Korean Living Bible

디모데전서 3

감독과 집사의 자격

1여기에 믿을 만한 말이 있습니다. 감독의 직분을 얻고자 하는 사람은 선한 일 을 사모한다는 것이 바로 그것입니다.

그러므로 감독은 책망할 것이 없고 한 아내의 남편이어야 하며 절제할 줄 알고 신중하며 단정하고 남을 잘 대접하고 잘 가르치는 사람이어야 합니다.

또 감독은 술을 좋아하거나 구타하는 일이 있어서는 안 되며 오히려 관용을 베풀고 다투지 말며 돈을 사랑하지 않고

자기 가정을 잘 다스려 자녀들로 깍듯이 순종하게 하는 사람이어야 합니다.

자기 가정도 다스릴 줄 모르는 사람이 어떻게 하나님의 교회를 돌볼 수 있겠습니까?

믿은 지 얼마 안 되는 사람이 감독이 되어서는 안 됩니다. 그렇게 되면 그가 교만해져서 마귀가 받은 것과 같은 심판을 받게 될 것입니다.

그리고 감독은 교회 밖에 있는 불신자들에게도 좋은 평을 받아야 합니다. 그래야 남에게 비난을 받지 않고 마귀의 함정에 빠지지 않을 것입니다.

이와 같이 집사들도 단정하고 한 입으로 두 말을 하지 않으며 술을 좋아하지 않고 더러운 이익을 탐내지 않으며

깨끗한 양심에 믿음의 비밀을 가진 사람이어야 합니다.

10 그러나 이런 사람이라도 먼저 시험해 보고 책망할 것이 없으면 집사로 섬기게 하시오.

11 [a]그들의 아내들도 이와 같이 단정하고 남을 헐뜯지 않고 절제하며 모든 일에 충성된 사람이어야 합니다.

12 집사들은 한 아내의 남편이 되어 자녀들과 자기 가정을 잘 다스려야 합니다.

13 집사의 직무를 잘 수행한 사람은 높은 지위를 얻고 큰 확신을 가지고 그리스도 예수님을 믿게 됩니다.

14 내가 그대에게 속히 가기를 바라면서도 이 편지를 쓰는 것은

15 나의 방문이 혹시 늦어지더라도 교회에서 그대가 해야 할 일을 알려 주려는 것입니다. 교회는 살아 계신 하나님의 집이며 진리의 기둥과 터입니다.

16 경건의 비밀은 정말 놀랍습니다. 이것을 부정할 사람은 아무도 없습니다. [b]그리스도는 육신으로 나타나셔서 영으로는 의롭다는 것이 입증되셨습니다. 그리고 천사들에게 보이셨고 모든 민족에게 전파되셨으며 온 세상 사람들의 믿음의 대상이 되셨고 영광 중에 하늘로 올라가셨습니다.

Notas al pie

  1. 3:11 또는 ‘여집사’
  2. 3:16 후대 사본에는 ‘하나님’

Nkwa Asem

Timoteo I 3

Asafo mpanyimfo

1Ɛyɛ sɛnnahɔ sɛ, sɛ obi pɛ sɛ ɔyɛ asafopanyin a, na wafa adwuma pa. Asafopanyin yɛ obi a mfomso nni ne ho. Ɛsɛ sɛ ne yere yɛ baako. Ɛsɛ sɛ ɔbrɛ ne ho ase na ɔhyɛ ne ho so yɛ ne biribiara pɛpɛɛpɛ. Ɛsɛ sɛ ogye ahɔho wɔ ne fi na ɔkyerɛkyerɛ nso. Ɛnsɛ sɛ ɔyɛ ɔsadweam anaa basabasa na mmom ɛsɛ sɛ ɔbrɛ ne ho ase na ɔpɛ asomdwoe. Ɛnsɛ sɛ ɔyɛ sikaniberefo. Ɛsɛ sɛ otumi hwɛ ne fifo so yiye na otumi ma ne mma yɛ osetie de obu ne nidi ma no. Na sɛ obi nnim sɛnea ɔhwɛ ne fi so yiye a, ɛbɛyɛ dɛn na obetumi ahwɛ Onyankopɔn asafo so?

Ɛnsɛ sɛ ɔyɛ obi a afei na wahu Awurade; sɛ ɛba saa a, ne tirim bɛyɛ no dɛ ma wɔabu no atɛn sɛnea wobuu ɔbonsam atɛn no. Ɛsɛ sɛ ɔyɛ obi a asafo mma no akyi no, wobu no sɛnea ɛbɛyɛ a wɔrengu n’anim ase na ɔbonsam afiri renyi no.

Asafo mu aboafo

Ɛsɛ sɛ asafo mu aboafo nso yɛ nnipa a wɔwɔ suban pa na wodi nokware. Ɛnsɛ sɛ wɔnom nsa pii anaasɛ wɔyɛ aniberefo. Ɛsɛ sɛ wɔde adwenem fann gyina pintinn ma nokware no ne gyidi no. 10 Ɛsɛ sɛ wɔsɔ wɔn hwɛ ansa, na sɛ wodi sɔhwɛ no so nkonim a, wɔasom.

11 Ɛsɛ sɛ wɔn yerenom nso wɔ suban pa a wonni nseku. Biribiara mu, ɛsɛ sɛ wɔbrɛ wɔn ho ase di nokware. 12 Ɛsɛ sɛ asafo no mu boafo no wɔ yere baako na afei otumi hwɛ ne mma ne ne fifo yiye. 13 Wɔn a wɔyɛ adwuma pa no nya din pa na wɔde nnam ka gyidi a wɔwɔ wɔ Kristo Yesu mu no ho asɛm.

14 Saa nhoma a mede rebrɛ wo yi akyi, mewɔ anidaso sɛ ɛrenkyɛ biara mɛba wo nkyɛn. 15 Na sɛ mannu wo nkyɛn ntɛm a, saa nhoma yi bɛma woahu sɛnea yɛbɔ yɛn bra wɔ Onyankopɔn fi a ɛyɛ Onyankopɔn a ɔte ase no asafo a ɛyɛ nokware nnyinaso no mu.

16 Ɛyɛ nokware pefee sɛ ɔkwan a wɔfa so tena ase kronn no nyɛ mmerɛw. “Ɔbae sɛ onipa tebea, Honhon no kyerɛɛ no kwan pa maa abɔfo huu no. Ɔkaa Asɛmpa no amanaman so, maa wiase gyee no dii na wɔfaa no kɔɔ soro.”