Korean Living Bible

아가 1:1-17

1이것은 솔로몬이 지은 노래 중의 노래이다.

첫번째 노래

2(여자) 나에게 입맞춰 주세요. 당신의 사랑은 포도주보다 더 달콤합니다.

3당신의 기름이 향기롭고 당신의 이름이 쏟은 향수와 같으므로 처녀들이 당신을 사랑합니다.

4나를 데려가 주세요. 자, 함께 달려갑시다. 왕이 나를 자기 궁전으로 데려가셨으니 우리는 정말 행복할 것입니다. 당신의 사랑이 포도주보다 나으므로 모든 여자들이 당신을 사랑하는 것도 당연합니다.

5예루살렘의 여자들아, 나는 비록 검지만 아름답단다. 내가 1:5 원문에는 ‘계달의 장막 같을지라도’검은 천막처럼 그을렸어도 솔로몬 궁전의 휘장처럼 아름답단다.

6내 피부가 검다고 나를 흘겨보지 말아라. 햇볕에 그을렸을 뿐이란다. 내 오빠들이 화를 내어 나를 포도원에서 일하게 하였으므로 내가 몸을 돌볼 시간이 없었다.

7내가 사랑하는 님이시여, 오늘은 당신이 양떼를 어디서 먹이며 정오에는 어디에서 쉬는지 말해 주세요. 어째서 내가 이리저리 방황하며 당신 친구들의 양떼 가운데서 당신을 찾아야 합니까?

8(남자) 세상에서 가장 아름다운 여인이여, 그대가 나 있는 곳을 모른다면 내 양떼의 발자취를 따라 목자들의 천막 곁에서 그대의 염소 새끼를 먹이시오.

9나의 사랑이여, 그대는 암망아지처럼 사랑스럽구려.

10머리를 늘어뜨린 그대의 뺨과 목걸이로 장식한 그대의 목이 참으로 아름답소이다.

11우리가 그대를 위해 금으로 귀고리를 만들어 은을 박아 주겠소.

12(여자) 왕이 식탁에 앉았을 때 내 향수 냄새가 진동하였네.

13내 사랑하는 님은 내 품속의 몰약 주머니 같고

141:14 또는 ‘엔게디 포도원의 고벨화 송이로구나’엔 – 게디 정원의 꽃송이 같구나.

15(남자) 나의 사랑이여, 그대는 정말 아름답구려. 그대의 눈은 비둘기 같소이다.

16(여자) 나의 사랑하는 님이시여, 당신은 정말 멋있고 잘생겼습니다. 우리 침대는 푸른 풀밭이요

17우리 집의 들보는 백향목이며 서까래는 잣나무입니다.

Ang Pulong Sang Dios

Kanta 1:1-17

1Ang pinakamatahom nga kanta ni Solomon.1:1 ni Solomon: ukon, para kay Solomon; ukon, parte kay Solomon.

Babayi

2Paligui ako sang mga halok, kay ang imo gugma mas matam-is pa sang sa manamit nga ilimnon. 3Mahamot gid ang imo mga pahamot, kag daw ano kanami sang imo ngalan. Indi makatilingala nga ang mga dalaga naluyag sa imo. 4Dal-a ako, kag magdali-dali kita lakat. Ikaw ang hari ko. Dal-a ako sa imo kuwarto.

Mga Babayi sang Jerusalem

Nagakalipay gid kami sa imo!1:4 sa imo: buot silingon, sa lalaki. Mas gusto namon ang imo gugma sang sa bino.

Babayi

Dapat lang nga maluyag sila sa imo! 5Mga babayi sang Jerusalem, maitom ako pareho sa mga tolda sa Kedar, pero matahom ako pareho sa mga kurtina sa palasyo ni Solomon. 6Indi ninyo paghikayi1:6 paghikayi: ukon, pagtuluka. ang akon kaitom sa sobra nga painit. Naakig sa akon ang akon mga utod nga lalaki, kag ginpaobra nila ako sa talamnan sang ubas. Gani wala na ako sang tion sa pag-atipan sang akon kaugalingon.1:6 sang akon kaugalingon: sa literal, sang akon kaugalingon nga talamnan sang ubas.

7Sugiri ako, palangga ko, sa diin mo bala pahalbon ang imo mga karnero? Sa diin mo bala sila papahuwayon sa udto? Sugiri ako agod indi na ako magpangita pa sa imo didto sa imo mga abyan nga nagapahalab man sang mga karnero. Kay basi masal-an pa nila ako nga isa ka babayi nga nagabaligya sang iya lawas.1:7 Sugiri ako agod… lawas: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.

Lalaki

8Kon wala ka kahibalo, O pinakamatahom nga babayi, sunda ang agi sang akon mga karnero pakadto sa mga tolda sang mga manugbantay sang mga karnero, kag didto pahalba ang imo mga kanding. 9O palangga ko, pareho ka sa babayi nga kabayo nga nagustuhan sang lalaki nga kabayo nga nagaguyod sang karwahe sang hari sang Egipto.1:9 hari sang Egipto: sa Hebreo, Faraon. 10Katahom sang imo nawong, nga ginpaanyag pa gid sang imo mga aritos. Katahom sang imo liog nga may kulintas. 11Himuan ka namon sang aritos nga bulawan nga may tampok nga pilak.

Babayi

12Nagahilay ang hari sa iya sopa, kag nagapangamyon ang akon pahamot. 13Ang akon hinigugma mahamot pareho sa mira samtang nagaulon siya sa akon dughan. 14Pareho siya sa pinungpong nga mga bulak nga henna, nga nagapamukadkad sa mga talamnan sang ubas sa En Gedi.

Lalaki

15Daw ano gid katahom sa imo, palangga ko. Mapungay ang imo mga mata pareho sa mata sang mga pating.

Babayi

16Daw ano gid ka guwapo sa imo, palangga ko. Makawiwili ka gid samtang nagahigda kita sa malagtom nga hilamon 17nga ginahandungan sang mga kahoy nga sedro kag sipres.