En Levende Bok

1 Peters 2

1Dere har tatt imot Guds evige budskap. Kvitt dere derfor med all ondskap og falskhet. Slutt med å spille perfekte, og legg bort misunnelse og stygt snakk om hverandre. 2-3 ”Dere har jo fått smake Herrens godhet.”[a] Vær derfor som nyfødte barn, som lengter etter å få suge i dere mer av den åndelige melken. Ja, sug i dere av Guds budskap, så skal dere vokse opp og forstå mer og mer av den frelse han har gitt dere.

Levende steiner i Guds tempel

Dere har kommet til den levende Jesus Kristus. Han er den steinen som ikke var brukbar i menneskers øyne, men som er valgt ut og verdifull for Gud. Selv er dere nå levende byggesteiner, som Gud vil bruke for å reise sin menighet, sitt åndelige tempel. Dere har blitt prester for Gud, og ved Guds Ånd kan dere tjene ham. Denne tjenesten blir et offer som han tar imot med glede på grunn av det som Jesus Kristus har gjort. Gud sier i Skriften:

”Lytt! Jeg legger i Jerusalem[b] en utvalgt og verdifull hjørnestein.
    Den som tror på ham,
vil ikke bli skuffet.”[c]

Ja, Kristus er verdifull for dere som tror på han. For de derimot som ikke tror, har

”den steinen som ikke var brukbar for bygningsarbeiderne,
    blitt selveste hjørnesteinen,

ja,

en brysom stein som de dunker borti,
    en stein som de snubler over.”[d]

De snubler fordi de ikke tar imot Guds budskap og er lydige mot det. Slik var det bestemt allerede fra begynnelsen av for disse menneskene.

Dere som derimot tror på budskapet, har ”blitt innbudt av Gud til å være hans folk og til å være prester som tjener ham.”[e] Ja, ”dere tilhører Gud fullt og helt. Dere er hans eget folk som skal fortelle andre om hans fantastiske gjerninger.”[f] Dere har blitt ført ut av det åndelige mørke og kommet til hans vidunderlige lys. 10 Dere som ikke før var et folk, får nå være Guds eget folk. Nå har han vist medfølelse med dere som han tidligere ikke viste medfølelse.[g]

Vær gode ideal

11 Kjære venner, dere lever som fremmede i denne verden. Derfor vil jeg oppfordre dere til ikke å gi etter for de egoistiske begjær som vil ta makten over dere og skade dere. 12 Tenk på hvordan dere opptrer blant dem som ikke tror. La dem få se at dere gjør det som er godt. Da vil de som før anklaget dere, hylle Gud den dagen han besøker dem.[h]

13-14 Etter som dere tilhører Herren Jesus, skal dere underordne dere den regjering og de myndigheter som finnes i landet. Regjeringen har jo etablert ordensmakten for å straffe dem som gjør ondt og lønne dem som gjør godt.

15 Gud vil at dere ved å gjøre det som er godt, skal stoppe munnen på dem som kommer med dumme anklager mot dere. 16 Jesus Kristus har kjøpt dere fri fra synden, men utnytt ikke denne friheten til å gjøre det som er ondt. Husk på at dere har fått friheten for å kunne tjene Gud. 17 Dere skal behandle alle mennesker med respekt. Elsk deres troende søsken[i]. Vis ære mot Gud, og ha respekt for regjering og myndigheter.

Råd til slaver

18 Dere som er slaver, må sette eierne foran dere selv. Vær lydige og respekter eierne, ikke bare når de er vennlige og behandler dere godt, men også når de er harde og urimelige. 19 I Guds øyne gjør dere noe stort når dere er villige til å lide urettferdig, for å være lydige mot Gud. 20 Dersom dere handler galt og på grunn av det må tåle å bli slått og straffet, hva er det å være stolte av? Om dere derimot handler rett og likevel må lide for det, da er det stort i Guds øyne.

Følg eksemplet til Jesus Kristus

21 Den som har takket ja til Guds innbydelse om å tilhøre ham, må være villig å lide. Kristus selv måtte lide for alles skyld og har gitt dere et eksempel for å følge etter.

22 Kristus syndet aldri,
    og han sa alltid sannheten.

23 Når han ble hånet, svarte han ikke med å håne tilbake, og når han måtte lide, truet han ikke fiendene. Nei, han overlot straffen til Gud, som en dag vil dømme alle rettferdig. 24 Han bar syndene våre på sin egen kropp da han døde på korset. Gjennom dette er vi satt fri fra syndens makt og kan følge Guds vilje. Ja, ved hans sår har dere blitt legt. 25 Dere var som sauer på villstrå, dere var borte fra Gud, men nå har dere vendt tilbake til ham som er deres gjeter og beskytter.[j]

Notas al pie

 1. 2:2-3 Se Salmenes bok 34:9.
 2. 2:6 I grunnteksten: i Sion. Jerusalem er bygd på fjellet Sion.
 3. 2:6 Se Jesaja 28:16.
 4. 2:8 Se Salmenes bok 118:22 og Jesaja 8:14.
 5. 2:9 Se Andre Mosebok 19:5-6.
 6. 2:9 Se Jesaja 43:20-21.
 7. 2:10 Se Hosea 1:6,9 og 2:23.
 8. 2:12 Det finnes to mulige tolkninger: ”den dag han kommer for å frelse dem” eller ”den dagen han kommer for å dømme dem”.
 9. 2:17 På gresk: brødre. Samme tolkning blir brukt gjennom hele brevet.
 10. 2:25 Se Jesaja 53:4-9.

