Korean Living Bible

시편 72

왕을 위한 기도

(솔로몬을 위해 지은 시)

1하나님이시여,
왕에게 주의 판단력을
주시고
왕의 아들이
주의 의로운 길을 걷게 하소서.
그러면 그가 주의 백성을
바르게 판단하며
가난하고 고통당하는 주의 백성을
공정하게 다스릴 것입니다.

의로운 통치를 하게 될 때
산과 들도 백성들에게
번영을 주리라.
그가 백성들 가운데
고통당하는 자들을 옹호하고
가난한 자들의 자녀들을 구하며
학대하는 자들을 꺾을 것이다.
해와 달이 비치는 한
가난하고 고통당하는 자들이
여호와를 두려운
마음으로 섬기리라.
왕은 풀을 벤 들에 내리는
비와 같고
땅을 적시는 소나기 같아서
그가 통치하는 동안에
의로운 자들이 번성하고
달이 다할 때까지
[a]번영이 지속되기를 바라노라.
그가 바다에서 바다까지,
유프라테스강에서 땅 끝까지
다스릴 것이니
광야에 사는 자들이
그 앞에 허리를 굽히고
그의 원수들이
그에게 굴복할 것이다.
10 다시스와 섬나라 왕들이
그에게 조공을 바치고
스바와 시바 왕들이 예물을 드리며
11 세상의 모든 왕들이
그 앞에 절하고
모든 민족이 그를 섬기리라.

12 그는 가난한 자가
부르짖을 때 구하고
도울 자가 없는
고통당하는 자들을 건질 것이다.
13 그는 약하고 가난한 자들을
불쌍히 여겨
그들의 생명을 구하고
14 그들을 압박과 폭력에서
건질 것이니
그에게는 그들의 생명이
소중함이라.

15 그가 장수하기를 바라노라.
사람들이 그에게
스바의 금을 드리며
그를 위해 항상 기도하고
종일 찬송하기를 바라노라.
16 산꼭대기까지
온 땅에 곡식이 풍성하고
그 열매가 레바논의 열매 같으며
백성들은
들의 풀같이 번성하리라.
17 그의 이름이 영원히 남고
그의 명성이 해처럼
지속되기를 바라노라.
모든 민족이 그를 통해
복을 받을 것이니
그들이 그를
복되다 하리라.

18 이스라엘의 하나님
여호와를 찬양하라.
그분만이
놀라운 일을 행하신다.
19 그의 영광스러운 이름을
영원히 찬양하라.
온 땅에 그의 영광이
충만하기를 원하노라.
아멘! 아멘!

20 이것으로 이새의 아들
다윗의 기도가 끝난다.

Notas al pie

  1. 72:7 또는 ‘평강의 풍성함이’

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 72

Salimo la Solomoni.

1Patsani mwana wa mfumu nzeru zanu zoweruzira mwa chilungamo,
    Inu Mulungu mupatseni mwana wa mfumu chilungamo chanu.
Iye adzaweruza anthu anu mwachilungamo,
    anthu anu ozunzika mosakondera.
Mapiri adzabweretsa chuma kwa anthu anu,
    timapiri tidzabweretsa zipatso zachilungamo.
Iye adzateteza ozunzika pakati pa anthu
    ndi kupulumutsa ana a anthu osowa;
    adzaphwanya ozunza anzawo.

Adzakhala ndi moyo pa mibado yonse,
    nthawi zonse pamene dzuwa ndi mwezi zikuwala.
Iye adzakhala kugwa kwa mvula pa minda yolimidwa
    ngati mivumbi yothirira dziko lapansi.
Mʼmasiku a munthu wolungama adzakhazikika;
    chuma chidzachuluka mpaka mwezi utaleka kuwala.

Iye adzalamulira kuchokera ku nyanja ina mpaka ku nyanja ina
    ndiponso kuchokera ku mtsinje mpaka ku malekezero a dziko lapansi.
Mafuko a mʼchipululu adzawerama pamaso pake
    ndipo adani ake adzanyambita fumbi.
10 Mafumu a ku Tarisisi ndi a ku zilumba zakutali
    adzabweretsa mitulo kwa iye,
mafumu a ku Seba ndi Seba
    adzapereka mphatso kwa iyeyo.
11 Mafumu onse adzamuweramira
    ndipo mitundu yonse idzamutumikira.

12 Pakuti iye adzawombola wosowa amene akulira,
    wozunzika amene alibe wina womuthandiza.
13 Iye adzachitira chifundo anthu ofowoka ndi anthu osowa
    ndi kupulumutsa osowa ku imfa.
14 Iye adzalanditsa iwo ku mazunzo ndi chiwawa
    pakuti magazi awo ndi amtengo wapatali pamaso pake.

15 Iye akhale ndi moyo wautali;
    golide ochokera ku Seba apatsidwe kwa iye.
Anthu amupempherere nthawi zonse
    ndi kumudalitsa tsiku lonse.
16 Mulole kuti tirigu achuluke mʼdziko lonse;
    pamwamba pa mapiri pakhale tirigu.
Zipatso zake zichuluke ngati za ku Lebanoni;
    zichuluke ngati udzu wakuthengo
17 Dzina lake likhazikike kwamuyaya,
    lipitirire kukhala monga momwe limakhalira dzuwa.

Mitundu yonse idzadalitsika kudzera mwa iye
    ndipo iwo adzamutcha iye wodala.

18 Matamando akhale kwa Yehova Mulungu, Mulungu wa Israeli
    amene Iye yekha amachita ntchito zodabwitsa.
19 Matamando akhale ku dzina lake laulemerero kwamuyaya
    dziko lonse lapansi lidzaze ndi ulemerero wake.
            Ameni ndi Ameni.

20 Uku ndiko kumaliza kwa mapemphero a Davide mwana wa Yese.