Korean Living Bible

시편 19

여호와의 완전한 계시

(다윗의 시. 성가대 지휘자를 따라 부른 노래)

1하늘이 하나님의
영광을 선포하고
창공이 그의 놀라운 솜씨를
나타내는구나!
낮이 이 사실을 낮에게 말하고
밤도 이 사실을 밤에게 전하니
언어가 없고 들리는 소리도 없으나
그 전하는 소리가 온 세상에 퍼지고
그 전하는 말이 땅 끝까지 미쳤다.
하나님이 해를 위해
하늘에 집을 지으셨구나.
해가 신방에서 나오는 신랑처럼
아침에 살며시 나와
달리기를 좋아하는 운동 선수처럼
하늘 이 끝에서 저 끝까지 주행하니
그 열기에서 숨을 수 있는 자는
하나도 없다.

여호와의 율법은 완전하여
영혼을 소생시키고
여호와의 증거는 확실하여
어리석은 자를 지혜롭게 하며
여호와의 교훈은 정확하여
마음을 기쁘게 하고
여호와의 계명은 순수하여
눈을 밝게 한다.
여호와를 두려운 마음으로
섬기는 일은 순수하므로
영원히 계속될 것이다.
여호와의 심판은
공정하고 의로우므로
10 순금보다 더 사모할 것이니
가장 순수한 꿀보다도 더 달다.
11 주의 종들이
이 모든 것을 기억하고 지키면
상이 있으리라.
12 자기 허물을 깨달을 자 누구인가?

여호와여, 숨겨진 허물에서
나를 깨끗하게 하소서.
13 주의 종을 지키셔서
고의적인 죄를 짓지 않게 하시며
그 죄가 나를
지배하지 못하게 하소서.
그러면 내가 흠 없이 완전하고
큰 죄악에서 벗어날 수 있겠습니다.
14 나의 반석이 되시고
나의 구원자가 되시는 여호와여,
내 입의 말과 내 마음의 생각이
주가 보시기에도
기뻐할 만한 것이 되게 하소서.

Nkwa Asem

Nnwom 19

Onyankopɔn anuonyam wɔ abɔde mu

1Ewim da Onyankopɔn anuonyam adi! Ɛkyerɛ nea wayɛ mu pefee! Ɛda biara ka kyerɛ da a edi so; saa ara na anadwo biara nso yɛ. Ɔkasa nni mu, na wɔnte nne nso, nanso wɔn nne kɔ wiase mmaa nyinaa ma wɔte wɔ asase ano nyinaa. Onyankopɔn bɔɔ atenae wɔ wim maa owia; epue anɔpa ahotɔ mu sɛ ayeforokunu; te sɛ mmirikatufo a ne ho pere no sɛ osi mmirikakane. Ofiti ase wɔ wim ano baabi twa mu kɔ fa. Biribiara rentumi nhintaw ne ho mfi ne hyew no ase.

Awurade mmara yɛ pɛ; ɛma ahoɔden foforo. Awurade nsɛm hyɛ ma; ɛma wɔn a wonni nyansa no nyansa. Awurade mmara yɛ trenee; wɔn a wodi so no ho tɔ wɔn. Awurade nsɛm no yɛ trenee; ɛma adwene ne ntease. Ɔsom a wɔsom Awurade ye; ɛbɛkɔ so daa daa. Awurade atemmu yɛ trenee; ne nyinaa yɛ pɛ. 10 Ɛho hia sen sikakɔkɔɔ amapa; ɛyɛ dɛ sen ɛwo amapa. 11 Ɛma me, wo somfo, adwene. Manya di a midi so no ho akatua.

12 Obiara ntumi nhu n’ankasa mfomso; Awurade, yi me fi me mfomso a ahintaw no mu! 13 Bɔ me ho ban fi ɔboayɛ mu, na mma ho kwan mma ennni me so. Ɛba saa a, mɛyɛ pɛ na made me ho wɔ bɔneyɛ nnadaa mu. 14 Me nsɛm ne m’adwene nyɛ nea wopɛ, O Awurade; me guankɔbea ne me gyefo.