Korean Living Bible

시편 98

의로우신 여호와를 찬양하라

1새 노래로
여호와께 노래하라.
그가 놀라운 일을 행하시고
그 능력과 거룩한 힘으로
큰 승리를 얻었다.
여호와께서
그의 구원을 알리시고
그의 의를 온 세계에 나타내셨다.
그가 성실하심과 한결같은
사랑으로 이스라엘 백성에게
자기 약속을 지키셨으므로
온 세상이
우리 하나님의 구원을 보았다.

온 땅이여, 여호와께
기쁨으로 노래하라.
노래와 즐거운 소리로
그를 찬양하라.
여호와께 찬송하라.
수금으로 찬양하라.
나팔과 양각을 불며
우리의 왕이신 여호와 앞에
즐겁게 외쳐라.
바다와 그 안에 있는 모든 것들아,
세계와 그 안에 사는 모든 자들아,
다 소리 높여 외쳐라.
너희 강들아,
여호와 앞에서 손뼉을 쳐라.
너희 산들아,
기쁨으로 함께 노래하라.
그가 세상을 다스리고자 오신다.
그가 바르고 공정하게
온 세계를 다스릴 것이다.

Nkwa Asem

Nnwom 98

Onyankopɔn, wiase Hene

1Monto dwom foforo mma Awurade. Wayɛ anwonwade bebree! Ɔnam ne tumi ne n’ahoɔden kronkron so adi nkonim. Awurade bɔɔ ne nkonimdi ho nkae; ɔdaa tumi a ɔnam so gye nkwa no adi kyerɛɛ aman. Odii bɔ a ɔhyɛɛ Israelfo no so wɔ ne nokware ne ɔdɔ a ɔdɔɔ wɔn daa no mu. Nnipa a wɔwɔ baabiara ahu yɛn Nyankopɔn nkonimdi. To dwom a ɛma ahosɛpɛw ma Awurade, mo asase nyinaa, momfa nnwom ne ahosɛpɛw nteɛteɛm nkamfo no.

Monto ayeyi nnwom mma Awurade! Mommɔ nnwom wɔ nsanku so! Mommɔ ntorobɛnto ne mmɛn na monteɛm ahosɛpɛw so mma Awurade, yɛn hene. Ɛpo ne abɔde a ɛwɔ mu nyinaa monworo so; asase ne biribiara a ɛwɔ so, monto nnwom.

Nsu, mommɔ mo nsam; mmepɔw, mommom nto dwom ahosɛpɛw so wɔ Awurade anim, efisɛ, ɔrebedi asase so. Obedi wiasefo so nokwarem.