King James Version

Psalm 149

1Praise ye the Lord. Sing unto the Lord a new song, and his praise in the congregation of saints.

Let Israel rejoice in him that made him: let the children of Zion be joyful in their King.

Let them praise his name in the dance: let them sing praises unto him with the timbrel and harp.

For the Lord taketh pleasure in his people: he will beautify the meek with salvation.

Let the saints be joyful in glory: let them sing aloud upon their beds.

Let the high praises of God be in their mouth, and a two-edged sword in their hand;

To execute vengeance upon the heathen, and punishments upon the people;

To bind their kings with chains, and their nobles with fetters of iron;

To execute upon them the judgment written: this honour have all his saints. Praise ye the Lord.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 149

Psalmul 149

Lăudaţi-L pe Domnul!

Cântaţi Domnului un cântec nou;
    cântaţi lauda Lui în adunarea credincioşilor!

Să se bucure Israel de Făcătorul lui
    şi să se înveselească fiii Sionului de Împăratul lor!
Să-I laude Numele prin dansuri
    şi să-I cânte cu tamburine şi cu lira!
Căci Domnul Îşi găseşte plăcerea în poporul Său;
    El îi încununează pe cei smeriţi cu izbăvire.
Să salte de veselie credincioşii îmbrăcaţi în slavă!
    Să strige de bucurie în aşternuturile lor!

Fie ca proslăvirea lui Dumnezeu să fie în gura lor
    şi sabia cu două tăişuri în mâna lor,
ca să se răzbune pe neamuri,
    să pedepsească popoarele,
să le lege regii cu lanţuri
    şi nobilii cu obezi de fier,
şi să împlinească astfel judecata scrisă.
    Aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii Săi!

Lăudaţi-L pe Domnul!