King James Version

Psalm 140

1Deliver me, O Lord, from the evil man: preserve me from the violent man;

Which imagine mischiefs in their heart; continually are they gathered together for war.

They have sharpened their tongues like a serpent; adders' poison is under their lips. Selah.

Keep me, O Lord, from the hands of the wicked; preserve me from the violent man; who have purposed to overthrow my goings.

The proud have hid a snare for me, and cords; they have spread a net by the wayside; they have set gins for me. Selah.

I said unto the Lord, Thou art my God: hear the voice of my supplications, O Lord.

O God the Lord, the strength of my salvation, thou hast covered my head in the day of battle.

Grant not, O Lord, the desires of the wicked: further not his wicked device; lest they exalt themselves. Selah.

As for the head of those that compass me about, let the mischief of their own lips cover them.

10 Let burning coals fall upon them: let them be cast into the fire; into deep pits, that they rise not up again.

11 Let not an evil speaker be established in the earth: evil shall hunt the violent man to overthrow him.

12 I know that the Lord will maintain the cause of the afflicted, and the right of the poor.

13 Surely the righteous shall give thanks unto thy name: the upright shall dwell in thy presence.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 140

Psalm 140

Bön om beskydd för hot och förtal

1För körledaren. En psalm av David.

2Herre, rädda mig från onda människor.

Skydda mig från dessa våldsamma män,

3som lägger onda planer

och dagligen är ute efter strid.

4De vässar sina tungor som ormar,

och deras ord är som huggormsgift. Séla

5Bevara mig, Herre, för de gudlösas handlingar,

skydda mig från våldsmän som försöker få mig på fall.

6De högmodiga sätter ut snaror för mig,

de breder ut nät vid vägkanten

och lägger ut fällor för mig. Séla

7Jag säger till Herren: ”Du är min Gud.”

Lyssna, Herre, till mina böner!

8Herre, Herre, min starke räddare,

som skyddar mitt huvud på stridens dag,

9låt inte de ondas önskningar uppfyllas, Herre!

Låt inte deras planer lyckas, så att de blir högfärdiga! Séla

10Låt dem som omringar mig själva drabbas

av den ofärd som de har talat om!

11Låt brinnande kol falla över dem

och kasta ner dem i eld,

i djupa hålor som de inte kan ta sig upp ur!

12En baktalare ska inte bestå i landet,

och en våldsman ska följas av olyckor och slås ner.

13Jag vet att Herren tar sig an de hjälplösa

och skaffar de fattiga rätt.

14De rättfärdiga ska prisa dig

och de uppriktiga bo i din närhet.