King James Version

Psalm 98

1O sing unto the Lord a new song; for he hath done marvellous things: his right hand, and his holy arm, hath gotten him the victory.

The Lord hath made known his salvation: his righteousness hath he openly shewed in the sight of the heathen.

He hath remembered his mercy and his truth toward the house of Israel: all the ends of the earth have seen the salvation of our God.

Make a joyful noise unto the Lord, all the earth: make a loud noise, and rejoice, and sing praise.

Sing unto the Lord with the harp; with the harp, and the voice of a psalm.

With trumpets and sound of cornet make a joyful noise before the Lord, the King.

Let the sea roar, and the fulness thereof; the world, and they that dwell therein.

Let the floods clap their hands: let the hills be joyful together

Before the Lord; for he cometh to judge the earth: with righteousness shall he judge the world, and the people with equity.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 98

Psalmul 98

Un psalm

Cântaţi Domnului un cântec nou,
    căci El a făcut minuni.
Mâna lui cea dreaptă şi braţul Lui cel sfânt
    I-au adus victorie!
Domnul Îşi face cunoscută mântuirea;
    Îşi descoperă dreptatea înaintea neamurilor.
El Şi-a amintit de îndurarea şi de credincioşia
    promisă casei lui Israel;
toate marginile pământului au văzut
    mântuirea Dumnezeului nostru.

Strigaţi către Domnul, toţi locuitorii pământului!
    Chiuiţi, strigaţi de bucurie, cântaţi!
Cântaţi Domnului cu lira,
    cu lira şi cu cântece din gură,
cu trâmbiţe şi cu sunet de corn,
    strigaţi înaintea Împăratului, a Domnului!

Să vuiască marea şi tot ce este în ea,
    lumea şi toţi locuitorii ei!
Râurile să bată din palme,
    munţii să strige de bucurie cu toţii
înaintea Domnului,
    Care vine să judece pământul.
El va judeca lumea cu dreptate
    şi popoarele cu nepărtinire!