Korean Living Bible

시편 1:1-6

제 1 권

(1-41)

복 있는 사람

1복 있는 사람은

악한 자들의 말을 듣지 않고 죄인들을 본받지 않으며

1:1 암시됨.하나님을 조롱하는 자들과

어울리지 않고

2여호와의 율법을 즐거워하며

그 율법을 밤낮 묵상하는 자이다.

3그는 시냇가에 심은 나무가

철을 따라 과실을 맺고

그 잎이 마르지 않는 것처럼

하는 일마다 다 잘 될 것이다.

4그러나 악인들은 그렇지 않으니 그들은 바람에 나는

겨와 같을 뿐이다.

5그러므로 악인들이

심판 날에 무사하지 못하고

죄인들이 의로운 자들 가운데

서지 못할 것이다.

6의로운 사람의 길은

여호와께서 지키시나

악인의 길은 파멸에 이를 것이다.

Vietnamese Contemporary Bible

Thi Thiên 1:1-6

Quyển Thứ Nhất

(Thi Thiên 1–41)

Thi Thiên 1

Hai Hạng Người: Thiện và Ác

1Phước cho những người

không theo mưu ác của kẻ dữ,

không đứng trong đường của tội nhân,

không ngồi với phường phỉ báng.

2Nhưng ưa thích luật pháp của Chúa Hằng Hữu,

ngày và đêm suy nghiệm luật pháp Ngài.

3Những người như thể ấy như cây bên dòng suối,

sinh hoa trái thơm lành.

Lá xanh mãi không tàn,

và mọi việc người làm đều hưng thịnh.

4Còn người ác thì ngược lại!

Chúng như rơm rác theo làn gió cuốn đi.

5Vì vậy, người ác không đứng nổi trong ngày phán xét.

Tội nhân cũng chẳng ngồi trong hội người tin kính.

6Vì Chúa Hằng Hữu biết đường người tin kính,

còn đường người ác dẫn đến hư vong.