King James Version

Psalm 131

1Lord, my heart is not haughty, nor mine eyes lofty: neither do I exercise myself in great matters, or in things too high for me.

Surely I have behaved and quieted myself, as a child that is weaned of his mother: my soul is even as a weaned child.

Let Israel hope in the Lord from henceforth and for ever.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 131

Pangamuyo nga may Pagsalig

1Ginoo, indi ako bugalon kag matinaas-taason.
Wala ako nagahandom sang dalagko kag pinasahi nga mga butang nga indi ko masarangan.
Kundi kontento ako pareho sa nalutas na nga bata nga wala na nagahandom nga magtiti sa iya iloy.

Mga taga-Israel, magsalig kamo sa Ginoo subong kag hasta san-o.