En Levende Bok

1 Peters 2

1Dere har tatt imot Guds evige budskap. Kvitt dere derfor med all ondskap og falskhet. Slutt med å spille perfekte, og legg bort misunnelse og stygt snakk om hverandre. 2-3 ”Dere har jo fått smake Herrens godhet.”[a] Vær derfor som nyfødte barn, som lengter etter å få suge i dere mer av den åndelige melken. Ja, sug i dere av Guds budskap, så skal dere vokse opp og forstå mer og mer av den frelse han har gitt dere.

Levende steiner i Guds tempel

Dere har kommet til den levende Jesus Kristus. Han er den steinen som ikke var brukbar i menneskers øyne, men som er valgt ut og verdifull for Gud. Selv er dere nå levende byggesteiner, som Gud vil bruke for å reise sin menighet, sitt åndelige tempel. Dere har blitt prester for Gud, og ved Guds Ånd kan dere tjene ham. Denne tjenesten blir et offer som han tar imot med glede på grunn av det som Jesus Kristus har gjort. Gud sier i Skriften:

”Lytt! Jeg legger i Jerusalem[b] en utvalgt og verdifull hjørnestein.
    Den som tror på ham,
vil ikke bli skuffet.”[c]

Ja, Kristus er verdifull for dere som tror på han. For de derimot som ikke tror, har

”den steinen som ikke var brukbar for bygningsarbeiderne,
    blitt selveste hjørnesteinen,

ja,

en brysom stein som de dunker borti,
    en stein som de snubler over.”[d]

De snubler fordi de ikke tar imot Guds budskap og er lydige mot det. Slik var det bestemt allerede fra begynnelsen av for disse menneskene.

Dere som derimot tror på budskapet, har ”blitt innbudt av Gud til å være hans folk og til å være prester som tjener ham.”[e] Ja, ”dere tilhører Gud fullt og helt. Dere er hans eget folk som skal fortelle andre om hans fantastiske gjerninger.”[f] Dere har blitt ført ut av det åndelige mørke og kommet til hans vidunderlige lys. 10 Dere som ikke før var et folk, får nå være Guds eget folk. Nå har han vist medfølelse med dere som han tidligere ikke viste medfølelse.[g]

Vær gode ideal

11 Kjære venner, dere lever som fremmede i denne verden. Derfor vil jeg oppfordre dere til ikke å gi etter for de egoistiske begjær som vil ta makten over dere og skade dere. 12 Tenk på hvordan dere opptrer blant dem som ikke tror. La dem få se at dere gjør det som er godt. Da vil de som før anklaget dere, hylle Gud den dagen han besøker dem.[h]

13-14 Etter som dere tilhører Herren Jesus, skal dere underordne dere den regjering og de myndigheter som finnes i landet. Regjeringen har jo etablert ordensmakten for å straffe dem som gjør ondt og lønne dem som gjør godt.

15 Gud vil at dere ved å gjøre det som er godt, skal stoppe munnen på dem som kommer med dumme anklager mot dere. 16 Jesus Kristus har kjøpt dere fri fra synden, men utnytt ikke denne friheten til å gjøre det som er ondt. Husk på at dere har fått friheten for å kunne tjene Gud. 17 Dere skal behandle alle mennesker med respekt. Elsk deres troende søsken[i]. Vis ære mot Gud, og ha respekt for regjering og myndigheter.

Råd til slaver

18 Dere som er slaver, må sette eierne foran dere selv. Vær lydige og respekter eierne, ikke bare når de er vennlige og behandler dere godt, men også når de er harde og urimelige. 19 I Guds øyne gjør dere noe stort når dere er villige til å lide urettferdig, for å være lydige mot Gud. 20 Dersom dere handler galt og på grunn av det må tåle å bli slått og straffet, hva er det å være stolte av? Om dere derimot handler rett og likevel må lide for det, da er det stort i Guds øyne.

Følg eksemplet til Jesus Kristus

21 Den som har takket ja til Guds innbydelse om å tilhøre ham, må være villig å lide. Kristus selv måtte lide for alles skyld og har gitt dere et eksempel for å følge etter.

