Korean Living Bible

시편 24

영광의 왕

(다윗의 시)

1땅과 그 안에 있는 모든 것이
여호와의 것이요
세계와 그 안에 사는 모든 생명체도
다 여호와의 것이다.
여호와께서 그 터를
바다 위에 세우시고
[a]지하의 깊은 물에 건설하셨다.
누가 여호와의 산에 오를 수 있으며
그 거룩한 곳에 설 수 있는가?
오로지 행동과 생각이
깨끗하고 순수하며
[b]우상을 숭배하지 않고
거짓으로 맹세하지 않는 자들이다.
그들은 여호와께 복을 받고
구원의 하나님께
의로운 자로 인정받을 것이다.
그들은 여호와를 찾는 백성이요
야곱의 하나님께
경배하는 자들이다.
문들아, 너희 머리를 들어라.
태고의 문들아, 열려라.
영광의 왕이 들어가신다.
이 영광의 왕이 누구신가?
강하고 능력 있는 여호와시요
전쟁에서 승리하는
여호와이시다.
문들아, 너희 머리를 들어라.
태고의 문들아, 열려라.
영광의 왕이 들어가신다.
10 이 영광의 왕이 누구신가?
전능하신 여호와가
영광의 왕이시다!

Notas al pie

  1. 24:2 또는 ‘강들 위에’
  2. 24:4 또는 ‘뜻을 허탄한 데 두지 아니하고’

Nkwa Asem

Nnwom 24

Ɔhene kɛse no

1Wiase ne nea ɛwɔ mu nyinaa yɛ Awurade de. Asase ne wɔn a wɔte so nyinaa yɛ Awurade de. Osii wɔ nsu ase akyirikyiri wɔ asase ase, na ɔtoo ne fapem wɔ ɛpo no ase hɔ.

Hena na ɔwɔ tumi sɛ ɔkɔ Awurade bepɔw so? Hena na obetumi akɔ ne fi kronkron no mu? Ɛyɛ wɔn a wɔyɛ ade trenee na wodwen adwene pa na wɔnsom anyame na wɔnhyɛ bɔ hunu no. Awurade behyira wɔn na wagye wɔn nkwa. Onyankopɔn bebu wɔn bem. Saa nnipa no na wɔba Onyankopɔn nkyɛn.Wɔn na wɔba Yakob Nyankopɔn anim.

Mummue ɔpon no kɛse. Mummue tete apon no na ɔhene kɛse no bɛfa mu. Hena ne saa ɔhene kɛse yi? Ɔno ne Awurade, ɔhoɔdenfo ne otumfoɔ no; Awurade, ɔko mu nkonimdifo. Mummue ɔpon no kɛse. Mummue tete apon no na ɔhene kɛse no bɛfa mu.

10 Hena ne saa ɔhene kɛse yi? Nkonimdi Awurade; ɔno ne ɔhene kɛse no!