Korean Living Bible

창세기 11:1-32

바벨탑

1처음에 온 세상은 하나의 동일한 언어를 사용하였다.

2그런데 사람들이 동쪽으로 이동하다가 11:2 히 ‘시날’바빌로니아에 있는 한 평야에 이르러 거기에 정착하게 되었다.

3그들은 “자, 벽돌을 만들어 단단하게 굽자” 하고 서로 말하며 돌 대신 벽돌을 사용하고 진흙 대신 역청을 사용하였다.

4그들은 또 “자, 성을 건축하고 하늘에 닿을 탑을 쌓아 우리 이름을 떨치고 우리가 사방 흩어지지 않도록 하자!” 하고 외쳤다.

5그러나 여호와께서는 사람들이 쌓는 성과 탑을 보시려고 내려오셔서

6이렇게 말씀하셨다. “저들은 한 민족이며 하나의 동일한 언어를 사용하고 있다. 그래서 저들이 이런 일을 시작하였으니 앞으로 마음만 먹으면 해내지 못할 일이 없을 것이다.

7자, 우리가 가서 저들의 언어를 혼잡하게 하여 서로 알아듣지 못하게 하자.”

8여호와께서 그들을 온 세상에 흩어 버리시므로 그들은 성 쌓던 일을 중단하였다.

9여호와께서 거기서 온 세상의 언어를 혼잡하게 하시고 그들을 사방으로 흩어 버리셨기 때문에 그 곳을 11:9 또는 ‘바빌론’‘바벨’ 이라고 부르게 되었다.

셈에서 아브람까지

10이것은 셈의 후손들에 대한 이야기이다: 셈은 홍수 2년 후인 100세에 아르박삿을 낳았고

11그 후에도 500년을 더 살며 자녀를 낳았다.

12아르박삿은 35세에 셀라를 낳았고

13그 후에도 403년을 더 살며 자녀를 낳았다.

14셀라는 30세에 에벨을 낳았고

15그 후에도 403년을 더 살며 자녀를 낳았다.

16에벨은 34세에 벨렉을 낳았고

17그 후에도 430년을 더 살며 자녀를 낳았다.

18벨렉은 30세에 르우를 낳았고

19그 후에도 209년을 더 살며 자녀를 낳았다.

20르우는 32세에 스룩을 낳았고

21그 후에도 207년을 더 살며 자녀를 낳았다.

22스룩은 30세에 나홀을 낳았고

23그 후에도 200년을 더 살며 자녀를 낳았다.

24나홀은 29세에 데라를 낳았고

25그 후에도 119년을 더 살며 자녀를 낳았다.

26그리고 데라는 70세가 지난 후에 아브람과 나홀과 하란을 낳았다.

데라의 후손들

27데라의 후손은 이렇다: 데라는 아브람과 나홀과 하란을 낳았으며 하란은 롯을 낳았다.

28그러나 하란은 자기 아버지 데라가 아직 살아 있을 때에 그의 출생지인 11:28 또는 ‘바빌로니아’갈대아 우르에서 죽었다.

29그리고 아브람은 사래와 결혼하였으며 나홀은 하란의 딸인 밀가와 결혼하였는데 하란은 이스가의 아버지이기도 하였다.

30그러나 사래는 아이를 낳지 못해 자식이 없었다.

31데라는 그의 아들 아브람과, 하란의 아들이며 그의 손자인 롯과, 그의 며느리이자 아브람의 아내인 사래를 데리고 가나안 땅으로 가고자 갈대아 우르를 떠났으나 그들은 하란에 이르러 정착하고 말았다.

32그리고 데라는 205세에 그 곳 하란에서 죽었다.