Knijga O Kristu

Prva Petrova poslanica 2

1Odbacite zato od sebe svaku pakost i prijevaru, svako licemjerje, zavist i klevetanje.

Vi ste u duhu tek rođena dječica. Zato čeznite za čistim duhovnim mlijekom, da od njega možete uzrasti do punine spasenja,

ako ste već iskusili Gospodinovu dobrotu.

živo kamenje i izabrani narod

Pristupite Kristu, živome kamenu Božjega hrama. Ljudi su ga odbacili, ali je dragocjen u očima Boga koji ga je izabrao.

Bog sada ugrađuje i vas, kao živo kamenje, u svoj duhovni hram. Štoviše, vi ste Božje sveto svećenstvo koje prinosi duhovne žrtve, Bogu ugodne zbog Isusa Krista.

Kao što kaže Sveto pismo:
    'Evo, stavljam na Sion
            odabrani i dragocjeni
            ugaoni kamen temeljac.
    Tko u njega vjeruje,
            sigurno se neće postidjeti.'[a]

Dragocjen je vama koji vjerujete. A za one koji ne vjeruju
    'kamen koji su graditelji odbacili
            postade ugaonim kamenom
    ali i 'kamenom spoticanja i stijenom posrtanja.'[b]Ljudi se o taj kamen spotiču zato što nisu poslušni Božjoj riječi. To je njihova sudbina.

Ali vi niste takvi jer ste odabranici. Vi ste kraljevstvo svećenika, Božji sveti narod, njegovo vlasništvo. Možete drugima govoriti o čudesnim Božjim djelima jer vas je on iz tame pozvao u svoje divno svjetlo.
10     'Nekoć niste ni bili narod,
            a sada ste narod Božji.
    Nekoć niste primali Božjeg milosrđa,
            a sada vam je Bog iskazao milosrđe.'[c]

11 Draga braćo i sestre, ovdje ste samo pridošlice i tuđinci. Opominjem vas: klonite se grešnih požuda jer one vojuju protiv vaše duše!

12 Pazite kako živite među nevjernicima. Ako vas i optuže za zlo, vidjet će vaše časno ponašanje pa će povjerovati u Boga i dati mu slavu kad dođe suditi svijet.[d]

Treba poštivati vlasti

13 Svakoj se ljudskoj vlasti pokoravajte zbog Gospodina: i kralju, jer je poglavar države,

14 i dužnosnicima koje je postavio - jer ih je postavio da kazne zločince i da pohvale one koji čine dobro.

15 Božja je volja da svojim uzornim životima ušutkate bezumnike koji vas neosnovano optužuju.

16 Niste robovi, već slobodni ljudi. Ali ne koristite se svojom slobodom kao izgovorom da činite zlo. Jer slobodni ste da živite kao Božji sluge.

17 Svakomu iskazujte poštovanje. Volite braću i sestre kršćane. Bojte se Boga. Kralju iskazujte čast.

Upute slugama

18 Sluge, budite pokorni svojim gospodarima i iskazujte im dužno poštovanje, i to ne samo onima koji su dobri i blagi nego i ako su zle ćudi.

19 Jer ugodit ćete Bogu budete li, zaradi svoje savjesti i Boga, strpljivo podnosili nepravdu i patnju.

20 Kakva će vam, naime, biti zasluga podnosite li strpljivo udarce za ono što ste skrivili? Ali ako trpite i strpljivo podnosite udarce zato što činite dobro, ugodit ćete Bogu.

21 Na to vas je trpljenje Bog pozvao. Jer Krist je trpio za vas i bio vam uzor da slijedite njegove stope.

22 On nikad 'nije zgriješio niti izustio laž.'

23 Na uvredu nije odgovarao uvredom. Kad su ga mučili, nije prijetio osvetom, nego ju je prepustio pravednom sucu.

24 U vlastitome je tijelu ponio naše grijehe na križ da mi možemo umrijeti grijehu i živjeti za pravednost. Njegovim ste ranama iscijeljeni!

25 Lutali ste poput ovaca, ali sada ste se obratili pastiru i čuvaru svojih duša.

Notas al pie

 1. Prva Petrova poslanica 2:6 Izaija 28:16
 2. Prva Petrova poslanica 2:8 Izaija 8:14.
 3. Prva Petrova poslanica 2:10 Hošea 1:6; 2:25.
 4. Prva Petrova poslanica 2:12 U grčkome: na dan pohođenja.