King James Version

Psalm 81

1Sing aloud unto God our strength: make a joyful noise unto the God of Jacob.

Take a psalm, and bring hither the timbrel, the pleasant harp with the psaltery.

Blow up the trumpet in the new moon, in the time appointed, on our solemn feast day.

For this was a statute for Israel, and a law of the God of Jacob.

This he ordained in Joseph for a testimony, when he went out through the land of Egypt: where I heard a language that I understood not.

I removed his shoulder from the burden: his hands were delivered from the pots.

Thou calledst in trouble, and I delivered thee; I answered thee in the secret place of thunder: I proved thee at the waters of Meribah. Selah.

Hear, O my people, and I will testify unto thee: O Israel, if thou wilt hearken unto me;

There shall no strange god be in thee; neither shalt thou worship any strange god.

10 I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt: open thy mouth wide, and I will fill it.

11 But my people would not hearken to my voice; and Israel would none of me.

12 So I gave them up unto their own hearts' lust: and they walked in their own counsels.

13 Oh that my people had hearkened unto me, and Israel had walked in my ways!

14 I should soon have subdued their enemies, and turned my hand against their adversaries.

15 The haters of the Lord should have submitted themselves unto him: but their time should have endured for ever.

16 He should have fed them also with the finest of the wheat: and with honey out of the rock should I have satisfied thee.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 81

Pagdayaw sa Kaayo sang Dios

1Magkanta kamo sa kalipay sa Dios nga naghatag sa aton sang kusog.
Maghinugyaw kamo sa Dios ni Jacob!
Suguri ninyo ang pagkanta;
patunuga ninyo ang tamborin,
kag patukara ang manami pamatian nga mga instrumento nga may mga kuwerdas.
Patunuga ninyo ang budyong sa pagsaulog sang Piesta sang Pag-umpisa sang Bulan kag sang piesta[a] nga ginahiwat naton kon bilog ang bulan.
Kay amo ini ang pagsulundan para sa mga taga-Israel.
Sugo ini sang Dios ni Jacob.
Ginhatag niya ini nga pagpanudlo sa mga kaliwat ni Jose sang ginsalakay niya ang[b] Egipto.

Nakabati ako sang tingog nga wala ko makilal-i nga nagasiling,
Ginhilway ko kamo sa pagkaulipon;
ginkuha ko ang mga mabug-at nga ginapas-an kag ginabitbit ninyo.
Sang ara kamo sa kalisod nagpanawag kamo sa akon kag ginluwas ko kamo.
Halin sa mga gal-om ginsabat ko kamo.
Gintilawan ko kamo didto sa tuburan sang Meriba.

“Katawhan ko nga mga Israelinhon, pamatii ninyo ining akon paandam sa inyo.
Magpamati kuntani kamo sa akon!
Dapat wala kamo sing iban nga dios;
indi gid kamo magsimba sa ila.
10 Ako ang Ginoo nga inyo Dios nga nagpaguwa sa inyo sa Egipto.
Magpangayo kamo sa akon kag hatagan ko kamo sang inyo mga kinahanglanon.

11 “Pero kamo nga mga Israelinhon nga akon katawhan, wala kamo magpamati kag magtuman sa akon.
12 Gani ginpabay-an ko kamo sa inyo pagkabatinggilan, kag ginhimo ninyo ang inyo gusto.
13 Kon magpamati lang kuntani kamo kag magsunod sa akon mga pamaagi,
14 silutan kag pierdihon ko gilayon ang inyo mga kaaway.
15 Ang mga nagakaugot sa akon, magaluhod sa akon sa kahadlok.
Ang ila silot wala sing katapusan.
16 Pero kamo nga akon katawhan pakaunon kag busgon ko sang labing maayo nga trigo kag dugos.”

Notas al pie

  1. 81:3 kag sang piesta: ukon, ang piesta.
  2. 81:5 ginsalakay niya ang: ukon, nagguwa sila sa.