikke var brukbar i menneskers øyne, men som er valgt ut og verdifull for Gud. Selv er dere nå levende byggesteiner, som Gud vil bruke for å reise sin menighet, sitt åndelige tempel. Dere har blitt prester for Gud, og ved Guds Ånd kan dere tjene ham. Denne tjenesten blir et offer som han tar imot med glede på grunn av det som Jesus Kristus har gjort. Gud sier i Skriften:

”Lytt! Jeg legger i Jerusalem[b] en utvalgt og verdifull hjørnestein.
    Den som tror på ham,
vil ikke bli skuffet.”[c]

Ja, Kristus er verdifull for dere som tror på han. For de derimot som ikke tror, har

”den steinen som ikke var brukbar for bygningsarbeiderne,
    blitt selveste hjørnesteinen,

ja,

en brysom stein som de dunker borti,
    en stein som de snubler over.”[d]

De snubler fordi de ikke tar imot Guds budskap og er lydige mot det. Slik var det bestemt allerede fra begynnelsen av for disse menneskene.

Dere som derimot tror på budskapet, har ”blitt innbudt av Gud til å være hans folk og til å være prester som tjener ham.”[e] Ja, ”dere tilhører Gud fullt og helt. Dere er hans eget folk som skal fortelle andre om hans fantastiske gjerninger.”[f] Dere har blitt ført ut av det åndelige mørke og kommet til hans vidunderlige lys. 10 Dere som ikke før var et folk, får nå være Guds eget folk. Nå har han vist medfølelse med dere som han tidligere ikke viste medfølelse.[g]

Vær gode ideal

11 Kjære venner, dere lever som fremmede i denne verden. Derfor vil jeg oppfordre dere til ikke å gi etter for de egoistiske begjær som vil ta makten over dere og skade dere. 12 Tenk på hvordan dere opptrer blant dem som ikke tror. La dem få se at dere gjør det som er godt. Da vil de som før anklaget dere, hylle Gud den dagen han besøker dem.[h]

13-14 Etter som dere tilhører Herren Jesus, skal dere underordne dere den regjering og de myndigheter som finnes i landet. Regjeringen har jo etablert ordensmakten for å straffe dem som gjør ondt og lønne dem som gjør godt.

15 Gud vil at dere ved å gjøre det som er godt, skal stoppe munnen på dem som kommer med dumme anklager mot dere. 16 Jesus Kristus har kjøpt dere fri fra synden, men utnytt ikke denne friheten til å gjøre det som er ondt. Husk på at dere har fått friheten for å kunne tjene Gud. 17 Dere skal behandle alle mennesker med respekt. Elsk deres troende søsken[i]. Vis ære mot Gud, og ha respekt for regjering og myndigheter.

Råd til slaver

18 Dere som er slaver, må sette eierne foran dere selv. Vær lydige og respekter eierne, ikke bare når de er vennlige og behandler dere godt, men også når de er harde og urimelige. 19 I Guds øyne gjør dere noe stort når dere er villige til å lide urettferdig, for å være lydige mot Gud. 20 Dersom dere handler galt og på grunn av det må tåle å bli slått og straffet, hva er det å være stolte av? Om dere derimot handler rett og likevel må lide for det, da er det stort i Guds øyne.

Følg eksemplet til Jesus Kristus

21 Den som har takket ja til Guds innbydelse om å tilhøre ham, må være villig å lide. Kristus selv måtte lide for alles skyld og har gitt dere et eksempel for å følge etter.

22 Kristus syndet aldri,
    og han sa alltid sannheten.

23 Når han ble hånet, svarte han ikke med å håne tilbake, og når han måtte lide, truet han ikke fiendene. Nei, han overlot straffen til Gud, som en dag vil dømme alle rettferdig. 24 Han bar syndene våre på sin egen kropp da han døde på korset. Gjennom dette er vi satt fri fra syndens makt og kan følge Guds vilje. Ja, ved hans sår har dere blitt legt. 25 Dere var som sauer på villstrå, dere var borte fra Gud, men nå har dere vendt tilbake til ham som er deres gjeter og beskytter.[j]

Notas al pie

  1. 2:2-3 Se Salmenes bok 34:9.
  2. 2:6 I grunnteksten: i Sion. Jerusalem er bygd på fjellet Sion.
  3. 2:6 Se Jesaja 28:16.
  4. 2:8 Se Salmenes bok 118:22 og Jesaja 8:14.
  5. 2:9 Se Andre Mosebok 19:5-6.
  6. 2:9 Se Jesaja 43:20-21.
  7. 2:10 Se Hosea 1:6,9 og 2:23.
  8. 2:12 Det finnes to mulige tolkninger: ”den dag han kommer for å frelse dem” eller ”den dagen han kommer for å dømme dem”.
  9. 2:17 På gresk: brødre. Samme tolkning blir brukt gjennom hele brevet.
  10. 2:25 Se Jesaja 53:4-9.

