Korean Living Bible

민수기 7

지도자들이 바친 예물

1모세는 성막을 다 세우고 나서 성막과 그 모든 기구와 단과 그 모든 기구에 기 름을 발라 거룩하게 하였다.

그리고 인구 조사를 맡았던 각 지파의 지도자들이 그 날 여호와께 예물을 드렸다.

그들은 지도자 두 명에 덮개 있는 수레 한 대씩, 지도자 한 명에 소 한 마리씩 모두 수레 여섯 대와 소 열두 마리를 가져와 성막 앞에서 여호와께 드렸다.

그때 여호와께서 모세에게

“너는 그 예물을 받아 레위인에게 주어 그들이 성막 일을 할 때 각자 필요한 대로 사용하게 하라” 하고 말씀하셨다.

그래서 모세는 그 수레와 소를 받아 레위인에게 주었는데

게르손 자손에게 수레 두 대와 소 네 마리를 주었고,

므라리 자손에게 수레 네 대와 소 여덟 마리를 주었다. 그리고 그들은 모두 아론의 아들인 제사장 이다말의 지시를 받게 하였다.

그러나 고핫 자손들은 거룩한 물건을 어깨로 메어 운반하는 일을 맡았기 때문에 모세는 그들에게 수레나 소를 주지 않았다.

10 그리고 제단에 기름을 바르던 날에 지도자들은 제단 봉헌 예물을 가져왔다.

11 그때 여호와께서 모세에게 “너는 그 지도자들에게 매일 한 사람씩 자기가 가져온 제단 봉헌 예물을 바치게 하라” 하고 말씀하셨다.

12-83 그래서 이스라엘의 그 열두 지도자들 은 각자 지정된 날에 모두 똑같은 예물을 드렸는데 그들이 드린 예물은 [a]1.5킬로그램의 은쟁반 하나, [b]798그램의 은대접 하나 (이 두 그릇에는 고운 밀가루에 기름 섞은 소제물을 가득 담았음); 향을 가득 담은 [c]114그램의 금접시 하나; 번제물로 수송아지 한 마리, 숫양 한 마리, 일 년 된 어린 숫양 한 마리; 속죄제물로 숫염소 한 마리; 화목제물로 소 두 마리, 숫양 다섯 마리, 숫염소 다섯 마리, 일 년 된 어린 숫양 다섯 마리였다. 그리고 각 지파의 이 지도자들이 예물을 드린 날은 다음과 같다:

1일에는유다 지파에서
암미나답의 아들 나손이 드렸으며,
2일에는잇사갈 지파에서
수알의 아들 느다넬이,
3일에는스불론 지파에서
헬론의 아들 엘리압이,
4일에는르우벤 지파에서
스데울의 아들 엘리술이,
5일에는시므온 지파에서
수리삿대의 아들 슬루미엘이,
6일에는갓 지파에서
드우엘의 아들 엘리아삽이,
7일에는에브라임 지파에서
암미훗의 아들 엘리사마가,
8일에는므낫세 지파에서
브다술의 아들 가말리엘이,
9일에는베냐민 지파에서
기드오니의 아들 아비단이,
10일에는단 지파에서
암미삿대의 아들 아히에셀이,
11일에는아셀 지파에서
오그란의 아들 바기엘이,
12일에는납달리 지파에서
에난의 아들 아히라가 드렸다.

84-88 이와 같이 이스라엘 지도자들이 제단 봉헌 때 드린 전체 예물은 1.5킬로그램의 은쟁반 12개, 798그램의 은대접 12개 (이 두 은그릇의 전체 중량은 [d]약 27.4킬로그램); 향을 가득 담은 114그램의 금접시 12개 (전체 중량 [e]약 1.4킬로그램); 번제물로 수송아지 12마리, 숫양 12마리, 일 년 된 어린 숫양 12마리, 이것들과 함께 드린 소제물; 속죄제물로 숫염소 12마리; 화목제물로 수소 24마리, 숫양 60마리, 숫염소 60마리, 일 년 된 어린 숫양 60마리였다.

89 모세가 여호와와 말하려고 성막에 들어갔을 때 그는 여호와께서 법궤 뚜껑인 속죄소 위의 두 그룹 천사 사이에서 자기에게 말씀하시는 소리를 들었다.

