King James Version

Psalm 72

1Give the king thy judgments, O God, and thy righteousness unto the king's son.

He shall judge thy people with righteousness, and thy poor with judgment.

The mountains shall bring peace to the people, and the little hills, by righteousness.

He shall judge the poor of the people, he shall save the children of the needy, and shall break in pieces the oppressor.

They shall fear thee as long as the sun and moon endure, throughout all generations.

He shall come down like rain upon the mown grass: as showers that water the earth.

In his days shall the righteous flourish; and abundance of peace so long as the moon endureth.

He shall have dominion also from sea to sea, and from the river unto the ends of the earth.

They that dwell in the wilderness shall bow before him; and his enemies shall lick the dust.

10 The kings of Tarshish and of the isles shall bring presents: the kings of Sheba and Seba shall offer gifts.

11 Yea, all kings shall fall down before him: all nations shall serve him.

12 For he shall deliver the needy when he crieth; the poor also, and him that hath no helper.

13 He shall spare the poor and needy, and shall save the souls of the needy.

14 He shall redeem their soul from deceit and violence: and precious shall their blood be in his sight.

15 And he shall live, and to him shall be given of the gold of Sheba: prayer also shall be made for him continually; and daily shall he be praised.

16 There shall be an handful of corn in the earth upon the top of the mountains; the fruit thereof shall shake like Lebanon: and they of the city shall flourish like grass of the earth.

17 His name shall endure for ever: his name shall be continued as long as the sun: and men shall be blessed in him: all nations shall call him blessed.

18 Blessed be the Lord God, the God of Israel, who only doeth wondrous things.

19 And blessed be his glorious name for ever: and let the whole earth be filled with his glory; Amen, and Amen.

20 The prayers of David the son of Jesse are ended.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 72

Pangamuyo para sa Hari

1O Dios, tudlui ang hari sang imo matarong nga paghukom,[a]
agod hukman niya sing matarong ang imo katawhan, labi na ang mga kubos.
Kabay pa nga ang mga bukid maghatag sang pagpakamaayo sa imo katawhan tungod nga nagakabuhi ang hari sing matarong.
Kabay pa nga depensahan kag buligan niya ang mga kubos,
kag pierdihon niya ang mga nagapigos sa ila.

Kabay pa nga magpadayon ang iya paghari[b] hasta san-o paagi sa iya mga kaliwat, samtang may adlaw kag may bulan pa.
Kabay pa nga mangin pareho siya sa ulan nga nagahatag sang tubig sa duta.
Sa tion sang iya paghari, kabay pa nga magluntad ang pagkamatarong[c]
kag mangin maayo ang kahimtangan sang mga tawo hasta san-o.
Kabay pa nga maghari siya halin sa isa ka dagat hasta sa isa pa gid ka dagat,[d]
kag halin sa Suba sang Eufrates hasta sa pinakamalayo nga parte sang kalibutan.[e]
Kabay pa nga ang iya mga kaaway nga nagaestar sa kamingawan magapasakop sa iya.
10 Kabay pa nga ang mga hari sang Tarshish, sang mga isla, sang Sheba, kag sang Seba magahatag sa iya sang mga regalo
sa pagpakita nga nagapasakop sila sa iya.
11 Kabay pa nga ang tanan nga hari magapasakop sa iya
kag ang tanan nga nasyon magaalagad sa iya.
12 Kay ginabuligan niya ang mga pinabay-an nga mga kubos, nga nagapangayo sang bulig sa iya.
13 Naluoy siya sa mga kubos kag mga imol,
kag ginabuligan niya sila.
14 Ginaluwas niya sila sa mga nagapamigos kag sa mga nagapamintas,
kay ang ila mga kabuhi bilidhon sa iya.

15 Kabay pa nga magkabuhi siya sing malawig.
Kabay pa nga hatagan siya sang bulawan halin sa Sheba.
Kabay pa nga pangamuyuan siya permi nga pakamaayuhon siya sang Dios.
16 Kabay pa nga magdamo ang mga patubas sa duta bisan sa putokputokan sang mga bukid,
pareho sang mga patubas sa Lebanon.
Kabay pa nga magdamo ang mga pumuluyo sang mga banwa,
pareho sang mga hilamon sa mga latagon.
17 Kabay pa nga indi malimtan ang ngalan sang hari hasta san-o, samtang may adlaw pa.
Kabay pa nga paagi sa iya, pakamaayuhon ang tanan nga nasyon,
kag ang mga nasyon magatawag sa iya nga bulahan.
18 Dalayawon ang Ginoong Dios, ang Dios sang Israel, nga amo lang gid ang nagahimo sang sinang makatilingala nga mga butang.
19 Dalayawon ang iya pagkagamhanan sa wala sing katapusan.
Kabay pa nga makita sang mga tawo sa bug-os nga kalibutan ang iya pagkagamhanan.
Amen! Amen!
20 Amo ini ang katapusan sang mga pangamuyo ni David nga anak ni Jesse.

Notas al pie

  1. 72:1 matarong nga paghukom: ukon, paghukom kag pagkamatarong.
  2. 72:5 magpadayon ang iya paghari: Amo ini sa Septuagint. Sa Hebreo, tahuron nila.
  3. 72:7 magluntad ang pagkamatarong: ukon, mag-uswag ang mga matarong.
  4. 72:8 halin… dagat: siguro ang buot silingon, halin sa Patay nga Dagat hasta sa Dagat sang Mediteraneo.
  5. 72:8 kalibutan: ukon, duta sang Israel.