King James Version

Psalm 97

1The Lord reigneth; let the earth rejoice; let the multitude of isles be glad thereof.

Clouds and darkness are round about him: righteousness and judgment are the habitation of his throne.

A fire goeth before him, and burneth up his enemies round about.

His lightnings enlightened the world: the earth saw, and trembled.

The hills melted like wax at the presence of the Lord, at the presence of the Lord of the whole earth.

The heavens declare his righteousness, and all the people see his glory.

Confounded be all they that serve graven images, that boast themselves of idols: worship him, all ye gods.

Zion heard, and was glad; and the daughters of Judah rejoiced because of thy judgments, O Lord.

For thou, Lord, art high above all the earth: thou art exalted far above all gods.

10 Ye that love the Lord, hate evil: he preserveth the souls of his saints; he delivereth them out of the hand of the wicked.

11 Light is sown for the righteous, and gladness for the upright in heart.

12 Rejoice in the Lord, ye righteous; and give thanks at the remembrance of his holiness.

Het Boek

Psalmen 97

1De Here is de grote Koning.
Laat de aarde daarom juichen
en de landen aan de kust zich erover verblijden.
Om Hem heen zijn wolken en duisternis.
Recht en rechtvaardigheid vormen de basis waarop Hij regeert.
Zijn macht en majesteit vernietigen zijn vijanden.
De hele wereld wordt door Hem verlicht
als door bliksemschichten, de aarde beeft voor Hem.
Als de Here verschijnt, smelten de bergen als was voor Hem.
Hij is Heer over de hele aarde.
Zijn rechtvaardigheid klinkt door alle hemelen
en alle volken zullen Hem zien.
Iedere afgodendienaar zal beschaamd staan,
zij zullen zich op hun zogenaamde goden niet kunnen beroemen.
Zelfs die moeten eenmaal voor Hem buigen.
Het volk van Israël is blij over Hem en ziet zijn grootheid.
De dochters van Juda juichen U toe
om de wijze waarop U rechtspreekt, Here.
U, Here, bent immers God, de Allerhoogste.
Boven U is er niemand op aarde.
U troont hoog boven alle goden.
10 Als u van de Here houdt, haat dan elke vorm van kwaad.
God beschermt zijn kinderen
en behoedt hen voor elke goddeloze invloed.
11 Gods volgelingen mogen in het licht leven
en Hij geeft vreugde in het hart van allen
die Hem oprecht volgen.
12 Als u bij God hoort, verheug u dan in Hem.
Wees blij en prijs zijn grote en heilige naam.