Notas al pie

  1. 7:12-83 히 ‘130세겔’
  2. 7:12-83 히 ‘70세겔’
  3. 7:12-83 히 ‘10세겔’
  4. 7:84-88 히 ‘2,400세겔’
  5. 7:84-88 히 ‘120세겔’

Bibelen på hverdagsdansk

4 Mosebog 7

Stammeledernes gaver ved indvielsen af åbenbaringsteltet

1Så snart Moses havde rejst boligen, salvede og indviede han både den og inventaret, alteret og alle redskaberne. Derefter kom Israels 12 stammeoverhoveder, dem der havde haft ansvaret for folketællingen, med deres offergaver: Seks overdækkede vogne, som hver blev trukket af to okser, altså en vogn for hver to ledere og en okse for hver leder. Alle disse offergaver bragte de til Herren ved boligens indgang.

4-5 „Tag imod deres gaver,” sagde Herren til Moses, „og brug vognene i forbindelse med arbejdet ved åbenbaringsteltet. Giv dem til levitterne svarende til deres behov.”

Så overdrog Moses vognene og okserne til levitterne, således at gershonitterne fik to vogne og fire okser, og meraritterne fik fire vogne og otte okser. De arbejdede alle under Arons søn Itamar. Kehatitterne fik imidlertid ingen vogne eller okser, for de skulle personligt bære de allerhelligste ting fra boligen på deres skuldre.

10 Den dag alteret blev indviet, bragte lederne også gaver, som skulle ofres på alteret. 11 Da sagde Herren til Moses: „Sørg for, at lederne bringer deres gaver på skift, så der ofres én gave hver dag til indvielse af alteret.”

12 Den første dag bragte Nahshon fra Judas stamme sin gave. 13 Gaven bestod af et sølvfad der vejede ca. 1,5 kilo, og en sølvskål der vejede ca. 800 gram. Begge var fyldt med et afgrødeoffer, der bestod af fint mel blandet med olivenolie. 14 Desuden bragte han en guldtallerken, der vejede 115 gram, fyldt med røgelse, 15 og brændofre der bestod af en ung tyr, en vædder og et etårs lam. 16 Som syndoffer bragte han en gedebuk, 17 og som takoffer bragte han to tyre, fem væddere, fem gedebukke og fem etårs lam.

18-23 Næste dag bragte Netanel fra Issakars stamme sine offergaver. Det var nøjagtig det samme, som Nahshon havde bragt dagen før.

24-29 På den tredje dag bragte Eliab fra Zebulons stamme sine offergaver. Det var også nøjagtig de samme gaver.

30-35 På den fjerde dag bragte Elitzur fra Rubens stamme sine offergaver, igen det samme som de andre.

36-41 På den femte dag bragte Shelumiel fra Simeons stamme sine gaver, magen til de andres.

42-47 På den sjette dag bragte Eljasaf fra Gads stamme sine gaver, magen til de andres.

48-53 På den syvende dag bragte Elishama fra Efraims stamme sine gaver, magen til de andres.

54-59 På den ottende dag bragte Gamliel fra Manasses stamme sine gaver, magen til de andres.

60-65 På den niende dag bragte Abidan fra Benjamins stamme sine gaver, magen til de andres.

66-71 På den tiende dag bragte Ahiezer fra Dans stamme sine gaver, magen til de andres.

72-77 På den 11. dag bragte Pagiel fra Ashers stamme sine gaver, magen til de andres.

78-83 På den 12. dag bragte Ahira fra Naftalis stamme sine gaver, magen til de andres.

84-86 Den gave, som folkets stammeledere bragte til alterindvielsen, udgjorde altså tilsammen: Tolv sølvfade, der hver vejede ca. 1,5 kilo; 12 sølvskåle, der hver vejede ca. 800 gram; 12 guldtallerkener, der hver vejede 115 gram. Sølvets samlede vægt var ca. 28 kilo, og guldets vægt var ca. 1,4 kilo. 87 Brændoffergaverne udgjorde i alt 12 tyre, 12 væddere, 12 etårs lam med dertil hørende afgrødeofre. Syndoffergaverne udgjorde 12 gedebukke, 88 og takoffergaverne udgjorde 24 unge tyre, 60 væddere, 60 gedebukke og 60 etårs lam.

89 Når Moses derefter gik ind i åbenbaringsteltet for at tale med Herren, hørte han Herrens stemme tale til sig fra et sted oven over pagtens ark mellem de to keruber.