Korean Living Bible

창세기 5:1-32

아담에서 노아까지

1이것은 아담 자손들의 족보이다. 하나님이 사람을 창조하실 때에 자기 모습 을 닮은

2남자와 여자를 창조하여 그들을 축복하시고 그들의 이름을 5:2 히 ‘아담’‘사람’ 이라고 부르셨다.

3아담은 130세에 자기를 닮은 아들을 낳아 그 이름을 셋이라고 지었다.

4그 후에도 그는 800년을 더 살며 자녀를 낳고 지내다가

5930세에 죽었다.

6셋은 105세에 에노스를 낳았고

7그 후에도 807년을 더 살며 자녀를 낳고 지내다가

8912세에 죽었다.

9에노스는 90세에 게난을 낳았고

10그 후에도 815년을 더 살며 자녀를 낳고 지내다가

11905세에 죽었다.

12게난은 70세에 마할랄렐을 낳았고

13그 후에도 840년을 더 살며 자녀를 낳고 지내다가

14910세에 죽었다.

15마할랄렐은 65세에 야렛을 낳았고

16그 후에도 830년을 더 살며 자녀를 낳고 지내다가

17895세에 죽었다.

18야렛은 162세에 에녹을 낳았고

19그 후에도 800년을 더 살며 자녀를 낳고 지내다가

20962세에 죽었다.

21에녹은 65세에 므두셀라를 낳았고

22-23그 후에도 300년 동안 하나님과 5:22-23 원문에는 ‘동행하며’깊은 교제를 나누며 자녀를 낳고 지내다가 365세까지 살았다.

24그가 하나님과 깊은 교제를 나누며 사는 중에 하나님이 그를 데려가시므로 그가 사라지고 말았다.

25므두셀라는 187세에 라멕을 낳았고

26그 후에도 782년을 더 살며 자녀를 낳고 지내다가

27969세에 죽었다.

28라멕이 182세에 아들을 낳아

29그 이름을 5:29 ‘위로함’ 이라는뜻.‘노아’ 라 짓고 “여호와께서 저주한 땅에서 수고하며 고되게 일하는 우리에게 이 아들이 위안을 줄 것이다” 하였다.

30라멕은 노아를 낳은 후에도 595년을 더 살며 자녀를 낳고 지내다가

31777세에 죽었다.

32그리고 노아는 500세가 지난 후에 셈과 함과 야벳을 낳았다.

Bibelen på hverdagsdansk

1. Mosebog 5:1-32

Adams efterkommere

1I det følgende kommer en fortegnelse over Adams efterkommere indtil oversvømmelsen.

Da Gud skabte menneskene, skabte han dem, så de lignede ham. 2Som mand og kvinde skabte han dem, og han velsignede dem og kaldte dem fra begyndelsen „mennesker”.

3Adam var 130 år, da hans søn Set blev født. Set var på alle måder en tro kopi af Adam. 4Efter Sets fødsel levede Adam endnu 800 år og fik mange sønner og døtre. 5Han døde 930 år gammel.

6Set var 105 år, da hans søn Enosh blev født. 7Efter Enosh’ fødsel levede Set endnu 807 år og fik sønner og døtre. 8Han døde 912 år gammel.

9Enosh var 90 år, da hans søn Kenan blev født. 10Efter Kenans fødsel levede Enosh endnu 815 år og fik sønner og døtre. 11Han døde 905 år gammel.

12Kenan var 70 år, da hans søn Mahalalel blev født. 13Efter Mahalalels fødsel levede Kenan endnu 840 år og fik sønner og døtre. 14Han døde 910 år gammel.

15Mahalalel var 65 år, da hans søn Jered blev født. 16Efter Jereds fødsel levede Mahalalel endnu 830 år og fik sønner og døtre. 17Han døde 895 år gammel.

18Jered var 162 år, da hans søn Enok blev født. 19Efter Enoks fødsel levede Jered endnu 800 år og fik sønner og døtre. 20Han døde 962 år gammel.

21Enok var 65 år, da hans søn Metusalem blev født. 22Efter Metusalems fødsel levede Enok i nært fællesskab med Gud i endnu 300 år og fik sønner og døtre. 23Han var 365 år gammel, 24da han pludselig en dag forsvandt, for Gud tog ham til sig.

25Metusalem var 187 år, da hans søn Lemek blev født. 26Efter Lemeks fødsel levede Metusalem endnu 782 år og fik sønner og døtre. 27Han døde 969 år gammel.

28Lemek var 182 år, da han fik en søn, 29som han kaldte Noa,5,29 Et ordspil mellem Noa og „trøst”. for—som han sagde: „Noa vil bringe os trøst midt i det møjsommelige arbejde med jorden, som Herren har forbandet.” 30Efter Noas fødsel levede Lemek endnu 595 år og fik sønner og døtre. 31Han døde 777 år gammel.

32Noa var 500 år, før han fik sønnerne Sem, Kam og Jafet.5,32 Den første søn blev åbenbart født, da Noa var 500 år. Kam var den yngste af de tre sønner (se 9,24). Det vides ikke med sikkerhed, om Sem eller Jafet var den førstefødte (se 10,21).