King James Version

Psalm 146

1Praise ye the Lord. Praise the Lord, O my soul.

While I live will I praise the Lord: I will sing praises unto my God while I have any being.

Put not your trust in princes, nor in the son of man, in whom there is no help.

His breath goeth forth, he returneth to his earth; in that very day his thoughts perish.

Happy is he that hath the God of Jacob for his help, whose hope is in the Lord his God:

Which made heaven, and earth, the sea, and all that therein is: which keepeth truth for ever:

Which executeth judgment for the oppressed: which giveth food to the hungry. The Lord looseth the prisoners:

The Lord openeth the eyes of the blind: the Lord raiseth them that are bowed down: the Lord loveth the righteous:

The Lord preserveth the strangers; he relieveth the fatherless and widow: but the way of the wicked he turneth upside down.

10 The Lord shall reign for ever, even thy God, O Zion, unto all generations. Praise ye the Lord.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 146

Psalmul 146

Lăudaţi-L pe Domnul!

Suflete al meu, laudă-L pe Domnul!
    Îl voi lăuda pe Domnul toată viaţa mea;
        Îi voi cânta Dumnezeului meu cât timp voi fi!
Nu vă încredeţi în cei mari,
    în fiii oamenilor care nu pot izbăvi.
Când îl părăseşte duhul, se întoarce în ţărână
    şi în aceeaşi zi îi pier toate planurile.

Ferice de cel ce Îl are pe Dumnezeul lui Iacov ca ajutor
    şi a cărui nădejde este în Domnul, Dumnezeul lui,
Creatorul cerurilor şi al pământului,
    al mării şi a tot ce cuprinde ea,
Păzitorul adevărului pe veci,
    Cel Ce susţine cauza celor asupriţi,
Cel Ce dă pâine celor flămânzi,
    Domnul Care eliberează prizonierii,
Domnul Care deschide ochii orbilor,
    Domnul Care îi îndreaptă pe cei încovoiaţi,
Domnul Care îi iubeşte pe cei drepţi,
    Domnul Care îi poartă de grijă străinului,
sprijină orfanul şi văduva,
    dar răstoarnă calea celor răi.
10 Domnul împărăţeşte pe veci,
    Dumnezeul tău, Sioane, din generaţie în generaţie!

Lăudaţi-L pe Domnul!