King James Version

Psalm 87

1His foundation is in the holy mountains.

The Lord loveth the gates of Zion more than all the dwellings of Jacob.

Glorious things are spoken of thee, O city of God. Selah.

I will make mention of Rahab and Babylon to them that know me: behold Philistia, and Tyre, with Ethiopia; this man was born there.

And of Zion it shall be said, This and that man was born in her: and the highest himself shall establish her.

The Lord shall count, when he writeth up the people, that this man was born there. Selah.

As well the singers as the players on instruments shall be there: all my springs are in thee.

Het Boek

Psalmen 87

1Een psalm van de Korachieten. Een lied.

Jeruzalem ligt op de heilige bergen.
De Here houdt van haar poorten,
meer dan van alle andere steden in het land Israël.
Stad van God!
Er zijn geweldige dingen over u te vertellen.
Wanneer Ik de namen noem
van Egypte, Babel, Filistea, Tyrus
of zelfs van Ethiopië,
is er altijd wel iemand die daar geboren is.
Maar van Jeruzalem zal worden gezegd
dat er velen geboren zijn.
God, de Allerhoogste, zal Zelf deze stad zegenen.
Wanneer de Here de volken registreert,
schrijft Hij erbij: ‘Dit volk is hier geboren.’
Tijdens hun feesten en onder het dansen
zingen zij: ‘Mijn hart ligt in Jeruzalem.’