Korean Living Bible

여호수아 16:1-10

에브라임과 므낫세 서쪽 반 지파에게 분배된 땅

1요셉 자손이 제비 뽑아 얻은 땅의 경계선은 여리고 맞은편의 요단강에서

2거기서 아렉 사람이 살고 있는 아다롯 – 앗달을 지나

3서쪽으로 야블렛 사람의 경계로 내려가 아래 벧 – 호론까지 미치고 거기서 게셀에 이르러 지중해에서 그 경계선이 끝났다.

4이상은 요셉 자손, 곧 에브라임 지파와 므낫세 서쪽 반 지파가 분배받은 땅의 경계선이다.

에브라임 지파

5에브라임 지파가 그 집안별로 얻은 땅의 경계선은 동쪽 아다롯 – 앗달에서 시작하여 윗 벧 – 호론에 이르고

6거기서 서쪽으로 나아가 지중해에 이르렀다. 다시 그 경계선은 북쪽 믹므닷에서 시작하여 동쪽으로 돌아 다아낫 – 실로와 야노아를 지난 다음

7아다롯과 나아라로 내려가서 여리고에 이르러 요단강에서 끝났다.

8다시 그 경계선은 북쪽 답부아에서 시작하여 서쪽으로 나아가 가나 시내를 따라 지중해까지 가서 끝났다. 이상은 에브라임 지파가 집안별로 분배받은 땅의 경계선이다.

9이 밖에 에브라임 지파는 므낫세 서쪽 반 지파의 땅 중에서도 일부 성과 부락을 얻었다.

10그러나 그들은 게셀에 사는 가나안 사람을 쫓아내지 않았으므로 그들이 오늘날까지 에브라임 지파 가운데 살면서 종살이하고 있다.

Bibelen på hverdagsdansk

Josvabogen 16:1-10

Josefs efterkommere

1-2Ved lodtrækning fik Josefs efterkommere jord i et område, hvis sydgrænse startede ved Jordanfloden ud for Jeriko og gik videre op i højlandet til Betel (også kaldet Luz) og dernæst videre gennem arkitternes land til Atarot. 3Derpå bøjede den mod sydvest til jafletitternes område og kom til Nedre Bet-Horon og videre til Gezer og derfra ud til Middelhavet. 4De to stammer fra Josefs sønner, Efraim og Manasse, fik hver deres arvelod.

Efraims arvelod

5Efraims klaners område gik fra Atarot-Addar mod øst til Øvre Bet-Horon mod vest, 6og derfra gik grænsen ud til Middelhavet. Nordgrænsen gik gennem Mikmetat og videre østpå i en bue op til Ta’anat-Shilo og videre øst om Janoha. 7Fra Janoha fortsatte den ned til Atarot og Na’ara øst om Jeriko for at ende ved Jordanfloden. 8Fra Tappuach løb nordgrænsen vestpå langs med Kana-kløften til Middelhavet. 9Efraim fik tillige nogle byer inden for Manasses territorium.

10De kana’anæere, som boede i Gezer, blev imidlertid aldrig drevet ud, og derfor lever de den dag i dag som slaver blandt Efraims folk.