Korean Living Bible

신명기 19:1-21

도피성

1“여러분의 하나님 여호와께서 여러분이 쫓아낼 민족들을 멸망시키시 고 여러분이 그 땅을 차지하여 그들의 성과 집에 살게 될 때에

2-3여러분은 여호와 하나님이 여러분에게 주신 땅을 세 구역으로 나누어 각 구역마다 도피성을 하나씩 마련하여 쉽게 드나들 수 있도록 길을 닦아 놓고 살인자가 그 곳으로 피신하게 하십시오.

4아무 원한이 없이 과실로 사람을 죽인 자는 이 곳으로 도피할 수 있습니다.

5예를 들어 어떤 사람이 자기 이웃과 함께 숲속에 들어가서 나무를 찍다가 도끼가 자루에서 빠져 나가 그 이웃 사람이 맞아 죽으면 그는 이 도피성 중 어느 한 곳으로 도망하여 안전하게 피할 수 있습니다.

6그 사람은 본래 악의가 없었으므로 그를 죽게 해서는 안 됩니다. 그러나 만일 도피성이 하나밖에 없으면 거기까지 가는 길이 너무 멀어 가는 도중에 복수하려는 사람이 그를 따라가서 죽지 않아도 될 사람을 잡아죽일지도 모릅니다.

7그래서 내가 여러분에게 세 도피성을 지정해 놓으라고 명령하는 것입니다.

8“여러분의 하나님 여호와께서 여러분의 조상들에게 약속하신 대로 여러분의 영토를 넓히고 약속대로 그 모든 땅을 여러분에게 주실 때에

9여러분은 이 외에 세 도피성을 더 마련하십시오. 만일 여러분이 오늘 내가 명령하는 이 모든 것을 행하고 여러분의 하나님 여호와를 사랑하며 항상 그분의 뜻대로 살면 여호와께서 약속하신 이 땅을 여러분에게 반드시 주실 것입니다.

10이렇게 하여 여러분은 여호와께서 주신 땅에서 죄 없는 사람을 죽이는 일이 없도록 하십시오.

11“그러나 어떤 사람이 자기 이웃을 미워하여 고의적으로 숨어 있다가 그를 쳐서 죽이고 도피성으로 피신하면

12그가 사는 성의 지도자들은 사람을 보내 그를 잡아다가 복수자의 손에 넘겨 죽이도록 하십시오.

13여러분은 이런 살인자를 불쌍히 여기지 말고 이스라엘에서 모조리 제거하십시오. 그러면 여러분이 모든 일에 복을 받게 될 것입니다.

14“여러분은 여호와 하나님이 주시는 땅에서 이미 세워진 이웃의 땅 경계석을 옮기지 마십시오.”

증인에 관한 규정

15“한 증인의 말만 듣고 사람을 죄인으로 단정하지 말고 두세 사람의 증언을 들어 보고 그 사건을 판결해야 합니다.

16만일 어떤 사람이 다른 사람에 대하여 거짓 증언을 하여 그를 해치려고 하면

17그 두 사람은 지정된 예배처로 가서 담당 제사장과 재판관에게 판결을 받아야 합니다.

18재판관은 그 사건을 자세히 조사해 보고 그 증인이 다른 사람을 해치려고 거짓 증언을 한 것이 판명되면

19죄 없는 사람이 받을 뻔했던 형벌을 그 거짓 증인이 받도록 하여 여러분 가운데서 이런 악을 제거하십시오.

20그러면 다른 사람들이 그 일을 듣고 두려워하여 다시는 그런 거짓 증언을 하지 않을 것입니다.

21여러분은 그와 같은 거짓 증인에게 동정을 베풀지 말고 생명은 생명으로, 눈은 눈으로, 이는 이로, 손은 손으로, 발은 발로 갚아 그를 벌하십시오.”

