King James Version

Psalm 96

1O sing unto the Lord a new song: sing unto the Lord, all the earth.

Sing unto the Lord, bless his name; shew forth his salvation from day to day.

Declare his glory among the heathen, his wonders among all people.

For the Lord is great, and greatly to be praised: he is to be feared above all gods.

For all the gods of the nations are idols: but the Lord made the heavens.

Honour and majesty are before him: strength and beauty are in his sanctuary.

Give unto the Lord, O ye kindreds of the people, give unto the Lord glory and strength.

Give unto the Lord the glory due unto his name: bring an offering, and come into his courts.

O worship the Lord in the beauty of holiness: fear before him, all the earth.

10 Say among the heathen that the Lord reigneth: the world also shall be established that it shall not be moved: he shall judge the people righteously.

11 Let the heavens rejoice, and let the earth be glad; let the sea roar, and the fulness thereof.

12 Let the field be joyful, and all that is therein: then shall all the trees of the wood rejoice

13 Before the Lord: for he cometh, for he cometh to judge the earth: he shall judge the world with righteousness, and the people with his truth.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 96

Ang Dios ang Pinakagamhanan nga Hari

1Kamo nga mga katawhan sa bug-os nga kalibutan,
magkanta kamo sang bag-o nga kanta sa Ginoo!
Magkanta kamo sa Ginoo kag dayawa ninyo siya.
Isugid ninyo adlaw-adlaw ang parte sa pagluwas niya sa aton.
Ibantala ninyo sa tanan nga katawhan sang mga nasyon ang iya pagkagamhanan kag ang iya makatilingala nga mga binuhatan.
Kay gamhanan ang Ginoo, kag takos gid nga dayawon.
Dapat siya nga tahuron labaw sa tanan nga dios,
kay ang tanan nga dios sang iban nga mga nasyon ginhimo man lang nila agod ila simbahon,
pero ang Ginoo amo ang naghimo sang kalangitan.
Ara sa iya ang pagkagamhanan kag pagkahalangdon;
ang kusog kag katahom ara sa iya nga templo.

Dayawa ninyo ang Ginoo, kamo nga mga katawhan sang mga nasyon.
Dayawa ninyo ang iya gahom kag kusog.
Ihatag sa Ginoo ang pagpadungog nga nagakadapat sa iya,
kag magdala kamo sang halad sa inyo pagsulod sa iya templo.
Simbaha ninyo siya sa iya balaan nga presensya.
Magtahod kamo sa iya presensya, kamo nga mga katawhan sa bug-os nga kalibutan.
10 Sugiri ninyo ang mga nasyon nga, “Nagahari ang Ginoo.”
Ginpahamtang niya sing malig-on ang kalibutan kag indi ini mauyog.
Pagahukman niya ang mga tawo nga wala sing may pinilian.
11-12 Magkalipay ang kalangitan kag ang kalibutan,
pati na ang kadagatan, mga latagon, kag ang tanan nga ara sa ila.
Ang tanan nga kahoy sa kagulangan magakanta sa kalipay
13 sa presensya sang Ginoo.
Kay sigurado nga magaabot siya sa paghukom sa mga tawo sa kalibutan.
Pagahukman niya sila nga may pagkamatarong kag suno sa iya kamatuoran.