King James Version

Psalm 77

1I cried unto God with my voice, even unto God with my voice; and he gave ear unto me.

In the day of my trouble I sought the Lord: my sore ran in the night, and ceased not: my soul refused to be comforted.

I remembered God, and was troubled: I complained, and my spirit was overwhelmed. Selah.

Thou holdest mine eyes waking: I am so troubled that I cannot speak.

I have considered the days of old, the years of ancient times.

I call to remembrance my song in the night: I commune with mine own heart: and my spirit made diligent search.

Will the Lord cast off for ever? and will he be favourable no more?

Is his mercy clean gone for ever? doth his promise fail for evermore?

Hath God forgotten to be gracious? hath he in anger shut up his tender mercies? Selah.

10 And I said, This is my infirmity: but I will remember the years of the right hand of the most High.

11 I will remember the works of the Lord: surely I will remember thy wonders of old.

12 I will meditate also of all thy work, and talk of thy doings.

13 Thy way, O God, is in the sanctuary: who is so great a God as our God?

14 Thou art the God that doest wonders: thou hast declared thy strength among the people.

15 Thou hast with thine arm redeemed thy people, the sons of Jacob and Joseph. Selah.

16 The waters saw thee, O God, the waters saw thee; they were afraid: the depths also were troubled.

17 The clouds poured out water: the skies sent out a sound: thine arrows also went abroad.

18 The voice of thy thunder was in the heaven: the lightnings lightened the world: the earth trembled and shook.

19 Thy way is in the sea, and thy path in the great waters, and thy footsteps are not known.

20 Thou leddest thy people like a flock by the hand of Moses and Aaron.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 77

Kalipay sa Tion sang Kalisod

1Nagapanawag ako sing mabaskog sa Dios.
Nagapanawag ako sa iya agod mabatian niya ako.
Sa tion sang kalisod nagapangamuyo ako sa Ginoo.
Kag kon gab-i ginabayaw ko ang akon mga kamot sa pagpangamuyo, kag wala ako ginakapoy,
pero wala gihapon ako sang kalipay.
Kon magpamalandong ako sa Dios nagapanghayhay ako kag nagakadulaan sang paglaom.
Wala niya ako ginapatulog;
indi ako kahibalo kon ano ang akon ihambal, tungod nga natublag ako.
Ginahunahuna ko ang mga inadlaw nga nagliligad kag ang madugay na nga mga tinuig.
Ginadumdom ko ang mga tinion nga nagakanta ako sa kagab-ihon.[a]
Nagapamalandong ako kag amo ini ang ginapamangkot ko sa akon kaugalingon:
“Isikway na lang bala ako sang Ginoo hasta san-o?
Indi na gid bala siya malipay sa akon?
Nadula na gid bala ang iya gugma sa akon?
Indi na gid bala niya pagtumanon ang iya promisa?
Nalimtan na bala niya ang pagkaluoy?
Wala na bala siya sing kaluoy tungod sang iya kaakig?”
10 Dayon nagsiling ako, “Ang nalainan sang akon buot amo nga ang Labing Mataas nga Dios wala na nagabulig.”

11 Ginoo, dumdumon ko ang imo mga binuhatan.
Huo, dumdumon ko ang mga milagro nga ginpanghimo mo sang una.
12 Hunahunaon ko kag pamalandungan ang tanan mo nga gamhanan nga mga binuhatan.
13 O Dios, ang imo pamaagi lain sang sa iban.
Wala na sing pareho sa imo kagamhanan.
14 Ikaw ang Dios nga nagahimo sang mga milagro.
Ginapakita mo ang imo gahom sa mga katawhan.
15 Paagi sa imo gahom ginluwas mo ang imo katawhan nga mga kaliwat ni Jacob kag ni Jose.
16 Sadto nga hitabo ang mga tubig, O Dios, daw pareho sa tawo nga sang pagkakita sa imo hinadlukan kag nagkulurog.
17 Nag-ulan halin sa mga panganod;
nagdaguob sa langit kag nagpangilat sa bisan diin.
18 Mabatian ang daguob sa mga bagyo;
ang mga kilat nagpasanag sa kalibutan;
kag nagtay-og ang kalibutan.
19 Gintabok mo ang dagat nga may dalagko nga mga balod,
pero indi ka makita.[b]
20 Paagi kay Moises kag kay Aaron gintuytuyan mo ang imo katawhan nga pareho sa mga karnero.

Notas al pie

  1. 77:6 Ginadumdom… kagab-ihon: sa Septuagint kag sa Syriac: Kon gab-i nagahunahuna ako sing madalom.
  2. 77:19 indi ka makita: sa literal, indi makita ang agi sang imo mga tiil.