Kurdi Sorani Standard

یەکەم پوختەی مێژوو 1

ڕەچەڵەکی ئادەم هەتا ئیبراهیم

هەتا کوڕەکانی نوح

1ئادەم، شیت، ئەنۆش، قێنان، مەهلەلئێل، یارەد، حەنۆخ، مەتوشالح، لامەخ و نوح.

کوڕەکانی نوح:

سام، حام و یافەت.

یافەتییەکان

کوڕەکانی یافەت:

گۆمەر، ماگۆگ، مادەی، یاڤان، توبال، مەشەک و تیراس.

کوڕەکانی گۆمەر:

ئەشکەنەز، ڕیفەت و تۆگەرما.

کوڕەکانی یاڤان:

ئەلیشا، تەرشیش، کیتیم و ڕۆدانیم.

حامییەکان

کوڕەکانی حام:

کوش، میسر، پووت و کەنعان.

کوڕەکانی کوش:

سەبا، حەڤیلا، سەڤتا، ڕەعما و سەبتەکا.

کوڕەکانی ڕەعما:

شەبا و دیدان.

10 نەمرود لە نەوەی کوش لەدایکبوو،

کە بووە جەنگاوەرێکی مەزن لەسەر زەوی.

11 لوودی، عەنامی، لەهابی و نەفتوحییەکان

لە نەوەی میسر بوون، 12 هەروەها پاتروسی و کەفتۆری و کەسلوحییەکانیش، لە کەسلوحییەکانیش فەلەستی کەوتنەوە.

13 کەنعان

باوکی سەیدا بوو، کە نۆبەرەکەی بوو، لەگەڵ حیتییەکان، 14 هەروەها یەبوسی، ئەموری، گرگاشی، 15 حیڤی، عەرقی، سینی[a]، 16 ئەرڤادی، چیماری و حەماتییەکانیشی بوو.

سامییەکان

17 کوڕەکانی سام:

ئیلام، ئەشوور، ئەرپەکشاد، لوود و ئارام.

کوڕەکانی ئارام:

عوچ، حوول، گەتەر و مەشەک.

18 ئەرپەکشاد باوکی شالەح بوو،

شالەحیش باوکی عێبەر بوو،

19 عێبەریش دوو کوڕی بوو،

یەکێکیان ناوی پەلەگ[b] بوو، چونکە لە سەردەمی ئەودا زەوی دابەش کرا. براکەشی ناوی یۆقتان بوو.

20 یۆقتان ئەم کوڕانەی هەبوو:

ئەلمۆداد، شەلەف، حەچەرماڤەت، یارەح، 21 هەدۆرام، ئوزال، دیقلە، 22 عۆبال، ئەبیمائێل، شەبا، 23 ئۆفیر، حەڤیلا و یۆڤاڤ. هەموو ئەمانە کوڕانی یۆقتان بوون.

24 سام، ئەرپەکشاد، شالەح،

25 عێبەر، پەلەگ، ڕەعو،

26 سەروگ، ناحۆر، تارەح و

27 ئەبرام، کە ئیبراهیمە.

نەوەی ئیبراهیم

28 کوڕەکانی ئیبراهیم:

ئیسحاق و ئیسماعیل.

نەوەی هاجەر

29 ئەمانەش نەوەکانیانن:

نەبایۆت کە نۆبەرەی ئیسماعیل بوو، هەروەها قێدار، ئەدبەئێل، میبسام، 30 میشماع، دوما، مەسسا، حەدەد، تێما، 31 یەتور، نافیش و قێدما، ئەمانە کوڕەکانی ئیسماعیل بوون.

نەوەی قەتورە

32 قەتورە کە کەنیزەی ئیبراهیم بوو ئەم کوڕانەی هەبوو:

زیمران، یۆقشان، مەدان، میدیان، یەشباق و شوەح.

کوڕەکانی یۆقشانیش:

شەبا و دیدان.

33 کوڕەکانی میدیان:

عێفا، عێفەر، حەنۆک، ئەبیداع و ئەلداعە.

هەموو ئەمانە نەوەی قەتورە بوون.

نەوەی سارا

34 ئیبراهیم ئیسحاقی بوو.

کوڕەکانی ئیسحاق:

عیسۆ و ئیسرائیل.

کوڕەکانی عیسۆ

35 کوڕەکانی عیسۆ:

ئەلیفاز، ڕەعوئێل، یەعوش، یەعلام و قۆرەح.

36 کوڕەکانی ئەلیفاز:

تێمان، ئۆمار، چەفۆ، گەعتام و قەنەز؛

هەروەها لە ئەلیفاز تیمنەع عەمالێقی[c] بوو.

37 کوڕەکانی ڕەعوئێل:

نەحەت، زەرەح، شەمما و میزا.

خەڵکی سێعیر لە ئەدۆم

38 کوڕەکانی سێعیر:

ڵوتان، شۆڤاڵ، چیبعۆن، عەنا، دیشۆن، ئێچەر و دیشان.

39 کوڕەکانی ڵوتان: حۆری و هۆمام.

تیمنەعیش خوشکی ڵوتان بوو.