Bibelen på hverdagsdansk

1. Mosebog 11:1-32

Menneskenes stolthed

1I begyndelsen talte alle mennesker samme sprog. 2Efter oversvømmelsen bevægede de sig rundt i Østen og kom til en frugtbar slette i landet Shinar,11,2 Et område, der senere blev kendt som Babylonien i Mesopotamien. hvor de slog sig ned. 3De sagde til hinanden: „Lad os forme mursten og brænde dem hårde, og lad os bruge asfalt som mørtel. 4Så kan vi bygge en stor by med et tårn, som når op til himlen. Et sådant projekt vil gøre os berømte og hindre, at vi bliver spredt ud over jorden.”

5Men Gud steg ned for at se på byen og tårnet, som de var ved at bygge. 6„Se, hvad de er i stand til at udrette, når de er enige og taler samme sprog,” sagde Gud. „Intet vil være umuligt for dem. 7Lad os derfor give dem forskellige sprog, så de ikke længere forstår hinanden.”

8På den måde fik Gud spredt dem ud over hele jorden, og de fik aldrig fuldendt deres byggeri. 9Man kaldte den påbegyndte by for Babel,11,9 Eller Babylon. Ordet ligner det hebraiske ord for „forvirring”. for det var dér, Herren forvirrede menneskene ved at give dem forskellige sprog, og som følge deraf spredtes de ud over hele jorden.

Slægtslinien fra Sem til Abram

10Det følgende er en liste over Sems efterkommere ned til Abram. To år efter oversvømmelsen—da Sem var 100 år—fik han en søn, som fik navnet Arpakshad. 11Derefter levede Sem endnu 500 år og fik andre sønner og døtre. 12Arpakshad var 35 år, da han fik sønnen Shela. 13Derefter levede Arpakshad endnu 403 år og fik andre sønner og døtre. 14Shela var 30 år, da han fik sønnen Eber. 15Derefter levede Shela endnu 403 år og fik andre sønner og døtre. 16Eber var 34 år, da han fik sønnen Peleg. 17Derefter levede Eber endnu 430 år og fik andre sønner og døtre. 18Peleg var 30 år, da han fik sønnen Reu. 19Derefter levede Peleg endnu 209 år og fik andre sønner og døtre. 20Reu var 32 år, da han fik sønnen Zerug. 21Derefter levede Reu endnu 207 år og fik andre sønner og døtre. 22Zerug var 30 år, da han fik sønnen Nakor. 23Derefter levede Zerug endnu 200 år og fik andre sønner og døtre. 24Nakor var 29 år, da han fik sønnen Tera. 25Derefter levede Nakor endnu 119 år og fik andre sønner og døtre. 26Tera var 70 år, før han fik sønnerne Abram, Nakor og Haran.11,26 Tera var altså 70, før han fik sin første søn. Det vides ikke, hvornår de andre blev født, og hvem der er ældst af de tre. Sandsynligvis er Abram yngst, men nævnes først, fordi han er den mest kendte og den, historien her drejer sig om. I 5,32 og 10,1 har vi rækkefølgen Sem, Kam og Jafet, selvom Kam er den yngste (9,24). Se også 10,21. Måske blev Abram født, da Tera var ca. 130 år, fordi ApG. 7,4 siger, at Abram først rejste fra Karan, efter at faderen var død. Ifølge 12,4 var Abram 75 år på det tidspunkt.

Teras slægt

27Det følgende er en liste over Teras efterkommere. Tera var far til Abram, Nakor og Haran. Haran fik en søn, der blev kaldt Lot, 28men døde ellers forholdsvis ung på sin fødeegn ved den kaldæiske by Ur. (Hans far, Tera, var stadig i live på det tidspunkt.)

29Abram giftede sig med Saraj, og Nakor giftede sig med sin niece Milka, en datter af Haran og søster til Jiska. 30Saraj kunne ikke få børn. 31Tera tog sin søn Abram, sin svigerdatter Saraj og sit barnebarn Lot med sig og forlod sin hjemby Ur for at drage til Kana’ans land. Men da de kom til byen Karan, slog de sig ned der. 32Tera blev 205 år gammel og døde i Karan.