En Levende Bok

1 Johannes 4

Lær å avsløre falske budskap

1Kjære venner, tro ikke på alle som sier at de har Guds Ånd. Prøv budskapet først og se om det virkelig kommer fra Gud. Mange personer har gått ut i verden med falske budskap om Gud. På denne måten kan dere avgjøre om budskapet er fra Guds Ånd: Den som erkjenner at Jesus Kristus var et ekte menneske, han har Guds Ånd.[a] Den derimot, som ikke erkjenner Jesus som et ekte menneske, kommer ikke fra Gud. Han får sin kraft fra ”Motstanderen til Kristus”[b], den Ånd som dere vet skal komme, og som allerede finnes i verden.

Mine barn, dere tilhører Gud og har seiret over dem som sprer falske budskap om ham. Guds Ånd, som finnes i dere, er sterkere enn den Ånd som finnes i verden. Disse personene tilhører denne onde verden og lærer på verdens vis. Derfor hører verdens mennesker på dem. Vi tilhører Gud. Den som tilhører Gud hører på oss, mens den som ikke tilhører Gud, ikke hører på oss. Gjennom dette kan vi avgjøre hvem som har Guds Ånd og hvem som har en falsk Ånd. Den som har Guds Ånd vil høre på sannhetens ord om Gud.

Kjærligheten kommer fra Gud

Kjære venner, la oss fortsette å elske hverandre, for kjærligheten kommer fra Gud. Den som elsker er Guds barn, og kjenner Gud. Den som ikke elsker, har ikke lært Gud å kjenne, for Gud er kjærlighet.

Gud viste sin enorme kjærlighet til oss ved å sende sin eneste Sønn til verden for at vi skulle få evig liv gjennom det han gjorde for oss. 10 Dette er den ekte kjærligheten, at Gud elsket oss. Det var ikke vi som elsket ham, men at han elsket oss først og sendte sin sønn for å ta straffen for syndene våre, slik at vi kunne få tilgivelse.

11 Kjære venner, etter som Gud elsket oss så intenst, da må også vi elske hverandre. 12 Ingen har noen ganger sett Gud. Dersom vi elsker hverandre, fortsetter Gud å bo i oss, og da viser kjærligheten hans seg gjennom oss, etter som vi er oppfylt av den. 13 Gud har gitt oss sin Ånd. Derfor vet vi at vi fortsetter å leve i fellesskap med Gud og at han bor i oss. 14 Vi har selv sett og kan vitne om at Far i himmelen sendte sin sønn for å frelse menneskene. 15 Dersom noen bekjenner at Jesus er Guds sønn, da blir Gud i ham, og han lever i fellesskap med Gud.

16 Vi vet hvor mye Gud elsker oss, og vi stoler på hans kjærlighet. Gud er kjærlighet, og den som lever i denne kjærligheten fortsetter å leve i fellesskap med Gud, og Gud bor i han. 17 Når vi lever i fellesskap med Gud, blir vi fylt av hans kjærlighet. Derfor trenger vi ikke være redde for å møte ham på dommens dag, for vi lever på samme måten som Jesus levde her i verden.

18 Kjærlighet og redsel hører ikke sammen. Den virkelige kjærligheten driver all redsel bort. Redselen hører sammen med tanken på straff. Den som fortsatt er redd er ikke oppfylt med Guds kjærlighet. 19 Vi elsker fordi han elsket oss. 20 Dersom noen sier: ”Jeg elsker Gud”, men hater sin troende bror eller søster, da lyver han. For dersom han ikke elsker sine troende søsken, som han har sett, hvordan kan han da elske Gud, som han aldri har sett? 21 Gud har gitt befaling om at den som elsker ham, også må elske sine troende søsken.

Notas al pie

  1. 4:2 Johannes gikk imot den gnostiske læren, som påsto at den åndelige og den materielle verden er skilt fra hverandre. I følge den døde ikke Jesus Ånd på korset, etter som kroppen og ånden var skilt fra hverandre.
  2. 4:3 På gresk: Antikrist. Se Andre Thessalonikerbrevet 2:3 og Johannes åpenbaring Johannes syn 13:1-10.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Juan 4

Ima espirituhuan huillacujta alli rijsinguichijraj

1C'uyashca huauqui panicuna, ama tucui espiritucuna huillachishcata crichijllachu. Ñamari cai pachapica, achca llulla huillajcuna puricun. Chaimanta, maijan huillajpipish, ‘¿Diospaj Espíritu huillachijpitajchu huillacun, imamí?’ alli ricuichijraj. Diospaj Espiritutaj huillachicushcata yachangapajca, cashna nijtami uyana canguichij: “Jesucristoca, aichayuj runa tucushpami shamushca” nijca, Diospaj Espirituhuanmi. Cutin Jesucristota manapish aichayuj tucushcata huillajca, mana Diospaj Espirituhuanchu, Cristota p'iñajpaj espirituhuanmi. Chai shamuna cashcataca ñami uyarcanguichij, chaimari ña cai pachapi puricun.

