Korean Living Bible

창세기 5:1-32

아담에서 노아까지

1이것은 아담 자손들의 족보이다. 하나님이 사람을 창조하실 때에 자기 모습 을 닮은

2남자와 여자를 창조하여 그들을 축복하시고 그들의 이름을 5:2 히 ‘아담’‘사람’ 이라고 부르셨다.

3아담은 130세에 자기를 닮은 아들을 낳아 그 이름을 셋이라고 지었다.

4그 후에도 그는 800년을 더 살며 자녀를 낳고 지내다가

5930세에 죽었다.

6셋은 105세에 에노스를 낳았고

7그 후에도 807년을 더 살며 자녀를 낳고 지내다가

8912세에 죽었다.

9에노스는 90세에 게난을 낳았고

10그 후에도 815년을 더 살며 자녀를 낳고 지내다가

11905세에 죽었다.

12게난은 70세에 마할랄렐을 낳았고

13그 후에도 840년을 더 살며 자녀를 낳고 지내다가

14910세에 죽었다.

15마할랄렐은 65세에 야렛을 낳았고

16그 후에도 830년을 더 살며 자녀를 낳고 지내다가

17895세에 죽었다.

18야렛은 162세에 에녹을 낳았고

19그 후에도 800년을 더 살며 자녀를 낳고 지내다가

20962세에 죽었다.

21에녹은 65세에 므두셀라를 낳았고

22-23그 후에도 300년 동안 하나님과 5:22-23 원문에는 ‘동행하며’깊은 교제를 나누며 자녀를 낳고 지내다가 365세까지 살았다.

24그가 하나님과 깊은 교제를 나누며 사는 중에 하나님이 그를 데려가시므로 그가 사라지고 말았다.

25므두셀라는 187세에 라멕을 낳았고

26그 후에도 782년을 더 살며 자녀를 낳고 지내다가

27969세에 죽었다.

28라멕이 182세에 아들을 낳아

29그 이름을 5:29 ‘위로함’ 이라는뜻.‘노아’ 라 짓고 “여호와께서 저주한 땅에서 수고하며 고되게 일하는 우리에게 이 아들이 위안을 줄 것이다” 하였다.

30라멕은 노아를 낳은 후에도 595년을 더 살며 자녀를 낳고 지내다가

31777세에 죽었다.

32그리고 노아는 500세가 지난 후에 셈과 함과 야벳을 낳았다.

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 5:1-32

Urmașii lui Adam până la Noe

1Aceasta este cartea istoriei1 Vezi nota de la 2:4. lui Adam. În ziua în care l‑a creat Dumnezeu pe om1 Sau: pe Adam., l‑a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. 2I‑a creat bărbat și femeie. În ziua în care i‑a creat, i‑a binecuvântat și le‑a pus numele de „om2 Ebr.: Adam.“.

3La vârsta de o sută treizeci de ani, lui Adam i s‑a născut un fiu după asemănarea sa, după chipul său, iar el i‑a pus numele Set. 4După nașterea lui Set, Adam a mai trăit opt sute de ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 5Astfel, toate zilele pe care le‑a trăit Adam au fost nouă sute treizeci de ani; apoi a murit.

6La vârsta de o sută cinci ani, lui Set i s‑a născut Enoș. 7După nașterea lui Enoș, Set a mai trăit opt sute șapte ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 8Astfel, toate zilele lui Set au fost nouă sute doisprezece ani; apoi a murit.

9La vârsta de nouăzeci de ani, lui Enoș i s‑a născut Chenan. 10După nașterea lui Chenan, Enoș a mai trăit opt sute cincisprezece ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 11Astfel, toate zilele lui Enoș au fost nouă sute cinci ani; apoi a murit.

12La vârsta de șaptezeci de ani, lui Chenan i s‑a născut Mahalalel. 13După nașterea lui Mahalalel, Chenan a mai trăit opt sute patruzeci de ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 14Astfel, toate zilele lui Chenan au fost nouă sute zece ani; apoi a murit.

15La vârsta de șaizeci și cinci de ani, lui Mahalalel i s‑a născut Iared. 16După nașterea lui Iared, Mahalalel a mai trăit opt sute treizeci de ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 17Astfel, toate zilele lui Mahalalel au fost opt sute nouăzeci și cinci de ani; apoi a murit.

18La vârsta de o sută șaizeci și doi de ani, lui Iared i s‑a născut Enoh. 19După nașterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 20Astfel, toate zilele lui Iared au fost nouă sute șaizeci și doi de ani; apoi a murit.

21La vârsta de șaizeci și cinci de ani, lui Enoh i s‑a născut Metușelah. 22După nașterea lui Metușelah, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 23Astfel, toate zilele lui Enoh au fost de trei sute șaizeci și cinci de ani. 24Enoh a umblat cu Dumnezeu. Apoi n‑a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu l‑a luat.

25La vârsta de o sută optzeci și șapte de ani, lui Metușelah i s‑a născut Lameh. 26După nașterea lui Lameh, Metușelah a mai trăit șapte sute optzeci și doi de ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 27Astfel, toate zilele lui Metușelah au fost nouă sute șaizeci și nouă de ani; apoi a murit.

28La vârsta de o sută optzeci și doi de ani, lui Lameh i s‑a născut un fiu 29căruia i‑a pus numele Noe29 Ebr.: Noah, care sună asemănător cu termenul ebraic pentru mângâiere, alinare, tihnă., zicând: „Acesta ne va mângâia în lucrul și durerea mâinilor noastre, care vin din pământul pe care l‑a blestemat Domnul.“ 30După nașterea lui Noe, Lameh a mai trăit cinci sute nouăzeci și cinci de ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 31Astfel, toate zilele lui Lameh au fost șapte sute șaptezeci și șapte de ani; apoi a murit.

32La vârsta de cinci sute de ani, lui Noe i s‑au născut Sem, Ham și Iafet.