Korean Living Bible

시편 65

하나님의 풍성한 은혜에 대한

감사와 찬양

(다윗의 시. 성가대 지휘자를 따라 부른 노래)

1하나님이시여, 우리가
시온에 계신
주를 찬양하며
우리들의 서약을
주께 이행하겠습니다.
기도를 들으시는 주여,
모든 사람들이
주께 나아갈 것입니다.
우리가 죄에 눌려 시달릴 때
주는 우리 죄를 용서해 주십니다.
주께서 택하시고
가까이 오게 하셔서
주의 성소에 살게 하신 사람은
복이 있습니다.
우리가 주의 집인
성전의 좋은 것으로
만족하겠습니다.

우리 구원의 하나님이시여,
의를 좇아 주께서 우리에게
놀라운 일로 응답하시니
세상 모든 사람이 주를 신뢰합니다.
주께서는 힘으로 산을 세우시고
능력으로 무장하시며
성난 바다와 요란한 세상을
잠잠하게 하십니다.
주께서 행하신 놀라운 일을 보고
땅 이 끝에서 저 끝까지
온 세상이 두려워하며
주의 일로 기뻐 외치고 있습니다.

주께서 비를 내리시고
땅을 비옥하게 하시므로
하나님의 강은
언제나 물이 넘칩니다.
이와 같이 주는 자기 백성을 위해
땅을 예비하신 후에
그들에게 풍성한 곡식을 주십니다.
10 주께서 밭고랑에
물을 충분히 대시고 그 이랑을
고르게 하시며 가끔 단비를 내려
땅을 부드럽고 촉촉하게 하셔서
싹이 자라게 하십니다.
11 주께서 한 해를 이렇게 축복하므로 가는 곳마다 모든 것이 풍성합니다.
12 들의 풀밭도 풍성하므로
산들이 웃음꽃을 피웁니다.
13 목초지가 양떼로 덮여 있고
골짜기는 곡식으로 뒤덮여 있으니
그들이 다 기뻐서
외치며 노래합니다.

Nkwa Asem

Nnwom 65

Ayeyi ne aseda

1O Onyankopɔn, eye sɛ yɛkamfo wo wɔ Sion, na yedi bɔ a yɛhyɛɛ wo no so efisɛ, wutie mpaebɔ. Nnipa a wɔwɔ mmaa nyinaa bɛba wo nkyɛn wɔ wɔn bɔne ho. Yɛn bɔne di yɛn so nkonim, nanso wode kyɛ yɛn. Nhyira nka wɔn a wuyi wɔn ma wɔbɛtena wo Kronkron mu Kronkron hɔ. Nneɛma pa a ɛwɔ wo fi hɔ no bɛsɔ yɛn ani, nhyira a ɛwɔ wo fi kronkron hɔ no. Wonam nkonim a woma yedi so bua yɛn, na woyɛ w’anwonwade de gye yɛn nkwa. Nnipa a wɔwɔ wiase mmaa nyinaa ne wɔn a wɔwɔ ɛpo so akyirikyiri nyinaa de wɔn ho to wo so.

Wonam w’ahoɔden so hyehyɛɛ mmepɔw de kyerɛɛ wo tumi kɛse. Wudwo ɛpo nworoso ne asorɔkye nne. Wudwo nnipa mmobom nso. Wiase nyinaa ho dwiriw no wɔ anwonwade a woayɛ no ho. Nneɛma a woayɛ de ahosɛpɛw fi asase ano kɔ asase ano. Woma osu tɔ gu asase so de kyerɛ wo hwɛ. Woma enya srade na ɛdɔ. Wohyɛ nsuwa nsu ma ma. Woma asase nnɔbae. Sɛnea woyɛ no ni. 10 Wotɔ osu bebree gu asase a wɔafuntum so ma nsu no fɔw no fɔkyee. Wopete nsu gu asase so ma ɛyɛ mmerɛw na ama afifide nkumaa anyin.

11 Nnɔbae a w’adɔe ma no dɔɔso! Baabiara a wobɛkɔ no, pii wɔ hɔ. 12 Wura no mu nso, nguan wɔ hɔ. Anigye wɔ koko no nkyɛn hɔ. 13 Wura no mu yɛ nguan nko. Awi nso ayɛ ɔbon no mu ma tɔ. Biribiara teɛm, to ahosɛpɛw dwom.