22 Kristus syndet aldri,
    og han sa alltid sannheten.

23 Når han ble hånet, svarte han ikke med å håne tilbake, og når han måtte lide, truet han ikke fiendene. Nei, han overlot straffen til Gud, som en dag vil dømme alle rettferdig. 24 Han bar syndene våre på sin egen kropp da han døde på korset. Gjennom dette er vi satt fri fra syndens makt og kan følge Guds vilje. Ja, ved hans sår har dere blitt legt. 25 Dere var som sauer på villstrå, dere var borte fra Gud, men nå har dere vendt tilbake til ham som er deres gjeter og beskytter.[j]

Notas al pie

 1. 2:2-3 Se Salmenes bok 34:9.
 2. 2:6 I grunnteksten: i Sion. Jerusalem er bygd på fjellet Sion.
 3. 2:6 Se Jesaja 28:16.
 4. 2:8 Se Salmenes bok 118:22 og Jesaja 8:14.
 5. 2:9 Se Andre Mosebok 19:5-6.
 6. 2:9 Se Jesaja 43:20-21.
 7. 2:10 Se Hosea 1:6,9 og 2:23.
 8. 2:12 Det finnes to mulige tolkninger: ”den dag han kommer for å frelse dem” eller ”den dagen han kommer for å dømme dem”.
 9. 2:17 På gresk: brødre. Samme tolkning blir brukt gjennom hele brevet.
 10. 2:25 Se Jesaja 53:4-9.

New Living Translation

1 Peter 2

1So get rid of all evil behavior. Be done with all deceit, hypocrisy, jealousy, and all unkind speech. Like newborn babies, you must crave pure spiritual milk so that you will grow into a full experience of salvation. Cry out for this nourishment, now that you have had a taste of the Lord’s kindness.

Living Stones for God’s House

You are coming to Christ, who is the living cornerstone of God’s temple. He was rejected by people, but he was chosen by God for great honor.

And you are living stones that God is building into his spiritual temple. What’s more, you are his holy priests.[a] Through the mediation of Jesus Christ, you offer spiritual sacrifices that please God. As the Scriptures say,

“I am placing a cornerstone in Jerusalem,[b]
    chosen for great honor,
and anyone who trusts in him
    will never be disgraced.”[c]

Yes, you who trust him recognize the honor God has given him.[d] But for those who reject him,

“The stone that the builders rejected
    has now become the cornerstone.”[e]

And,

“He is the stone that makes people stumble,
    the rock that makes them fall.”[f]

They stumble because they do not obey God’s word, and so they meet the fate that was planned for them.

But you are not like that, for you are a chosen people. You are royal priests,[g] a holy nation, God’s very own possession. As a result, you can show others the goodness of God, for he called you out of the darkness into his wonderful light.

10 “Once you had no identity as a people;
    now you are God’s people.
Once you received no mercy;
    now you have received God’s mercy.”[h]

11 Dear friends, I warn you as “temporary residents and foreigners” to keep away from worldly desires that wage war against your very souls. 12 Be careful to live properly among your unbelieving neighbors. Then even if they accuse you of doing wrong, they will see your honorable behavior, and they will give honor to God when he judges the world.[i]

Respecting People in Authority

13 For the Lord’s sake, submit to all human authority—whether the king as head of state, 14 or the officials he has appointed. For the king has sent them to punish those who do wrong and to honor those who do right.

15 It is God’s will that your honorable lives should silence those ignorant people who make foolish accusations against you. 16 For you are free, yet you are God’s slaves, so don’t use your freedom as an excuse to do evil. 17 Respect everyone, and love the family of believers.[j] Fear God, and respect the king.

Slaves

18 You who are slaves must submit to your masters with all respect.[k] Do what they tell you—not only if they are kind and reasonable, but even if they are cruel. 19 For God is pleased when, conscious of his will, you patiently endure unjust treatment. 20 Of course, you get no credit for being patient if you are beaten for doing wrong. But if you suffer for doing good and endure it patiently, God is pleased with you.

21 For God called you to do good, even if it means suffering, just as Christ suffered[l] for you. He is your example, and you must follow in his steps.

22 He never sinned,
    nor ever deceived anyone.[m]
23 He did not retaliate when he was insulted,
    nor threaten revenge when he suffered.
He left his case in the hands of God,
    who always judges fairly.
24 He personally carried our sins
    in his body on the cross
so that we can be dead to sin
    and live for what is right.
By his wounds
    you are healed.
25 Once you were like sheep
    who wandered away.
But now you have turned to your Shepherd,
    the Guardian of your souls.

Notas al pie

 1. 2:5 Greek holy priesthood.
 2. 2:6a Greek in Zion.
 3. 2:6b Isa 28:16 (Greek version).
 4. 2:7a Or Yes, for you who believe, there is honor.
 5. 2:7b Ps 118:22.
 6. 2:8 Isa 8:14.
 7. 2:9 Greek a royal priesthood.
 8. 2:10 Hos 1:6, 9; 2:23.
 9. 2:12 Or on the day of visitation.
 10. 2:17 Greek love the brotherhood.
 11. 2:18 Or because you fear God; Greek reads in all fear.
 12. 2:21 Some manuscripts read died.
 13. 2:22 Isa 53:9.