Korean Living Bible

시편 76

승리의 찬가

(아삽의 시. 성가대 지휘자를 따라 현악기에 맞춰 부른 노래)

1유다에 알려지신 하나님,
그의 이름은 이스라엘에서
위대하시다!
그는 [a]예루살렘에
거처를 정하시고
시온산에 계신다.
그는 거기서 적의 화살과
방패와 칼과 그 밖의 모든 무기를
꺾어 버리셨다.

하나님이시여,
[b]주의 대적을 무찌르신 산에서
돌아오실 때
주는 영광스럽고
위엄이 있습니다.
용감한 병사들이 약탈을 당하고
죽음의 잠을 자고 있으니
제아무리 장사라도
자기 손을 들어올릴 수 없습니다.
야곱의 하나님이시여,
주께서 꾸짖으시므로
전차와 말이 다 엎드러졌습니다.
주는 모든 사람들이
두려워할 분이십니다.
주께서 노하실 때
누가 감히 주 앞에
설 수 있겠습니까?
주께서 하늘에서
판결을 선포하실 때
세상이 두려워 잠잠하였으니
하나님이 땅에서
고통당하는 자들을
구원하시려고 심판하러
일어나신 때였습니다.
10 [c]사람의 분노는 결국
주께 영광을 가져다 주며
주는 그것을
하나의 도구로 사용하십니다.

11 너희는 여호와 너희 하나님께
서약한 것을 지켜라.
너희 주변에 있는 민족들도
마땅히 두려워해야 할 분에게
예물을 드리게 하라.
12 그가 통치자들의
교만한 정신을 꺾으시니
세상 왕들이
그를 두려워하는구나.

Notas al pie

  1. 76:2 또는 ‘살렘에’
  2. 76:4 또는 ‘주는 영화로우시며 약탈한 산에서 존귀하시도다’
  3. 76:10 원문의 뜻이 분명치 않다.

Nkwa Asem

Nnwom 76

Nkonimdifo Nyankopɔn

1Wonim Onyankopɔn wɔ Yuda. Wɔhyɛ ne din anuonyam wɔ Israel. Ɔwɔ ofi wɔ Yerusalem; ɔte Sion Bepɔw so. Ɛhɔ na obubuu atamfo agyan, wɔn kyɛm, wɔn nkrante ne wɔn akode nyinaa.

O Onyankopɔn, w’anuonyam so! Wufi mmepɔw no a wudii w’atamfo so no so reba wo tumi so. Woagye wɔn asraafo akokoduru no ho nneɛma nyinaa ama wɔada awufo nna. Wɔn ahoɔden ne wɔn nyansa nyinaa yɛɛ kwa. Wobɔɔ wɔn hu no, O Yakob Nyankopɔn, apɔnkɔ no ne wɔn sotefo nyinaa wuwui. Na wo Awurade de, obiara suro wo. Sɛ wo bo fuw a, obi ntumi nnyina w’anim. Wubu atɛn fi soro; wiase suroe na ɛyɛɛ dinn, bere a wosɔre buu atɛn a wode gyee wɔn a wɔhyɛ wɔn so no no. 10 Nnipa abufuw de ayeyi a ɛdɔɔso brɛɛ wo. Wɔn a wɔanwu ɔko no mu no, bɛhyɛ wo fa no nyinaa bi.

11 Nea wode ahyɛ Awurade wo Nyankopɔn bɔ no, fa ma no. Aman a mobɛn nyinaa mommrɛ no akyɛde. 12 Onyankopɔn ma nnipa suro no; ɔbrɛ ahenemma ahantanfo ase, na ɔbɔ ahene akɛse hu.