King James Version

Psalm 47

1O clap your hands, all ye people; shout unto God with the voice of triumph.

For the Lord most high is terrible; he is a great King over all the earth.

He shall subdue the people under us, and the nations under our feet.

He shall choose our inheritance for us, the excellency of Jacob whom he loved. Selah.

God is gone up with a shout, the Lord with the sound of a trumpet.

Sing praises to God, sing praises: sing praises unto our King, sing praises.

For God is the King of all the earth: sing ye praises with understanding.

God reigneth over the heathen: God sitteth upon the throne of his holiness.

The princes of the people are gathered together, even the people of the God of Abraham: for the shields of the earth belong unto God: he is greatly exalted.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 47

Ang Dios ang Hari sa Bug-os nga Kalibutan

1Tanan nga mga nasyon,
magpalakpak kamo kag maghinugyaw sa Dios tungod sa kalipay.
Daw ano ka talahuron ang Ginoo, ang Labing Mataas nga Dios.
Gamhanan siya nga hari sa bug-os nga kalibutan.
Ginapasakop niya sa amon nga mga Israelinhon ang mga nasyon.
Ginpili niya para sa amon ang duta nga amon panublion, nga ginpabugal sang iya hinigugma nga si Jacob.
Ang Dios nagapasaka sa iya trono samtang nagahinugyaw ang mga tawo sa kalipay kag nagatunog ang mga budyong.

Magkanta kamo sang mga pagdayaw sa Dios.
Magkanta kamo sang mga pagdayaw sa aton hari.
Kay ang Dios amo ang hari sang bug-os nga kalibutan.
Dayawa ninyo siya paagi sa mga kanta.
Nagapungko siya sa iya balaan nga trono nga nagagahom sa mga nasyon.
Nagatipon ang mga pangulo sang mga nasyon upod sa katawhan sang Dios ni Abraham.
Kay ang mga pangulo sa kalibutan iya sang Dios.
Dalayawon gid siya.