Nádej pre kazdého

Prvý Petrov List 2

Začiatok a rast kresťanského života

1 A tak sa zbavujte všetkých zlých vlastností, návykov a pocitov. Medzi ne patrí nečestnosť, závisť, ohováranie a pretvárka.

Ste ako novorodeniatka v Božej rodine. Ako si novorodeniatko žiada mlieko, tak aj vy by ste mali túžiť po Božom slove -- mali by ste ho čítať a premýšľať o ňom, aby ste rástli vo viere.

Veď ste už sami na sebe poznali Božiu dobrotivosť.

Prichádzajte ku Kristovi, živému kameňu, ľuďmi zavrhnutému, ale Bohom vyvolenému a vzácnemu.

Aj vy buďte živými kameňmi, z ktorých sa stavia duchovný dom. Navyše vám Kristus vydobyl právo, aby ste mohli ako sväté kňazstvo bezprostredne pristupovať k Bohu. Prinášajte mu teda duchovné obete svojho čistého života, ktoré rád prijme pre zásluhy Ježiša Krista.

Písmo o tom hovorí takto: Posielam Krista ako starostlivo vybratý, vzácny základný kameň svojej cirkvi a nikdy nesklamem tých, čo v neho veria."

Áno, vám, ktorí veríte, je vzácny, ale neveriacim platia slová Písma: Stavitelia zavrhli kameň, ktorý sa stal základným kameňom;

pre nich je kameňom, o ktorý sa potknú, a skalou, ktorá spôsobí ich pád." Svojím vzdorom voči Božiemu slovu privolávajú na seba to, čo Boh predpovedal -- úplný pád.

Ale vy ste vyvolení samým Bohom ako kňazi Kráľa, ste svätí a čistí, ste jeho vlastným ľudom. To všetko preto, aby ste svedčili iným o tom, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla.

10 Kedysi ste nevedeli o Božej dobrote, a teraz táto dobrota premenila vaše životy.

Ste na svete len hostia

11 Prosím vás, moji milí, žite na tomto svete ako hostia. Váš skutočný domov je teraz v nebi, preto sa zrieknite zlých túžob, ktoré ohrozujú váš život s Kristom.

12 Medzi neveriacimi sa správajte vždy vzorne, aby aj tí, čo o vás hovoria ako o najhorších ľuďoch, nakoniec práve pre vaše dobré skutky museli oslavovať Boha.

13 Ako veriaci rešpektujte predstaviteľov svojej krajiny.

14 Majú povinnosť trestať všetkých, ktorí robia zle, a odmeňovať tých, čo konajú správne.

15 Boh si želá, aby ste svojím príkladným životom umlčali kritiku tých, ktorí odsudzujú Božiu zvesť, hoci nevedia, čo im prináša a neokúsili jej moc.

16 Ale nik z vás by nemal zneužívať túto slobodu a ospravedlňovať ňou svoje zlé správanie. Lebo ste boli oslobodení, aby ste vždy a všade slúžili Bohu.

17 Všetkým ľuďom prejavujte úctu a milujte svojich bratov. Žite v úctivej poslušnosti pred Bohom a vážte si vládu.

Kristus je nám príkladom v utrpení

18 Rešpektujte svojich nadriadených, a to nie iba vtedy, ak sú na vás dobrí a láskaví, ale aj keď sú prísni a tvrdí.

19 Je to prednosť, ak niekto pre vernosť Bohu znáša neprávom utrpenie.

20 Veď aká je to zásluha, keď znášate trest, ktorý vám bol spravodlivo vymeraný? Ale keď konáte dobro, a predsa za to trpíte, Boh to ocení.

21 Takéto utrpenia sú iba čiastkou toho, čo vytrpel pre nás Kristus, ktorý sa stal naším príkladom. Preto ho nasledujte!

22 On nikdy nezhrešil, nikdy z jeho úst nevyšla lož;

23 znášal urážky, ale sám neurážal; keď trpel, nevyhrážal sa, ale všetko nechal na Boha, ktorý spravodlivo súdi.

24 On sám niesol naše hriechy na sebe, keď zomrel na kríži, aby nám dal silu skoncovať s hriechom a žiť novým životom. Jeho utrpenie nás uzdravilo.

25 Boli ste ako ovce, ktoré zablúdili, ale teraz ste navrátení k svojmu pastierovi a strážcovi.