King James Version

Psalm 86

1Bow down thine ear, O Lord, hear me: for I am poor and needy.

Preserve my soul; for I am holy: O thou my God, save thy servant that trusteth in thee.

Be merciful unto me, O Lord: for I cry unto thee daily.

Rejoice the soul of thy servant: for unto thee, O Lord, do I lift up my soul.

For thou, Lord, art good, and ready to forgive; and plenteous in mercy unto all them that call upon thee.

Give ear, O Lord, unto my prayer; and attend to the voice of my supplications.

In the day of my trouble I will call upon thee: for thou wilt answer me.

Among the gods there is none like unto thee, O Lord; neither are there any works like unto thy works.

All nations whom thou hast made shall come and worship before thee, O Lord; and shall glorify thy name.

10 For thou art great, and doest wondrous things: thou art God alone.

11 Teach me thy way, O Lord; I will walk in thy truth: unite my heart to fear thy name.

12 I will praise thee, O Lord my God, with all my heart: and I will glorify thy name for evermore.

13 For great is thy mercy toward me: and thou hast delivered my soul from the lowest hell.

14 O God, the proud are risen against me, and the assemblies of violent men have sought after my soul; and have not set thee before them.

15 But thou, O Lord, art a God full of compassion, and gracious, long suffering, and plenteous in mercy and truth.

16 O turn unto me, and have mercy upon me; give thy strength unto thy servant, and save the son of thine handmaid.

17 Shew me a token for good; that they which hate me may see it, and be ashamed: because thou, Lord, hast holpen me, and comforted me.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 86

Pangamuyo para sa Bulig sang Dios

1Ginoo, pamatii kag sabta ang akon pangamuyo kay kubos kag imol ako.
Tipigi ang akon kabuhi kay matutom ako sa imo.
Ikaw ang akon Dios; luwasa ako nga imo alagad nga nagasalig sa imo.
Kaluoyi ako, Ginoo, kay permi ako nagapanawag sa imo.
Lipaya ako, Ginoo, nga imo alagad kay sa imo ako nagapangamuyo.
Matuod nga maayo ka kag mapinatawaron,
kag puno ka sang paghigugma sa tanan nga nagapanawag sa imo.
Pamatii ang akon pangamuyo, Ginoo;
pamatii ang akon pagpakitluoy sa imo.
Nagapanawag ako sa imo sa tion sang kalisod kay ginasabat mo ako.

Wala sing dios nga pareho sa imo, Ginoo;
wala sing bisan sin-o nga makahimo sang imo mga ginpanghimo.
Ang tanan nga nasyon[a] nga imo ginhimo magasimba sa imo, Ginoo.
Pagadayawon ka nila.
10 Kay gamhanan ka, kag makatilingala ang imo mga binuhatan;
kag ikaw lang ang Dios.

11 Ginoo, tudlui ako sang imo pamaagi,
kag tumanon ko ini nga may katutom sa imo.[b]
Buligi ako nga mangin matinud-anon sa akon pagtahod sa imo.
12 Ginoo nga akon Dios, dayawon ko ikaw sa bug-os ko nga tagipusuon.
Dayawon ko ikaw sa wala sing katapusan.
13 Kay dako ang imo gugma sa akon;
ginluwas mo ako sa kamatayon.

14 O Dios, ginasalakay ako sang grupo sang bugalon nga mga tawo agod patyon.
Mga mapintas sila kag wala nagakilala sa imo.
15 Pero ikaw, Ginoo, mabinalak-on kag maluluy-on nga Dios.
Mahigugmaon ka kag matutom, kag indi dali maakig.
16 Talupangda ako kag kaluoyi;
hatagi ako sang imo kusog kag luwasa ako nga imo alagad.
17 Hatagi ako sang tanda sang imo kaayo agod makita ini sang akon mga kaaway kag mahuy-an sila.
Kay ikaw, Ginoo, ang nagabulig kag nagalipay sa akon.

Notas al pie

  1. 86:9 nasyon: ukon, katawhan.
  2. 86:11 ini nga may katutom sa imo: ukon, ang imo kamatuoran.