40 کوڕەکانی شۆڤاڵ:

عەلڤان، مانەحەت، عێبال، شەفۆ و ئۆنام.

کوڕەکانی چیبعۆن:

ئەییا و عەنا.

41 کوڕەکەی عەنا:

دیشۆن.

کوڕەکانی دیشۆن:

حەمدان، ئەشبان، یەتران و کران.

42 کوڕەکانی ئێچەر:

بلهان، زەعەڤان و عەقان.

کوڕەکانی دیشان:

عوچ و ئەران.

فەرمانڕەوایانی ئەدۆم

43 ئەمانەش ئەو پاشایانەن کە لە خاکی ئەدۆم پاشایەتییان دەکرد پێش ئەوەی هیچ پاشایەکی ئیسرائیلی پاشایەتی بکات:

بەلەعی کوڕی بەعۆر، ناوی شارەکەشی دینهابە بوو.

44 کە بەلەع مرد، یۆڤاڤی کوڕی زەرەحی خەڵکی بۆزرا وەک پاشا جێگەی گرتەوە.

45 کە یۆڤاڤ مرد، حوشامی خەڵکی خاکی تێمانییەکان وەک پاشا جێگەی گرتەوە.

46 کە حوشام مرد، هەدەدی کوڕی بەدەد وەک پاشا جێگەی گرتەوە، لە وڵاتی مۆئاب شکستی بە میدیان هێنا. ناوی شارەکەشی عەڤیت بوو.

47 کە هەدەد مرد، سەمڵەی خەڵکی مەسرێقە وەک پاشا جێگەی گرتەوە.

48 کە سەمڵە مرد، شائوولی خەڵکی ڕەحۆبۆت، ئەو شارەی لە کەناری ڕووبار[d] بوو، وەک پاشا جێگەی گرتەوە.

49 کە شائوول مرد، بەعل‌حانانی کوڕی عەکبۆر وەک پاشا جێگەی گرتەوە.

50 کە بەعل‌حانان مرد، هەدەد وەک پاشا جێگەی گرتەوە. ناوی شارەکەشی پاعوو بوو، ژنەکەشی ناوی میهێتەبێل بوو، کچی مەترێدی کچی مێزاهاب بوو. 51 ئینجا هەدەدیش مرد.

میرەکانی ئەدۆم ئەمانە بوون:

تیمنەع، عەلڤا، یەتێت، 52 ئۆهۆلیبامە، ئێلە، پینۆن، 53 قەنەز، تێمان، میبسار، 54 مەگدئێل و عیرام. ئەمانە میرەکانی ئەدۆم بوون.

Notas al pie

 1. 1‏:15 سینییەکان: لەوانەیە خەڵکی شارێک لە نزیکی شاری عەرقە لە لوبنان بووبێت. بڕوانە پەیدابوون 10‏:17‏‏.‏
 2. 1‏:19 پەلەگ واتە دابەشکردن.‏
 3. 1‏:36 تیمنەعی دایکی عەمالێق کەنیزەی ئەلیفاز بوو، بڕوانە پەیدابوون 36‏:12‏‏.‏
 4. 1‏:48 لەسەر ڕووبارە: دەشێت ڕووباری فورات بێت.‏

Nova Versão Internacional

1 Crônicas 1

A Descendência de Adão

1Adão, Sete, Enos,

Cainã, Maalaleel, Jarede,

Enoque, Matusalém, Lameque, Noé.

Estes foram os filhos de Noé[a]:

Sem, Cam e Jafé.

Os Descendentes dos Filhos de Noé

Estes foram os filhos[b] de Jafé:

Gômer, Magogue, Madai, Javã,

Tubal, Meseque e Tirás.

Estes foram os filhos de Gômer:

Asquenaz, Rifate[c] e Togarma.

Estes foram os filhos de Javã:

Elisá, Társis, Quitim e Rodanim[d].

Estes foram os filhos de Cam:

Cuxe, Mizraim[e], Fute e Canaã.

Estes foram os filhos de Cuxe:

Sebá, Havilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá.

Estes foram os filhos de Raamá:

Sabá e Dedã.

10 Cuxe gerou[f] Ninrode,

o primeiro homem poderoso na terra.

11 Mizraim gerou os luditas, os anamitas,

os leabitas, os naftuítas,

12 os patrusitas, os casluítas,

dos quais se originaram os filisteus

e os caftoritas.

13 Canaã gerou Sidom,

seu filho mais velho[g], e Hete[h],

14 como também os jebuseus,

os amorreus, os girgaseus,

15 os heveus, os arqueus, os sineus,

16 os arvadeus, os zemareus

e os hamateus.

17 Estes foram os filhos de Sem:

Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã.

Estes foram os filhos de Arã:[i]

Uz, Hul, Géter e Meseque.

18 Arfaxade gerou Salá,

e este gerou Héber.

19 A Héber nasceram dois filhos:

um deles se chamou Pelegue[j],

porque em sua época

a terra foi dividida;

seu irmão chamou-se Joctã.

20 Joctã gerou Almodá, Salefe,

Hazarmavé, Jerá,

21 Adorão, Uzal, Dicla,

22 Obal[k], Abimael, Sabá,

23 Ofir, Havilá e Jobabe.

Todos esses foram filhos de Joctã.