C'uyashca huahuacuna, cancunaca Diospajmi canguichij. Cancunapi causacujca, cai pachapaj cajcunapi causacujta yallimari. Chaimanta paicunataca, ñami mishashcanguichij. Chaicunaca, cai pachapaj cashcamanta, cai pachapajllatami rimancuna. Paicunataca, cai pachapaj cajcunaca uyanllacunami. Ñucanchijca, Taita Diospajmari canchij. Taita Diospaj cajcunaca, ñucanchijtaca uyanllami. Mana Taita Diospaj cajcunaca, ñucanchijtaca mana uyanchu. Chashna cajta ricushpami, mana llullaj Diospaj Espirituhuan cajtapish, pandachijpaj espirituhuan cajtapish jahualla yachai tucunchij.

C'uyanataca amataj saquishunchijchu

C'uyashca crijcuna, c'uyaica Taita Dios cushcami. Chaimanta caishuj chaishujhuan c'uyanacushunchij. Maijanpish c'uyajca, Diospaj huahuami, Diostaca rijsintajmi. Maijanpish mana c'uyajca, Taita Diostaca mana rijsinchu. Taita Diosca c'uyajmari. Taita Diosca, cai pachaman Paipaj shujlla Churitami ñucanchij Paimanta causachun cachashca. Chashnami ñucanchijta c'uyashcataca ricuchirca. 10 Mana ñucanchijchu Taita Diostaca c'uyashcanchij, Pairajmari ñucanchijtaca c'uyashca. Chaimantami, ñucanchij juchacunamanta huañushpa, juchacunata anchuchichun, Paipaj Churita cacharca. Chashna rurashpami, c'uyashcataca ricuchin. 11 C'uyashca crijcuna, Taita Diosmi ñucanchijtaca c'uyashca. Chaimanta ñucanchijpish caishuj chaishujhuan c'uyanacushunchij. 12 Taita Diostaca, pipish manataj ricushcachu. Shina cajpipish ñucanchij caishuj chaishujhuan c'uyanacushpami, Taita Diosca ñucanchijpi causacushcata ricuchinchij. Ñucanchijpish Dios c'uyaj cashca shinallatajmari c'uyanchij.

13 Diosca, Paipaj Espiritutami ñucanchijman cushca. Chaimantami, ñucanchijca Dioshuan cashcata, Diospish ñucanchijhuan cashcata yachanchij. 14 Yaya Diosca, cai pachapi causajcunata Quishpichij cachunmi, Paipaj Churita cacharca. Chaitaca, ñucanchij ñahuihuantaj ricushcamantami huillacunchij. 15 Jesusta, ‘Diospaj Churitajmi’ nishpa huillajhuanmi, Taita Diosca causan. Paipish Taita Dioshuanmi causan. 16 Ñucanchijca, Taita Dios ñucanchijta c'uyashcataca yachanchijtaj, rijsinchijtajmi.

Taita Diosca c'uyajmari. Maijanpish c'uyashpa causajca, Taita Dioshuanmi causan, Taita Diospish paihuanmi causan. 17 Ñucanchijca, chashna alli c'uyanacushpami, imalla rurashcata Dios ricuchi punllapica mana manchashun. Ñucanchijpish cai pachapica, Jesucristo causashca shinallatajmi causacunchij. 18 C'uyana shinataj c'uyajca, imamanta manchanata mana charinchu. Ima, llaquichipajta rurashca cashpallami manchan. Manchai tiyashpaca, manaraj alli c'uyaj cashcatami ricuchin.

19 Diosraj ñucanchijta c'uyashcamantami, Paitaca c'uyanchij. 20 Shina cajpica maijanpish: «Ñucaca, Taita Diosta c'uyanimi» nishpapish, quiquin huauquita p'iñajca, llullajmari. Ñahuihuan ricushca huauquita mana c'uyashpaca, ¿ima shinataj mana ricushca Taita Diostacarin c'uyangari? 21 “Taita Diosta maijanpish c'uyajca, paipaj huauquitapish c'uyachun” nishpami, Cristoca ñucanchijta mandarca.