King James Version

Psalm 148

1Praise ye the Lord. Praise ye the Lord from the heavens: praise him in the heights.

Praise ye him, all his angels: praise ye him, all his hosts.

Praise ye him, sun and moon: praise him, all ye stars of light.

Praise him, ye heavens of heavens, and ye waters that be above the heavens.

Let them praise the name of the Lord: for he commanded, and they were created.

He hath also stablished them for ever and ever: he hath made a decree which shall not pass.

Praise the Lord from the earth, ye dragons, and all deeps:

Fire, and hail; snow, and vapours; stormy wind fulfilling his word:

Mountains, and all hills; fruitful trees, and all cedars:

10 Beasts, and all cattle; creeping things, and flying fowl:

11 Kings of the earth, and all people; princes, and all judges of the earth:

12 Both young men, and maidens; old men, and children:

13 Let them praise the name of the Lord: for his name alone is excellent; his glory is above the earth and heaven.

14 He also exalteth the horn of his people, the praise of all his saints; even of the children of Israel, a people near unto him. Praise ye the Lord.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 148

Ang Panawagan sa Pagdayaw sa Ginoo

1Dayawa ang Ginoo!
Dayawa ninyo ang Ginoo, kamo nga ara sa kalangitan.
Dayawa ninyo siya, tanan kamo nga iya mga anghel, nga iya mga soldado sa langit.
Dayawa ninyo siya, adlaw, bulan, kag mga bituon.
Dayawa ninyo siya, pinakamataas nga langit kag tubig sa ibabaw.
Magdayaw sila tanan sa Ginoo!
Kay sa iya pagmando, natuga sila tanan.
Ginpahamtang niya sila sa ila mga lugar sa wala sing katapusan,
kag wala sing may makalapas sining mando niya.

Dayawa ninyo ang Ginoo, kamo nga ara sa kalibutan, dalagko nga mga sapat sa kadagatan, kag tanan nga kadadalman sang dagat.
Dayawa ninyo ang Ginoo, mga kilat, ulan nga yelo, snow, mga panganod, kag mabaskog nga hangin nga nagatuman sa iya sugo.
Dayawa ninyo ang Ginoo, mga bukid, mga kahoy nga nagapamunga ukon wala,
10 tanan nga sapat: anta ukon indi, mga sapat nga nagakamang, kag mga nagalupad.
11 Dayawa ninyo ang Ginoo, kamo nga mga hari, mga opisyal, mga manugdumala, kag tanan nga katawhan sa kalibutan,
12 mga pamatan-on, mga tigulang kag mga bata.
13 Magdayaw sila tanan sa Ginoo, kay labaw siya sa tanan.
Mas gamhanan siya sang sa tanan nga ara sa kalibutan kag kalangitan.
14 Ginapabaskog niya kag ginapadunggan ang iya matutom nga katawhan, ang Israel nga palangga gid niya.

Dayawa ang Ginoo!