King James Version

Psalm 25

1Unto thee, O Lord, do I lift up my soul.

O my God, I trust in thee: let me not be ashamed, let not mine enemies triumph over me.

Yea, let none that wait on thee be ashamed: let them be ashamed which transgress without cause.

Shew me thy ways, O Lord; teach me thy paths.

Lead me in thy truth, and teach me: for thou art the God of my salvation; on thee do I wait all the day.

Remember, O Lord, thy tender mercies and thy lovingkindnesses; for they have been ever of old.

Remember not the sins of my youth, nor my transgressions: according to thy mercy remember thou me for thy goodness' sake, O Lord.

Good and upright is the Lord: therefore will he teach sinners in the way.

The meek will he guide in judgment: and the meek will he teach his way.

10 All the paths of the Lord are mercy and truth unto such as keep his covenant and his testimonies.

11 For thy name's sake, O Lord, pardon mine iniquity; for it is great.

12 What man is he that feareth the Lord? him shall he teach in the way that he shall choose.

13 His soul shall dwell at ease; and his seed shall inherit the earth.

14 The secret of the Lord is with them that fear him; and he will shew them his covenant.

15 Mine eyes are ever toward the Lord; for he shall pluck my feet out of the net.

16 Turn thee unto me, and have mercy upon me; for I am desolate and afflicted.

17 The troubles of my heart are enlarged: O bring thou me out of my distresses.

18 Look upon mine affliction and my pain; and forgive all my sins.

19 Consider mine enemies; for they are many; and they hate me with cruel hatred.

20 O keep my soul, and deliver me: let me not be ashamed; for I put my trust in thee.

21 Let integrity and uprightness preserve me; for I wait on thee.

22 Redeem Israel, O God, out of all his troubles.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 25

Pangamuyo para sa Proteksyon kag Pagtuytoy sang Dios

11-2 Ginoo nga akon Dios,
sa imo ako nagapangamuyo kag nagasalig.
Indi pagtuguti nga mahuy-an ako
ukon magkalipay ang akon mga kaaway sa akon pagkapierdi.
Ang nagasalig sa imo indi mahuy-an,
pero ang nagaluib sa imo nga wala man lang sing kabangdanan mahuy-an.

Ginoo, tudlui ako sang imo mga pamaagi.
Tudlui ako sa pagkabuhi nga suno sa imo kamatuoran,
kay ikaw ang Dios nga akon manluluwas.
Ikaw ang akon ginasaligan permi.
Dumduma, Ginoo, ang imo kaluoy kag gugma nga imo ginpakita halin pa gid sang una.
Indi na pagdumduma ang mga sala nga nahimo ko sang pamatan-on pa ako.
Suno sa imo gugma dumduma ako, Ginoo,
agod mapakita mo ang imo kaayo.

Maayo kag matarong ka, Ginoo,
gani ginatudluan mo ang mga makasasala sang imo pamaagi.
Ginatuytuyan mo ang mga mapainubuson sa paghimo sang husto.
Ginatudluan mo sila sang imo pamaagi.
10 Sa tanan mo nga ginahimo, ginapakita mo ang imo gugma kag katutom sa mga nagasunod sa ginapatuman sang imo kasuguan.
11 Bisan madamo ang akon mga sala, Ginoo, patawara ako,
agod mapadunggan ka.
12 Ang mga nagatahod sa imo, Ginoo, tudluan mo sang dalan nga dapat nila agyan.
13 Magakabuhi sila nga mainuswagon
kag ang ila mga kaliwat padayon nga magaestar sa duta[a] sang Israel.
14 Malapit ka, Ginoo, sa mga nagatahod sa imo
kag ginapadumdom mo sila sang imo kasugtanan.
15 Sa imo ako permi nagadangop,
kay ikaw ang nagaluwas sa akon sa katalagman.
16 Talupangda ako kag kaluoyi,
kay nagaisahanon ako kag ginapigos.
17 Nagdamo na gid ang akon mga kalisod;
hilwaya ako sa akon mga pagpalibog.
18 Talupangda ang akon mga pag-antos,
kag patawara ang tanan ko nga sala.
19 Tan-awa kon daw ano kadamo ang akon mga kaaway
kag kon daw ano ang ila pagdumot sa akon.
20 Tipigi ang akon kabuhi kag luwasa ako!
Indi ako pagpakahuy-i, kay sa imo ako nagapangayo sang proteksyon.
21 Matarong ang akon kabuhi[b] kag wala sing kasawayan,
gani protektari ako.
Kay nagasalig ako sa imo.
22 Luwasa, O Dios, ang mga Israelinhon sa tanan nila nga kalisod.

Notas al pie

  1. 25:13 padayon… sa duta: sa literal, magapanubli sang duta.
  2. 25:21 ang akon kabuhi: ukon, ikaw.