King James Version

Psalm 93

1The Lord reigneth, he is clothed with majesty; the Lord is clothed with strength, wherewith he hath girded himself: the world also is stablished, that it cannot be moved.

Thy throne is established of old: thou art from everlasting.

The floods have lifted up, O Lord, the floods have lifted up their voice; the floods lift up their waves.

The Lord on high is mightier than the noise of many waters, yea, than the mighty waves of the sea.

Thy testimonies are very sure: holiness becometh thine house, O Lord, for ever.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 93

Ang Dios Aton Hari

1Hari ikaw, Ginoo;
ang imo pagkagamhanan kag pagkahalangdon amo ang imo harianon nga bayo.
Ginpahamtang mo sing malig-on ang kalibutan kag indi ini mauyog.
Hari ka na halin pa sang una,
kay ara ka na sadto pa.
Nagadinaguhob ang dagat, Ginoo,
kag nagalinagumba ang mga balod.
Pero mas gamhanan ka, Ginoo nga ara sa langit, sang sa dinaguhob sang dagat;
mas gamhanan ka sang sa mga balod sini.
Ginoo, ang imo mga sugo masaligan gid
kag ang pagkabalaan amo ang nagapatahom sa imo templo hasta san-o.