Korean Living Bible

시편 133

형제의 사랑

(다윗의 시. 성전에 올라가는 노래)

1형제들이 함께 어울려
의좋게 사는 것은
정말 좋은 일이다.
그것은 값진 기름을
아론의 머리에 부어
그의 수염과 옷깃으로
흘러내리는 것 같고
헤르몬산의 이슬이
시온산에 내리는 것 같다.
시온은 여호와께서
축복을 약속하신 곳이니
곧 영원히 사는 생명이라.

Nkwa Asem

Nnwom 133

Onuadɔ ayeyi dwom

1Hwɛ fɛ a ɛyɛ sɛ anuanom bom tena faako! Ɛte sɛ ngohuam a esian fi Aaron tiri so gu ne bɔgyesɛ mu na ebi gu n’atade mu. Ɛte sɛ anɔpa bosu a egu fi Hermon Bepɔw so kɔ Sion Bepɔw so. Ɛhɔ na Awurade ahyɛ nhyira ho bɔ; nkwa a ɛto ntwa da no.