Korean Living Bible

시편 2

메시아의 승리와 그의 왕국

1어째서 이방 나라들이
떠들어대며 민족들이
헛된 일을 꾸미는가?
세상의 왕들이 들고 일어나며
지도자들이 함께 모여
여호와와 그의 기름 부은 자를
대적하여
“자, 우리가
[a]그의 사슬을 끊어 버리고
그의 속박에서
벗어나자” 하는구나.

하늘에 계신 여호와께서 웃으시며
그들을 비웃으신다.
그러고서 분노하사
그들을 꾸짖고 놀라게 하시며
“내가 나의 거룩한 산 시온에
내 왕을 세웠다” 하시는구나.

[b]여호와께서 택하신 왕이
대답하신다.
“여호와께서 선포하신 것을
내가 알리노라.
그가 나에게 말씀하셨다.
‘너는 내 아들이다.
오늘 내가 너를 낳았다.
나에게 구하라.
내가 모든 나라를 너에게 줄 것이니
온 세상이 네 소유가 되리라.
네가 쇠막대기로 그들을 다스리며
질그릇같이 부숴 버릴 것이다.’ ”

10 세상의 왕들과 지도자들아,
이제 너희는 이 경고를 듣고
교훈을 얻어라.
11 여호와를 두려운 마음으로 섬기고
떨며 즐거워하여라.
12 그 아들에게 입맞추어라.
그렇지 않으면
그의 분노가 순식간에 터져
너희가 망할 것이다.
여호와를 의지하는 자는
복이 있으리라.

Notas al pie

  1. 2:3 원문에는 ‘그들의’
  2. 2:7 암시됨.

Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 2

1Lwaki amawanga geegugunga
    n’abantu ne bateganira obwereere okusala enkwe?
Bakabaka ab’ensi bakuŋŋaanye,
    n’abafuzi ne bateeseza wamu
ku Mukama
    ne ku Kristo we, nga bagamba nti,
“Ka tukutule enjegere zaabwe,
    era tweyambulemu ekikoligo kyabwe.”

Naye Katonda oyo atuula mu ggulu,
    abasekerera busekerezi, n’enkwe zaabwe ezitaliimu zimusesa.
N’alyoka abanenya ng’ajjudde obusungu,
    n’abatiisa nnyo ng’aswakidde.
N’abagamba nti, “Ddala ddala nateekawo kabaka owange
    ku lusozi lwange Sayuuni olutukuvu.”

Nzija kulangirira ekiragiro kya Mukama:

kubanga yaŋŋamba nti, “Ggwe oli Mwana wange,
    olwa leero nfuuse kitaawo.
Nsaba,
    nange ndikuwa amawanga gonna okuba obusika bwo,
    era n’ensi yonna gy’ekoma okuba amatwale go.
Olibafugisa omuggo ogw’ekyuma,
    era olibabetenta ng’entamu y’omubumbi.”

10 Kale nno mubeere n’amagezi mmwe bakabaka;
    muyige okulabulwa mmwe abafuzi b’ensi.
11 Muweereze Mukama nga mumutya,
    era musanyuke n’okukankana.
12 Mwanirize Omwana, mumusembeze Mukama aleme okubasunguwalira
    n’okubazikiriza nga muli mu kkubo lyammwe;
kubanga obusungu bwe bubuubuuka mangu.
    Kyokka bonna abaddukira gy’ali balina omukisa.