Korean Living Bible

시편 74

나라의 구원을 위한 기도

(아삽의 교훈시)

1하나님이시여,
어째서 우리를
이처럼 버리셨습니까?
어째서 주의 백성에게
분노하십니까?
주께서 오래 전에 택하시고
노예 생활에서 구하셔서
주의 지파가 되게 하신
주의 백성을 기억하시며
한때 주께서 계셨던
시온산도 기억하소서.
완전히 폐허가 된
이 곳을 돌아보소서.
우리 원수들이 성소에 있는 것을
모두 파괴해 버렸습니다.
주의 원수들이 주의 성소에서
승리의 함성을 올리며
승리의 상징으로 그 곳에
자기들의 기를 세웠습니다.
그들은 도끼를 휘둘러
벌목하는 사람과 같습니다.
그들이 도끼와 망치로
성소의 조각품을
모조리 때려부수고
주의 성소를 불사르며
주께서 경배받으시는
신성한 곳을 더럽혔습니다.
그들은 모조리
부숴 버리겠다고 생각하며
하나님을 섬기는 회당을
전부 불살라 버렸습니다.

[a]우리가 주의 백성임을 보여 줄
표적이 아무것도 없으며
이젠 예언자도 없고
이런 상태가 얼마 동안 계속될지
우리 가운데 아는 자도 없습니다.
10 하나님이시여, 원수들이 언제까지
주를 비웃겠습니까?
원수들이 주의 이름을
영원히 모욕할 것입니까?
11 주께서는 왜 오른손을
거두셨습니까?
주의 손을 들어 그들을 치소서.

12 하나님이시여,
주는 예로부터 나의 왕이셨으며
세상에 구원을 베푸신 분이십니다.
13 주께서는 주의 능력으로
바다를 가르시고
바다 괴물의 머리를 깨뜨리셨으며
14 [b]악어 같은 괴물의 머리를 부숴
사막의 짐승들에게
먹이로 주셨습니다.
15 주는 샘을 터뜨려
물이 쏟아져 나오게 하셨으며
항상 흐르는 강을 말리셨습니다.
16 낮도 주의 것이며 밤도 주의 것이니
주께서 해와 달을 만드셨습니다.
17 주는 땅의 경계를 정하시며
여름과 겨울을 만드셨습니다.

18 여호와여, 기억하소서.
원수들이 주를 조롱하고
어리석은 백성이
주의 이름을 모독합니다.
19 [c]힘없는 주의 백성을
잔인한 원수들에게
버려 두지 마시고
고통당하는 주의 백성을
영원히 잊지 마소서.
20 주는 우리와 맺은 계약을
기억하소서.
으슥한 곳마다 폭력배들이
우글거리고 있습니다.
21 짓눌려 사는 자가
모욕당하는 일이 없게 하시고
가난한 자들이
주를 찬양하게 하소서.
22 하나님이시여, 일어나셔서
[d]주의 의로움을 밝히소서.
어리석은 자들이 하루 종일
주를 비웃는 것을 기억하소서.
23 주의 대적들이 외치는 소리를
잊지 마소서.
소란을 피우는
주의 원수들의 소리가
계속 높아만 갑니다.

Notas al pie

  1. 74:9 또는 ‘우리의 표적이 보이지 아니하며’
  2. 74:14 히 ‘리워야단의’
  3. 74:19 원문에는 ‘주의 산비둘기의 생명을 들짐승에게 주지 마시며’
  4. 74:22 또는 ‘주의 원통을 푸시고’

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 74

Pangamuyo para sa Nasyon sa Tion sang Kalisod

1O Dios, ngaa bala nga padayon mo kami nga ginasikway?
Ngaa akig ka sa katawhan nga imo ginabantayan?
O Dios, dumduma ang imo katawhan nga ginpili mo sang una nga mangin imo kag ginluwas mo agod imo panag-iyahan.
Dumduma ang Bukid sang Zion nga sa diin nagapuyo ka.
Kadtui bala kag tan-awa ang padayon nga pagkaguba sang templo tungod sang ginhimo sang mga kaaway.
Naghinugyaw ang imo mga kaaway sa imo templo[a] sa pagpakita nga nagdaog sila kontra sa imo katawhan.
Nagbutang sila dira sang tanda sang ila pagdaog.
Sa ila pagguba sa templo daw pareho sila sa mga tawo nga nagapang-utod sang mga kahoy sa kakahuyan paagi sa ila mga wasay.[b]
Ginwasak nila ang ginkortihan nga mga kahoy sang templo paagi sa ila mga wasay kag mga piko.
Ginsunog nila ang imo templo;
ginhigkuan nila ining imo ginapuy-an.
Nagsiling sila sa ila kaugalingon nga laglagon nila kami sing bug-os.
Ginsunog nila ang tanan nga ginatipunan sa pagsimba sa imo diri sa duta sang Israel.
Nadula na ang tanda sang imo presensya sa amon;
wala na sing propeta nga nabilin,
kag wala sing may nakahibalo sa amon kon hasta san-o pa matapos ining nagakalatabo sa amon.

10 O Dios, hasta san-o pa bala ang pagpakahuya sang amon mga kaaway sa imo?
Yagutaon ka na lang bala nila sa wala sing katapusan?
11 Ngaa wala mo pa sila pagsiluti?
Pareho lang nga gintago mo ang imo kamot.
Laglaga na sila!
12 Ikaw, O Dios, ang amon hari halin pa sang una,
kag madamo nga beses nga ginluwas mo ang mga tawo sa kalibutan.[c]
13 Ikaw ang nagtunga sang dagat paagi sa imo gahom,
kag ikaw ang nagdunot sang mga ulo sang dalagko nga mga sapat sa dagat.
14 Ikaw ang nagdugmok sang mga ulo sang dragon nga Leviatan kag nagpakaon sang iya bangkay sa mga sapat nga nagaestar sa kamingawan.
15 Ikaw ang nagpatubod sang mga tuburan kag mga ililigan sang tubig.
Ikaw ang nagpahubas sa mga suba nga wala nagakahubsan.
16 Ikaw ang naghimo sang adlaw kag sang gab-i,
kag ikaw ang nagpahamtang sang adlaw kag sang bulan sa ila nahamtangan.
17 Ikaw ang nagbutang sang tanan nga dulunan sa kalibutan,
kag ikaw ang naghimo sang tig-ilinit kag sang tigtulugnaw.

18 Dumduma, Ginoo, kon paano ka ginpakahuy-an kag ginyaguta sang buang-buang nga mga kaaway.
19 Ang imo katawhan nga daw pareho sa pating indi pag-itugyan sa ila mga kaaway nga daw pareho sa mabangis nga sapat.
Indi pagkalimti hasta san-o ang imo katawhan nga ginapigos.
20 Dumduma ang imo kasugtanan sa amon,
kay madamo na nga pagpamintas ang ginahimo sa madulom nga mga lugar sa sini nga duta.
21 Indi pag-itugot nga mahuy-an ang mga ginapigos.
Kabay pa nga dayawon ka sang mga kubos kag mga imol.
22 Sige na, O Dios, depensahi ang imo dungog.
Dumduma kon paano ka ginapakahuy-an permi sang mga buang-buang.
23 Indi pagpabay-i ang wala sing untat nga singgit sang imo mga kaaway sa pagpakita sang ila kaakig.

Notas al pie

  1. 74:4 templo: sa literal, sa lugar nga sa diin nagapakigkita ka sa amon.
  2. 74:5 Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sa sini nga bersikulo.
  3. 74:12 kalibutan: ukon, duta sang Israel.