Korean Living Bible

시편 20

승리를 위한 기도

(다윗의 시. 성가대 지휘자를 따라 부른 노래)

1네가 환난을 당할 때
여호와께서
네 기도에 응답하시고
야곱의 하나님이 너를 보호하시며
성소에서 너를 도우시고
시온에서 너를 붙드시기 원한다.
그가 너의 모든 예물을 기억하시고 너의 모든 제사를 기쁘게 받으시며
네 마음의 소원을 들어주시고
너의 모든 계획을
이루어 주시기 바라노라.
네가 승리했다는 소식을 들으면
우리가 기쁨의 함성을 올리고
우리 하나님의 이름으로
우리 깃발을 높이 쳐들리라.
여호와께서 너의 모든 요구를
들어주시기 원한다.

여호와께서 자기가 택하여
세운 자를
구원하시는 줄 이제 내가 알았으니
그가 하늘 높은 곳에서
저에게 응답하시고
그의 능력으로 저에게
큰 승리를 주시리라.
어떤 나라들은
군대와 그 무기를 자랑하나
우리는 여호와 우리 하나님의
이름을 자랑하노라.
그들은 비틀거리고 넘어지나
우리는 일어나 든든히 서리라.
여호와여, 왕에게 승리를 주시고
우리가 부르짖을 때 응답하소서.

Nkwa Asem

Nnwom 20

Nkonimdi mpaebɔ

1Awurade ntie wo wɔ wo haw mu! Yakob Nyankopɔn mmɔ wo ho ban! Ɔmma wo ne mmoa mfi n’asɔrefi ne Sion Bepɔw so. Onnye w’afɔrebɔde nyinaa na ne nyinaa nsɔ n’ani. Ɔmma wo nea ehia wo, na wo nhyehyɛe nyinaa nyɛ ye. Na yɛateɛm adi ahurusi wɔ wo nkonimdi no ho na yɛakamfo Onyankopɔn wɔ nea wayɛ ama wo no ho. Awurade nyɛ w’abisade nyinaa mma wo.

Afei minim sɛ Awurade ma ne hene a wayi no no di nkonim. Otie no wɔ ne soro kronkron na ɔnam ne tumi so ama wadi nkonim akɛse. Ebinom de wɔn ho to wɔn nteaseɛnam a wɔde kɔ ɔko so, na afoforo nso de wɔn ho to wɔn apɔnkɔ so, nanso yɛn de, yɛde yɛn ho to yɛn Awurade Nyankopɔn tumi so. Saa nnipa no hintiw, hwe ase, na yɛn de, yɛbɛsɔre agyina pintinn.

Ma ɔhene nni nkonim, O Awurade; na sɛ yɛfrɛ nso a, gye yɛn so.