King James Version

Psalm 58

1Do ye indeed speak righteousness, O congregation? do ye judge uprightly, O ye sons of men?

Yea, in heart ye work wickedness; ye weigh the violence of your hands in the earth.

The wicked are estranged from the womb: they go astray as soon as they be born, speaking lies.

Their poison is like the poison of a serpent: they are like the deaf adder that stoppeth her ear;

Which will not hearken to the voice of charmers, charming never so wisely.

Break their teeth, O God, in their mouth: break out the great teeth of the young lions, O Lord.

Let them melt away as waters which run continually: when he bendeth his bow to shoot his arrows, let them be as cut in pieces.

As a snail which melteth, let every one of them pass away: like the untimely birth of a woman, that they may not see the sun.

Before your pots can feel the thorns, he shall take them away as with a whirlwind, both living, and in his wrath.

10 The righteous shall rejoice when he seeth the vengeance: he shall wash his feet in the blood of the wicked.

11 So that a man shall say, Verily there is a reward for the righteous: verily he is a God that judgeth in the earth.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 58

Malaglag ang mga Malaot

1Kamo nga mga pangulo, matarong bala ang inyo paghukom sa mga tawo?
Indi! Kay ang inyo lang ginahunahuna amo ang paghimo sang malain.
Nagapanghalit kamo sa inyo lugar.

Ang mga malaot nagapalayo sa Dios kag nagabutig halin pa sang ila pagkatawo.
4-5 Dalitan sila pareho sa mga man-og.
Pareho sila sa kobra nga indi magpamati sa tingog sang hanas nga manug-anta.
Ginoong Dios, kuhaa ang ila ikasarang sa pagpanghalit nga daw sa nagabingaw ka sang mga ngipon sang mga leon.
Madula kuntani sila pareho sa tubig nga nagakahubas,
kag kon magpana sila, indi kuntani sila makaigo.[a]
Mangin pareho kuntani sila sa taklong nga daw sa nagakatunaw ang iya lawas samtang nagakamang,
ukon pareho sa bata nga natawo nga patay, nga wala nakakita sang kasanag.
Laglaga sila, bata man ukon tigulang. Laglaga sila nga mas madasig pa sa pag-init sang kolon nga ginadabukan sang tunukon nga mga kahoy-kahoy.[b]
10 Malipay ang mga matarong kon makita nila nga ginabalusan mo ang mga malaot kag nagaagay ang ila dugo.
11 Dayon magasiling ang mga tawo,
“Matuod gid man nga may padya para sa mga matarong;
kag may Dios nga nagahukom sa mga tawo sa kalibutan.”

Notas al pie

  1. 58:7 kag kon… makaigo: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
  2. 58:9 Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sa sini nga bersikulo.