A Descendência de Sem

24 Sem, Arfaxade[l], Salá,

25 Héber, Pelegue, Reú,

26 Serugue, Naor, Terá

27 e Abrão, que é Abraão.

Os Descendentes de Abraão

28 Estes foram os filhos de Abraão:

Isaque e Ismael.

29 Foram estes os seus descendentes:

Nebaiote, o filho mais velho de Ismael,

Quedar, Adbeel, Mibsão,

30 Misma, Dumá, Massá, Hadade, Temá,

31 Jetur, Nafis e Quedemá.

Esses foram os filhos de Ismael.

32 Estes foram os filhos de Abraão

com sua concubina Quetura:

Zinrã, Jocsã, Medã, Midiã,

Isbaque e Suá.

Foram estes os filhos de Jocsã:

Sabá e Dedã.

33 Foram estes os filhos de Midiã:

Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda.

Todos esses foram

descendentes de Quetura.

34 Abraão gerou Isaque.

Estes foram os filhos de Isaque:

Esaú e Israel.

Os Descendentes de Esaú

35 Estes foram os filhos de Esaú:

Elifaz, Reuel, Jeús, Jalão e Corá.

36 Estes foram os filhos de Elifaz:

Temã, Omar, Zefô[m], Gaetã e Quenaz;

e Amaleque, de Timna,

sua concubina[n].

37 Estes foram os filhos de Reuel:

Naate, Zerá, Samá e Mizá.

Os Descendentes de Seir

38 Estes foram os filhos de Seir:

Lotã, Sobal, Zibeão, Aná,

Disom, Ézer e Disã.

39 Estes foram os filhos de Lotã:

Hori e Homã.

Lotã tinha uma irmã chamada Timna.

40 Estes foram os filhos de Sobal:

Alvã[o], Manaate, Ebal, Sefô e Onã.

Estes foram os filhos de Zibeão:

Aiá e Aná.

41 Este foi o filho de Aná: Disom.

Estes foram os filhos de Disom:

Hendã[p], Esbã, Itrã e Querã.

42 Estes foram os filhos de Ézer:

Bilã, Zaavã e Acã[q].

Estes foram os filhos de Disã[r]:

Uz e Arã.

Os Reis e os Chefes de Edom

43 Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes que os israelitas tivessem um rei:

Belá, filho de Beor. Sua cidade chamava-se Dinabá.

44 Belá morreu, e Jobabe, filho de Zerá, de Bozra, foi o seu sucessor.

45 Jobabe morreu, e Husã, da terra dos temanitas, foi o seu sucessor.

46 Husã morreu, e Hadade, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite.

47 Hadade morreu, e Samlá de Masreca foi o seu sucessor.

48 Samlá morreu, e Saul, de Reobote, próxima ao Eufrates[s], foi o seu sucessor.

49 Saul morreu, e Baal-Hanã, filho de Acbor, foi o seu sucessor.

50 Baal-Hanã morreu, e Hadade foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú[t], e o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matrede e neta de Mezaabe.

51 Após a morte de Hadade, Edom foi governada pelos seguintes chefes:

Timna, Alva, Jetete, 52 Oolibama, Elá, Pinom, 53 Quenaz, Temã, Mibzar, 54 Magdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom.

Notas al pie

 1. 1.4 Conforme a Septuaginta. O Texto Massorético não traz os filhos de Noé.
 2. 1.5 Filhos pode significar descendentes ou sucessores ou nações; também nos versículos 6.9,17 e 23.
 3. 1.6 Muitos manuscritos dizem Difate.
 4. 1.7 Muitos manuscritos dizem Dodanim.
 5. 1.8 Isto é, Egito; também no versículo 11.
 6. 1.10 Gerar pode ter o sentido de ser ancestral ou ser predecessor; também nos versículos 11, 13, 18, 20.
 7. 1.13 Ou os sidônios, os primeiros
 8. 1.13 Ou e os hititas
 9. 1.17 Muitos manuscritos não trazem essa linha. Veja Gn 10.23.
 10. 1.19 Pelegue significa divisão.
 11. 1.22 Muitos manuscritos dizem Ebal.
 12. 1.24 Conforme o Texto Massorético. Alguns manuscritos da Septuaginta dizem Arfaxade, Cainã. Veja Gn 11.12,13.
 13. 1.36 Muitos manuscritos dizem Zefi. Veja Gn 36.11.
 14. 1.36 Muitos manuscritos dizem Gaetã, Quenaz, Timna e Amaleque. Veja Gn 36.12.
 15. 1.40 Muitos manuscritos dizem Aliã. Veja Gn 36.23.
 16. 1.41 Muitos manuscritos dizem Hanrão. Veja Gn 36.26.
 17. 1.42 Muitos manuscritos dizem Jaacã. Veja Gn 36.27.
 18. 1.42 Hebraico: Disom, variante de Disã.
 19. 1.48 Hebraico: ao Rio.
 20. 1.50 Muitos manuscritos dizem Paí. Veja Gn 36.39.