Korean Living Bible

창세기 7

대홍수

1여호와께서 노아에게 말씀하셨다. “너는 모든 가족과 함께 배로 들어가거라. 이 세대에서 네가 의로운 자임을 내가 보았다.

너는 각종 정결한 짐승 암수 일곱 쌍씩, 그리고 각종 부정한 짐승은 암수 한 쌍씩 모아들여라.

또 공중의 새도 그 종류대로 암수 일곱 쌍씩 보존하여 모든 종류의 짐승과 새가 지상에 그 씨를 퍼뜨리게 하라.

지금부터 7일 후에 내가 40일 동안 밤낮 비를 내려 내가 창조한 모든 생물을 지상에서 쓸어 버릴 것이다.”

그래서 노아는 여호와께서 명령하신 그대로 하였다.

땅에 홍수가 밀어닥치기 시작할 때 노아는 600세였다.

노아는 아들들과 아내와 며느리들과 함께 홍수를 피하여 배에 들어갔고

정결하고 부정한 갖가지 짐승과 새도

하나님이 노아에게 명령하신 대로 암수 한 쌍씩 노아와 함께 배로 들어갔다.

10-11 그로부터 7일 후 노아가 600세 되던 해 2월 17일에 홍수가 나기 시작하였다. 그 날에 땅의 모든 깊은 샘들이 터지며 하늘의 창들이 열려

12 40일 동안 밤낮 비가 쏟아져내렸다.

13 그러나 바로 그 날 노아와 그의 아들 셈, 함, 야벳과 노아의 아내와 세 며느리는 다 배로 들어갔고

14 그들과 함께 모든 짐승과 땅에 기어다니는 생물과 공중의 새들도 그 종류대로 배 안에 들어갔다.

15-16 이와 같이 여호와께서 명령하신 대로 살아 있는 모든 생물이 암수 한 쌍씩 노아에게 나아와 배로 들어가자 여호와께서 배의 문을 닫으셨다.

17 땅에 홍수가 40일 동안 계속되므로 물이 많아져 배가 땅에서 떠올랐고

18 물이 점점 불어나자 배가 물 위에 떠다녔다.

19 물이 땅에 크게 불어나므로 온 세상의 높은 산들이 다 물에 뒤덮이고 말았다.

20 그리고 물이 거기서 더 불어나 가장 높은 산봉우리에서 약 [a]미터 위까지 덮어 버리자

21 새와 가축과 들짐승과 땅에 기어다니는 모든 것과 사람,

22 곧 지상에서 살아 움직이는 모든 생물이 다 죽고 말았다.

23 이처럼 여호와께서 사람과 짐승과 공중의 새와 땅에 기어다니는 모든 생물을 쓸어 버리셨으므로 살아 남은 자들은 배 안에 있던 노아와 그의 가족뿐이었다.

24 이렇게 해서 물은 150일 동안 땅을 뒤덮고 있었다.

Notas al pie

  1. 7:20 히 ‘15규빗’

Swedish Contemporary Bible

Genesis 7

1Sedan sa Herren till Noa: ”Gå in i arken med hela din familj, för i denna tid är det bara dig som jag funnit vara rättfärdig. 2Av de rena fyrfotadjuren ska du ta sju par av varje art, hane och hona. Av alla orena djur ska du ta ett par, hane och hona. 3Också av himlens alla fåglar ska du ta sju par, hane och hona, av varje slag, för att de ska överleva på jorden. 4Om en vecka ska jag sända ett regn som kommer att vara i fyrtio dagar och fyrtio nätter, och jag ska utplåna från jorden alla levande varelser som jag har skapat.”

5Noa gjorde i allt som Herren hade befallt honom. 6Han var 600 år när översvämningen kom över jorden. 7Han gick in i arken med sin hustru, sina söner och sina svärdöttrar, för att fly undan översvämningen. 8Hanar och honor av alla fyrfotadjur, både rena och orena, och av fåglar och alla markens kräldjur 9kom in i arken till Noa parvis, precis som Gud hade befallt Noa.

10En vecka senare kom flodvattnen över jorden. 11Noa var 600 år gammal när floden kom den sjuttonde dagen i andra månaden. Då bröt det stora djupets källor fram, och himlens luckor öppnades. 12Regnet föll över jorden under fyrtio dygn. 13Men Noa hade samma dag gått in i arken med sin hustru och sina söner Sem, Ham och Jafet och deras hustrur. 14Med dem fanns de olika sorterna av vilda djur och boskap, alla slags kräldjur, fåglar och andra bevingade djur. 15De kom alla till Noa, ett par av varje levande varelse, de som har livsande i sig. 16Hanar och honor av alla slags djur kom, precis som Gud hade befallt Noa. Och Herren stängde dörren efter honom.

17Under fyrtio dagar kom floden över jorden. Det kom så mycket vatten att arken lyftes och flöt högt ovanför jorden. 18Vattnet steg högre och högre, och arken flöt på vattnet. 19Vattnet steg allt mer och täckte slutligen alla berg under himlen. 20Vattnet steg mer än sju meter över de högsta topparna.

21Hela myllret av jordens levande varelser gick under: fåglar, boskap, vilda djur, hela jordens vimmel av smådjur och alla människor. 22Allt som andades och levde på torra land dog, 23ja, allt liv på jorden utplånades. Allt levande på jorden utplånades: människor och djur, kräldjur och himlens fåglar. Bara Noa och de som var med honom i arken blev kvar. 24Vattnet täckte jorden i 150 dagar.