King James Version

Psalm 70

1Make haste, o God, to deliver me; make haste to help me, O Lord.

Let them be ashamed and confounded that seek after my soul: let them be turned backward, and put to confusion, that desire my hurt.

Let them be turned back for a reward of their shame that say, Aha, aha.

Let all those that seek thee rejoice and be glad in thee: and let such as love thy salvation say continually, Let God be magnified.

But I am poor and needy: make haste unto me, O God: thou art my help and my deliverer; O Lord, make no tarrying.

Nkwa Asem

Nnwom 70

Mmoa mpae

1Gye me nkwa, O Onyankopɔn! Awurade, boa me mprempren! Ma wonni wɔn a wɔpɛ sɛ wokum me no so na ma wɔn adwene nyɛ basabasa. Ma wɔn a esiane me haw nti wɔatɔ wɔn no, nsan wɔn akyi na wongu wɔn anim ase. Ma wɔn a wodi me ho fɛw no mfa wɔn nkogu so mma wɔn koma ntu. Ma wɔn a wɔba wo nkyɛn no ani nnye na wɔn ho nsɛpɛw wɔn. Ma wɔn a wɔda wo nkwagye no so ase no nka daa se, “Onyankopɔn yɛ ɔkɛse!” Mayɛ mmerɛw na minni ɔboafo; bra me nkyɛn ntɛm, O Onyankopɔn. Wone m’agyenkwa, O Awurade; yɛ ntɛm bɛboa me.