Korean Living Bible

시편 124

자기 백성을 지키시는 여호와

(다윗의 시. 성전에 올라가는 노래)

1만일 여호와께서
우리 편이 아니었다면
어떻게 되었겠느냐?
이스라엘아, 대답하라.
원수들이 우리를 공격했을 때
만일 여호와께서
우리 편이 아니었다면
그들의 무서운 분노가
우리를 산 채로 삼켰을 것이며
홍수가 우리를 휩쓸어 가고
물이 우리를 뒤덮었을 것이니
우리가 급류 속에
떠내려갔을 것이다.

우리를 원수들의 이빨에
씹히지 않게 하신
여호와께 감사하자.
우리 영혼이
새가 사냥꾼의 덫에서
벗어나는 것처럼 되었다.
덫이 끊어짐으로
우리가 벗어났으니
우리의 도움이 천지를 만드신
여호와에게서 오는구나.

Nkwa Asem

Nnwom 124

Onyankopɔn bɔ ne nkurɔfo ho ban

1Sɛ Awurade nni yɛn afa a, anka yɛbɛyɛ dɛn? Bua, O Israel! “Sɛ Awurade nni yɛn afa na yɛn atamfo baa yɛn so no a, anka wɔn abufuhyew a etia yɛn no, wɔbɛmene yɛn anikann; na anka nsuyiri no bɛtwe yɛn akɔ na nsu no akata yɛn so ama ɔhweam a ano yɛ den no afa yɛn.”

Momma yɛnna Awurade a wamma yɛn atamfo ho kwan amma wɔansɛe yɛn no ase. Yɛaguan te sɛ anomaa a wafi ɔbɔmmɔfo afiri mu afi. Afiri no abubu ama yɛanya kwan afi mu.

Yɛn mmoa fi Awurade a ɔbɔɔ soro ne asase no nkyɛn.