King James Version

Psalm 135

1Praise ye the Lord. Praise ye the name of the Lord; praise him, O ye servants of the Lord.

Ye that stand in the house of the Lord, in the courts of the house of our God.

Praise the Lord; for the Lord is good: sing praises unto his name; for it is pleasant.

For the Lord hath chosen Jacob unto himself, and Israel for his peculiar treasure.

For I know that the Lord is great, and that our Lord is above all gods.

Whatsoever the Lord pleased, that did he in heaven, and in earth, in the seas, and all deep places.

He causeth the vapours to ascend from the ends of the earth; he maketh lightnings for the rain; he bringeth the wind out of his treasuries.

Who smote the firstborn of Egypt, both of man and beast.

Who sent tokens and wonders into the midst of thee, O Egypt, upon Pharaoh, and upon all his servants.

10 Who smote great nations, and slew mighty kings;

11 Sihon king of the Amorites, and Og king of Bashan, and all the kingdoms of Canaan:

12 And gave their land for an heritage, an heritage unto Israel his people.

13 Thy name, O Lord, endureth for ever; and thy memorial, O Lord, throughout all generations.

14 For the Lord will judge his people, and he will repent himself concerning his servants.

15 The idols of the heathen are silver and gold, the work of men's hands.

16 They have mouths, but they speak not; eyes have they, but they see not;

17 They have ears, but they hear not; neither is there any breath in their mouths.

18 They that make them are like unto them: so is every one that trusteth in them.

19 Bless the Lord, O house of Israel: bless the Lord, O house of Aaron:

20 Bless the Lord, O house of Levi: ye that fear the Lord, bless the Lord.

21 Blessed be the Lord out of Zion, which dwelleth at Jerusalem. Praise ye the Lord.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 135

Kanta sa Pagdayaw

1Dayawa ang Ginoo! Dayawa ninyo siya, kamo nga iya mga alagad
nga nagaalagad sa templo sang Ginoo nga aton Dios.
Dayawa ang Ginoo kay maayo siya.
Magkanta kamo sang pagdayaw sa iya kay maayo ina nga himuon.
Dayawa ninyo siya kay ginpili niya ang katawhan sang Israel nga mga kaliwat ni Jacob, nga mangin iya espesyal nga katawhan.

Nakahibalo ako nga ang Ginoo gamhanan,
kag labaw sa tanan nga dios.
Ginahimo sang Ginoo ang bisan ano nga naluyagan niya sa langit, sa duta, sa mga dagat kag sa mga kadadalman sini.
Ginadala niya paibabaw ang mga panganod halin sa pinakamalayo nga parte sang kalibutan,
kag nagapadala siya sang mga kilat upod sa ulan.
Ginapaguwa niya ang hangin halin sa ila talaguan.
Ginpamatay niya ang mga kamagulangan nga lalaki sang mga Egiptohanon kag pati ang mga kamagulangan sang ila mga sapat.
Didto sa Egipto, naghimo siya sang mga milagro kag makatilingala nga mga butang sa pagsilot sa hari sang Egipto[a] kag sa tanan niya nga opisyal.
10 Ginpanglaglag niya ang madamo nga mga nasyon
kag ginpamatay niya ang gamhanan nga mga hari
11 pareho kay Sihon nga hari sang mga Amornon, kay Og nga hari sang Bashan, kag ang tanan nga hari sang Canaan.
12 Kag ginhatag niya ang ila duta sa iya katawhan nga mga Israelinhon agod ila panag-iyahan.

13 Ginoo, ang imo ngalan kag pagkabantog dumdumon hasta san-o.
14 Kay pamatud-an mo, Ginoo, nga wala sing sala ang imo katawhan nga imo mga alagad,
kag kaluoyan mo sila.
15 Ang mga dios-dios sang iban nga mga nasyon hinimo man lang sang tawo halin sa pilak kag bulawan.
16 May mga baba ini, pero indi makahambal;
may mga mata, pero indi makakita,
17 may mga dulunggan, pero indi makabati,
kag wala ini nagaginhawa.
18 Ang mga nagahimo sang sini nga mga dios-dios kag ang tanan nga nagasalig sa ila mangin pareho man sa ila nga wala sing pulos.

19-20 Kamo nga katawhan sang Israel, pati kamo nga mga kaliwat ni Aaron kag iban pa nga mga kaliwat ni Levi, dayawa ninyo ang Ginoo!
Kamo nga nagatahod sa Ginoo, dayawa ninyo siya!
21 Dayawa ang Ginoo nga ara sa Zion, ang siyudad sang Jerusalem nga iya puluy-an.
Dayawa ang Ginoo!

Notas al pie

  1. 135:9 hari sang Egipto: sa Hebreo, Faraon.