Korean Living Bible

시편 48

하나님의 성 시온

(노래로 부른 고라 자손의 시)

1여호와는 위대하시므로
우리 하나님의 성,
곧 그의 거룩한 산에서
높이 찬양을 받으실 만하다.
위대한 왕의 성,
북방에 있는 시온산은
그 터가 높고 아름다워
온 세계에 기쁨을 주는구나.
하나님은 자기가 예루살렘의
요새 되심을 보여 주셨다.

왕들이 합세하여 진격해 왔으나
그들이 예루살렘을 보고 놀라
허겁지겁 달아났다.
무서운 공포가 그들을 사로잡으니
그들의 고통이
해산하는 여인의 진통 같구나.
하나님이 동풍에 부서진
다시스의 배처럼
그들을 파멸시키셨다네.

우리가 하나님이 행하신 일을
듣기만 했는데
이제는 우리가 전능하신 여호와,
우리 하나님의 성에서
그것을 보았다.
하나님이 이 성을
영원히 안전하게 하시리라.

하나님이시여,
우리가 주의 성전에서
주의 한결같은 사랑을 생각합니다.
10 하나님이시여, 주의 이름과 같이
주를 찬양하는 소리도
땅 끝까지 미쳤으니
주는 정의로
다스리시는 분이십니다.
11 주의 판단 때문에
시온산이 즐거워하고
유다 성들이 기뻐합니다.

12 너희는 가서 시온성을 돌아보고
망대가 몇 개나 되는지 세어 보아라.
13 그 성벽을 주의 깊게 보고
궁전을 살펴서 다음 세대에 전하라.
14 이 하나님은 영원히
우리 하나님이시므로
우리가 죽을 때까지
우리를 인도하시리라.

Nkwa Asem

Nnwom 48

Sion, Onyankopɔn kurow

1Awurade yɛ ɔkɛse enti ɛsɛ sɛ wɔkamfo no yiye wɔ yɛn Nyankopɔn kurow a ɛwɔ bepɔw kronkron no so no mu. Sion, Onyankopɔn bepɔw no korɔn na ɛyɛ fɛ. Ɔhene kɛse no kurow no de ahosɛpɛw ba wiase mmaa nyinaa.

Onyankopɔn ada no adi sɛ asomdwoe wɔ ne mu wɔ kurow no aban akɛse no mu. Ahemfo yi boaa wɔn ho ano kotuaa Sion bepɔw. Nanso wohui no, ɛyɛɛ wɔn nwonwa. Wosuroe, enti woguanee. Ɛhɔ na ehu ne ɔhonam mu yaw kaa wɔn te sɛ ɔbea a awo aka no, anaasɛ ɛhyɛn a ɛrebɔ mpata biribibiri wɔ ahum mu. Yɛate nea Onyankopɔn ayɛ na mprempren yɛahu wɔ yɛn Nyankopɔn, Awurade Tumfoɔ kurow no mu; ɔbɛbɔ kurow no ho ban daa daa.

Wo fi no mu, O Onyankopɔn, na yedwen daa dɔ a wowɔ no ho. 10 Nnipa kamfo wo mmaa nyinaa, na wo din atrɛw wɔ asase so mmaa nyinaa. Wudi hene nokwarem. 11 Ma Sionfo ani nnye. Wubu atɛntrenee. Ma ahosɛpɛw mmra Yuda nkurow mu! 12 Onyankopɔn nkurɔfo twa Sion ho hyia kan n’abantenten. 13 Hwɛ n’afasuw na hwɛ n’aban akɛse no yiye na woaka ho asɛm akyerɛ nkyirimma.

14 “Saa Onyankopɔn yi yɛ yɛn Nyankopɔn daa daa. Obedi yɛn anim nna a ɛreba no nyinaa mu.”