King James Version

Psalm 62

1Truly my soul waiteth upon God: from him cometh my salvation.

He only is my rock and my salvation; he is my defence; I shall not be greatly moved.

How long will ye imagine mischief against a man? ye shall be slain all of you: as a bowing wall shall ye be, and as a tottering fence.

They only consult to cast him down from his excellency: they delight in lies: they bless with their mouth, but they curse inwardly. Selah.

My soul, wait thou only upon God; for my expectation is from him.

He only is my rock and my salvation: he is my defence; I shall not be moved.

In God is my salvation and my glory: the rock of my strength, and my refuge, is in God.

Trust in him at all times; ye people, pour out your heart before him: God is a refuge for us. Selah.

Surely men of low degree are vanity, and men of high degree are a lie: to be laid in the balance, they are altogether lighter than vanity.

10 Trust not in oppression, and become not vain in robbery: if riches increase, set not your heart upon them.

11 God hath spoken once; twice have I heard this; that power belongeth unto God.

12 Also unto thee, O Lord, belongeth mercy: for thou renderest to every man according to his work.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 62

Magsalig sa Proteksyon sang Dios

1Sa Dios lang ako may kapahuwayan;
ang akon kaluwasan nagahalin sa iya.
Siya lang ang akon palalipdan nga bato kag manluluwas.
Siya ang akon dalangpan, gani indi gid ako matublag.

Kamo tanan nga akon mga kaaway, hasta san-o pa bala ang inyo pagsalakay sa akon agod laglagon ako?
Pareho ako sa pader nga daw marumpag ukon sa kudal nga nagahilay.
Gusto lang ninyo nga pahalinon ako sa akon mataas nga posisyon.
Nagakalipay kamo sa pagbinutig.
Nagahambal kamo sing maayo sa akon pero sa sulod sang inyo tagipusuon ginapakamalaot ninyo ako.

Sa Dios lang ako makaangkon sang kapahuwayan kay ginahatagan niya ako sang paglaom.
Siya lang ang akon palalipdan nga bato kag manluluwas.
Siya ang akon dalangpan, gani indi ako matublag.
Ara sa Dios ang akon kaluwasan kag kadungganan.
Siya ang akon mabakod nga palalipdan nga bato, ang akon manugprotektar.

Kamo nga mga katawhan sang Dios,
magsalig kamo sa iya sa tanan nga tion!
Isugid sa iya ang tanan ninyo nga palaligban
kay siya ang nagaprotektar sa aton.
Ang mga tawo, dungganon man ukon kubos, indi masaligan.
Palareho lang sila nga wala sing pulos; mamag-an pa sila sa hangin.
10 Indi kamo magsalig sa pagpanguwarta.
Indi kamo maglaom nga may makuha kamo paagi sa pagpangawat.
Bisan magdugang pa ang inyo manggad, indi ini pagsaligi.
11 Indi lang kaisa nga nabatian ko nga nagsiling ang Dios nga sa iya ang gahom
12 kag ang gugma. Sigurado nga magabalos ang Ginoo sa mga tawo suno sa ila mga binuhatan.