King James Version

Psalm 86

1Bow down thine ear, O Lord, hear me: for I am poor and needy.

Preserve my soul; for I am holy: O thou my God, save thy servant that trusteth in thee.

Be merciful unto me, O Lord: for I cry unto thee daily.

Rejoice the soul of thy servant: for unto thee, O Lord, do I lift up my soul.

For thou, Lord, art good, and ready to forgive; and plenteous in mercy unto all them that call upon thee.

Give ear, O Lord, unto my prayer; and attend to the voice of my supplications.

In the day of my trouble I will call upon thee: for thou wilt answer me.

Among the gods there is none like unto thee, O Lord; neither are there any works like unto thy works.

All nations whom thou hast made shall come and worship before thee, O Lord; and shall glorify thy name.

10 For thou art great, and doest wondrous things: thou art God alone.

11 Teach me thy way, O Lord; I will walk in thy truth: unite my heart to fear thy name.

12 I will praise thee, O Lord my God, with all my heart: and I will glorify thy name for evermore.

13 For great is thy mercy toward me: and thou hast delivered my soul from the lowest hell.

14 O God, the proud are risen against me, and the assemblies of violent men have sought after my soul; and have not set thee before them.

15 But thou, O Lord, art a God full of compassion, and gracious, long suffering, and plenteous in mercy and truth.

16 O turn unto me, and have mercy upon me; give thy strength unto thy servant, and save the son of thine handmaid.

17 Shew me a token for good; that they which hate me may see it, and be ashamed: because thou, Lord, hast holpen me, and comforted me.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 86

Psalm 86

Förtröstan på Herren i stor nöd

1En bön av David.

Hör mig, Herre, svara mig,

för jag är fattig och hjälplös.

2Bevara mitt liv, för jag är from.

Rädda din tjänare, som litar på dig, min Gud.

3Var nådig mot mig, Herre,

för jag ropar till dig dagen lång.

4Gör din tjänare glad, Herre,

för jag sätter mitt hopp till dig.

5Herre, du är god, och villig att förlåta.

Du är nådig mot alla som ropar till dig.

6Hör min bön, Herre!

Lyssna till min vädjan!

7Jag ropar till dig i nödens tid,

och du svarar mig.

8Ingen bland gudarna är lik dig, Herre,

och inga gärningar är som dina.

9Alla folk, som du har skapat,

ska komma och böja sig inför dig, Herre,

och ära ditt namn.

10För du är stor och mäktig och gör under.

Bara du är Gud!

11Lär mig, Herre, din väg.

Jag vill vandra i din sanning.

Hjälp mig att helhjärtat vörda ditt namn.

12Jag vill prisa dig, Herre, min Gud,

av hela mitt hjärta.

Jag vill ära ditt namn i evighet,

13för din nåd mot mig är stor.

Du har räddat mig ur dödsrikets djup.

14Gud, arroganta människor har rest sig mot mig.

En skara våldsmän är ute efter mitt liv,

och de bryr sig inte om dig.

15Men du är barmhärtig och nådig, Herre Gud,

sen till vrede och stor i nåd och trofasthet.

16Vänd dig till mig och var nådig mot mig!

Styrk din tjänare och rädda din tjänarinnas son.

17Ge mig ett tecken på din godhet,

så att de som hatar mig får se det och skämmas,

eftersom du, Herre, har hjälpt mig och tröstat mig.