Tagalog Contemporary Bible

Deuteronomio 19:1-21

Ang mga Lungsod na Tanggulan

(Bil. 35:9-34; Josue 20:1-9)

1“Kapag nilipol na ng Panginoon na inyong Dios ang mga mamamayan na ang mga lupain ay ibinibigay niya sa inyo, at kapag napalayas na ninyo sila at doon na kayo naninirahan sa kanilang mga bayan at mga bahay, 2pumili kayo ng tatlong lungsod na tanggulan sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Dios na aangkinin ninyo. 3Hatiin ninyo sa tatlong distrito ang lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Dios, na may isang lungsod na tanggulan sa bawat distrito. Ayusin ninyo ang mga daan papunta doon, para ang sinumang makapatay ng tao ay makakatakas papunta sa isa sa mga lungsod na iyon. 4Kung nakapatay ng tao ang kanyang kapwa nang hindi sinadya at hindi dahil sa galit, makakatakas siya papunta sa mga lungsod na tanggulan at walang makakapanakit sa kanya doon.

5“Kung ang isang tao ay pumunta sa kakahuyan para mangahoy kasama ang kanyang kapitbahay, at habang pumuputol siya ng kahoy ay biglang natanggal ang ulo ng palakol niya at natamaan ang kapitbahay niya, at namatay ito, pwede siyang makatakas papunta sa isa sa mga lungsod na tanggulan at walang makakapanakit sa kanya doon. 6Kung ang lungsod na tanggulan ay malayo sa taong nakapatay, baka habulin siya ng tao na gustong gumanti sa kanya, at mapatay siya. Pero hindi siya dapat patayin dahil hindi sinasadya ang pagkakapatay niya at wala naman siyang galit sa napatay. 7Ito ang dahilan kung bakit ko kayo inuutusang pumili ng tatlong lungsod na tanggulan.

8“Palalawakin ng Panginoon na inyong Dios ang teritoryo ninyo ayon sa ipinangako niya sa inyong mga ninuno, at magiging inyo ang buong lupain na ipinangako niya sa kanila. 9Gagawin ito ng Panginoon na inyong Dios kung susundin ninyong mabuti ang lahat ng utos na iniuutos ko sa inyo ngayon, na mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Dios at mamuhay kayong lagi ayon sa kanyang mga pamamaraan. Kapag lumawak na ang inyong lupain, magdagdag pa kayo ng tatlo pang bayan na tanggulan. 10Gawin ninyo ito para walang inosenteng tao na mamamatay sa lupain ninyo, na ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Dios bilang mana, at para hindi na kayo magkasala kung may inosenteng tao na mapatay.

11“Ngunit kung ang isang tao ay napopoot sa kanyang kapwa at inabangan niya ito at pinatay, at pagkatapos ay tumakas siya papunta sa isa sa mga lungsod na tanggulan, 12kailangang ipakuha siya ng mga tagapamahala ng kanyang bayan at ibigay sa gustong gumanti sa kanya para patayin siya. 13Huwag kayong maaawa sa kanya. Kailangang alisin ninyo sa Israel ang pumapatay ng mga inosenteng tao para maging mabuti ang inyong kalagayan.

Ang Hangganan ng Lupa

14“Kapag dumating na kayo sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Dios na inyong aangkinin, huwag ninyong nanakawin ang lupain ng inyong kapwa sa pamamagitan ng paglilipat ng muhon19:14 muhon: Tanda ng hangganan ng lupa. ng kanyang lupain na inilagay noon ng inyong ninuno.

Ang mga Saksi

15“Huwag ninyong hahatulan na nagkasala ang isang tao dahil lang sa patotoo ng isang saksi. Kailangang may dalawa o tatlong saksi na magpapatotoo na ang isang tao ay nagkasala. 16Kung ang isang saksi ay tatayo sa korte at magpapahayag ng kasinungalingan na nagkasala ang isang tao, 17patatayuin silang dalawa sa presensya ng Panginoon, sa harap ng mga pari at ng mga hukom na naglilingkod sa panahong iyon. 18-19Dapat itong imbestigahang mabuti ng mga hukom, at kung mapapatunayang nagsisinungaling nga ang saksi sa pamamagitan ng pambibintang sa kanyang kapwa, dapat siyang parusahan ng parusang dapat sana ay sa taong pinagbintangan niya. Sa pamamagitan nito, mawawala ang masasamang gawa sa inyong bansa. 20Matatakot ang makakarinig nito at wala nang gagawa muli ng masamang gawang ito. 21Huwag kayong magpakita ng awa. Kung pinatay ng isang tao ang kapwa niya, dapat din siyang patayin. Kung nambulag siya, dapat din siyang bulagin. Kung nambungi siya, dapat din siyang bungiin. Kung nambali siya ng kamay at paa, dapat ding baliin ang kamay at paa niya.