King James Version

Psalm 134

1Behold, bless ye the Lord, all ye servants of the Lord, which by night stand in the house of the Lord.

Lift up your hands in the sanctuary, and bless the Lord.

The Lord that made heaven and earth bless thee out of Zion.

Het Boek

Psalmen 134

1Een bedevaartslied.

Kom, laten alle dienaren van de Here
die ʼs nachts dienstdoen in de tempel,
de Here loven.
Hef uw handen omhoog
naar het heilige huis en loof de Here.
De Here geve u zijn zegen vanuit Jeruzalem.
Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.